Home

 
Laatste nieuws
 
Next PECH committee meeting - 3-4 September 2014

Next PECH committee meeting will take place in Brussels on 3 and 4 September 2014 :
 
- Wednesday 3 September 2014, from 15:00 to 18:00,
- Thursday 4 September 2014, from 9:00 to 12:30.
 
Room : Paul-Henri Spaak P4B001

   
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid en het beheer daarvan;
 
2.    instandhouding van de visbestanden, beheer van de visserijtakken en vloten die deze rijkdommen exploiteren, en marien en toegepast visserijonderzoek;
 
3.    de gemeenschappelijke ordening van de markt in de sector visserij- en aquacultuurproducten en de verwerking en het op de markt brengen ervan;
 
4.    het structuurbeleid in de sector visserij en aquacultuur, met inbegrip van de financieringsinstrumenten en middelen voor de oriëntatie van de visserij om deze sectoren te steunen;
 
5.    het geïntegreerd maritiem beleid ten aanzien van de visserijactiviteiten;
 
6.    duurzame partnerschapsovereenkomsten inzake visserij, regionale visserijorganisaties en het nakomen van internationale verplichtingen op het gebied van visserij.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welcome words
 
 

Available soon