Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next PECH committee meeting will be held in Brussels on:
- Monday 22 September 2014, from 15:00 to 18:30 and,
- Tuesday 23 September 2014, from 9:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.
 
Meeting Room : Altiero Spinelli ASP 1 G3

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Hearing on the fight against illegal fishing (IUU)

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is one of the most serious threats to the conservation of fish stocks and the economy and employment within the European fisheries sector. On 22 September, the PECH Committee will hold a hearing with various experts on the subject, in order to discuss the situation with regard to illegal fishing and ways to deter it in the future.

   
Allocation of reports

On 4 September the PECH Committee decided to start work on the following files:
 
  • Access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte was allocated to the Chairman (EPP group);
  • The FPA between the EU and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (GUE);
  • Fishing in the GFCM Agreement area (EPP);
  • Prohibition on driftnets (S&D) and
  • The proposal on seafarers (GUE).
 
The respective Groups will appoint Rapporteurs.

   
The conflict between static gear and mobile gear in inshore fisheries

On the 4th of September, the PECH Committee heard an interesting presentation on the issues that arise between fixed and mobile gear in costal fisheries by Mr Michael Kaiser of Bangor University, focusing on a conservation perspective.

 
Nadere informatie
 
Exchange of views with Minister Martina

On the 3rd of September the PECH Committee held an exchange of views with Mr Maurizio Martina. As minister responsible for fisheries, Mr Martina will chair the Fisheries Council during the Italian Presidency. He agreed with members of the PECH Committee that the number one priority for the autumn is to put in place the rules implementing the new CFP and with particular focus on the discard ban.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE REGI TRAN PECH AGRI 23-09-2014 - 11:09  

The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2, 3 and 22 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July.

Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer daarvan;
 
2.    instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek;
 
3.    de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserij- en aquacultuurproducten en de verwerking en het op de markt brengen ervan;
 
4.    het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de financieringsinstrumenten en middelen voor de oriëntatie van de visserij om deze sectoren te steunen;
 
5.    het geïntegreerd maritiem beleid ten aanzien van de visserijactiviteiten;
 
6.    duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Graag heet ik u allen welkom op deze site.
 
Hier zult u diverse documenten en informatie vinden over de werkzaamheden van onze commissie, zoals notulen en andere vergaderdocumenten, onze maandelijkse nieuwsbrief (de "Trawler") en verschillende bijdragen en gegevens over de openbare hoorzittingen van de Commissie visserij. Op de welkomstpagina van onze site vindt u eveneens de meest opvallende punten waar wij ons op dat moment mee bezighouden. Deze worden regelmatig bijgewerkt.
 
Het onderwerp dat tijdens de achtste zittingsperiode ongetwijfeld centraal zal staan in onze werkzaamheden is de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, waar het Europees Parlement de afgelopen maanden actief aan heeft deelgenomen. Het gemeenschappelijk visserijbeleid moet verschillende belangen met elkaar verenigen met het oog op de duurzaamheid op lange termijn van het mariene milieu, de visbestanden, vissers, aan de visserij gerelateerde sectoren en kustgemeenschappen. Bij dit nieuwe, ambitieuze beleid komen talloze uitdagingen kijken, en de Europese instellingen zijn vastbesloten deze uitdagingen het hoofd te bieden.
 
Als burgers naar behoren worden geïnformeerd over de wijze waarop politieke besluiten tot stand komen, heeft dit een positief effect op de politieke besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat deze site van nut zal zijn en u een duidelijker beeld zal bieden van onze dagelijkse werkzaamheden.
 
Alain Cadec
Voorzitter