Home

 
Niet te missen
Alle items  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer daarvan;
2.    instandhouding van de visbestanden;
3.    de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserijproducten;
4.    het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de financieringsinstrumenten oriëntatie visserij;
5.    internationale visserijovereenkomsten.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie visserij
 
 

Op deze website kunt u allerlei informatie en documenten vinden die verband houden met de werkzaamheden van onze commissie, zoals agenda's van vergaderingen, vergaderdossiers, onze maandelijkse nieuwsbrief en bijdragen van belanghebbenden en deskundigen aan de hoorzittingen van de commissie. Bovendien vindt u op de homepage van de site belangrijke actuele informatie over onze werkzaamheden.
 
Hoofdonderwerp voor onze commissie tijdens deze vergaderperiode is ongetwijfeld de lopende hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, waarbij het Europees Parlement ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon medebeslissingsbevoegdheid heeft. Het visserijbeleid dient rekening te houden met uiteenlopende belangen en daarbij gericht te zijn op de duurzaamheid op lange termijn van het mariene milieu, visbestanden, de beroepsvisserij, aanverwante industrieën en kustgemeenschappen. Het huidige beleid kent vele tekortkomingen. De drie instellingen die bij de hervorming van het beleid betrokken zijn, zijn vastberaden deze tekortkomingen aan te pakken.
 
EU-burgers op de hoogte houden van de politieke besluiten die namens hen genomen worden, kan aan dit proces alleen maar een positieve bijdrage leveren en ik ben ervan overtuigd dat deze website een nuttige rol kan vervullen bij bieden van een beter inzicht in onze dagelijkse activiteiten.
 
Gabriel Mato Adrover,
Voorzitter