Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort overzicht

Judicial cooperation in criminal matters achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
13-05-2019 Briefing

Police cooperation achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
13-05-2019 Briefing

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future
17-04-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort overzicht

Common European Immigration Policy Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
15-04-2019 Briefing

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
12-04-2019 Briefing

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
11-04-2019 Briefing

Common European Asylum System: achievements during the legislative term 2014-2019
08-04-2019 Briefing

Personal data protection achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
04-04-2019 Briefing

Alle onderliggende analyses

Contact

  • beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken