Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Wednesday 5 November from 15:00 - 18:30 and Thursday 6 November from 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30
  • in room Paul Henri Spaak  - PHS 5B001
 
This meeting will mainly consist of exchange of views on various topics and the public hearing on The Oyster Industry in Europe: Challenges for Producers which will be the main item on the agenda of Thursday afternoon.

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee will hold a hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing will focus on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.

 
Nadere informatie
 
Landing obligation

Landing obligation - and ban on discards of catches that it entails - is one of the key elements resulting from the reform of the Common Fisheries Policy (CFP). The Commission proposal paves way for a speedy implementation of the ban on discards. The PECH Committee presented the draft report on landing obligation at its committee meeting on 16 October. Members have until the 21 October to table amendments to the draft report which will then be voted at the committee meeting of 3 December.

   
Hearing of Commissioner-designate Vella

On Monday 29 September, the PECH and the ENVI committee jointly heard Karmenu Vella, the Commissioner-designate for Environment, Maritime Affairs and Fisheries.
 
The hearing began with a short speech of the Commissioner-designate outlining the main priorities in his prospective portfolio and the initiatives he considered putting forward during his mandate. Following his introductory remarks, Mr Vella replied to questions from Members of both PECH and ENVI Committees. The Transport committee Members also posed some questions. Following the hearing the committee coordinators met to evaluate the Commissioner-designate and sent their evaluation to the Conference of Committee Chairs. More details on the outcome of this hearing will be available later.
 

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer daarvan;
 
2.    instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek;
 
3.    de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserij- en aquacultuurproducten en de verwerking en het op de markt brengen ervan;
 
4.    het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de financieringsinstrumenten en middelen voor de oriëntatie van de visserij om deze sectoren te steunen;
 
5.    het geïntegreerd maritiem beleid ten aanzien van de visserijactiviteiten;
 
6.    duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Graag heet ik u allen welkom op deze site.
 
Hier zult u diverse documenten en informatie vinden over de werkzaamheden van onze commissie, zoals notulen en andere vergaderdocumenten, onze maandelijkse nieuwsbrief (de "Trawler") en verschillende bijdragen en gegevens over de openbare hoorzittingen van de Commissie visserij. Op de welkomstpagina van onze site vindt u eveneens de meest opvallende punten waar wij ons op dat moment mee bezighouden. Deze worden regelmatig bijgewerkt.
 
Het onderwerp dat tijdens de achtste zittingsperiode ongetwijfeld centraal zal staan in onze werkzaamheden is de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, waar het Europees Parlement de afgelopen maanden actief aan heeft deelgenomen. Het gemeenschappelijk visserijbeleid moet verschillende belangen met elkaar verenigen met het oog op de duurzaamheid op lange termijn van het mariene milieu, de visbestanden, vissers, aan de visserij gerelateerde sectoren en kustgemeenschappen. Bij dit nieuwe, ambitieuze beleid komen talloze uitdagingen kijken, en de Europese instellingen zijn vastbesloten deze uitdagingen het hoofd te bieden.
 
Als burgers naar behoren worden geïnformeerd over de wijze waarop politieke besluiten tot stand komen, heeft dit een positief effect op de politieke besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat deze site van nut zal zijn en u een duidelijker beeld zal bieden van onze dagelijkse werkzaamheden.
 
Alain Cadec
Voorzitter