Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Niet te missen
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer daarvan;
 
2.    instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek;
 
3.    de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserij- en aquacultuurproducten en de verwerking en het op de markt brengen ervan;
 
4.    het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de financieringsinstrumenten en middelen voor de oriëntatie van de visserij om deze sectoren te steunen;
 
5.    het geïntegreerd maritiem beleid ten aanzien van de visserijactiviteiten;
 
6.    duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Graag heet ik u allen welkom op deze site.
 
Hier zult u diverse documenten en informatie vinden over de werkzaamheden van onze commissie, zoals notulen en andere vergaderdocumenten, onze maandelijkse nieuwsbrief (de "Trawler") en verschillende bijdragen en gegevens over de openbare hoorzittingen van de Commissie visserij. Op de welkomstpagina van onze site vindt u eveneens de meest opvallende punten waar wij ons op dat moment mee bezighouden. Deze worden regelmatig bijgewerkt.
 
Het onderwerp dat tijdens de achtste zittingsperiode ongetwijfeld centraal zal staan in onze werkzaamheden is de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, waar het Europees Parlement de afgelopen maanden actief aan heeft deelgenomen. Het gemeenschappelijk visserijbeleid moet verschillende belangen met elkaar verenigen met het oog op de duurzaamheid op lange termijn van het mariene milieu, de visbestanden, vissers, aan de visserij gerelateerde sectoren en kustgemeenschappen. Bij dit nieuwe, ambitieuze beleid komen talloze uitdagingen kijken, en de Europese instellingen zijn vastbesloten deze uitdagingen het hoofd te bieden.
 
Als burgers naar behoren worden geïnformeerd over de wijze waarop politieke besluiten tot stand komen, heeft dit een positief effect op de politieke besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat deze site van nut zal zijn en u een duidelijker beeld zal bieden van onze dagelijkse werkzaamheden.
 
Alain Cadec
Voorzitter