Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

 
committees.publication.wai.showresult
 

Trawler - Newsletter of the PECH Committee 2014

 

Trawler - Newsletter of the PECH Committee 2013

 

Trawler - Newsletter of the PECH Committee 2012

 

Trawler (Newsletter of the PECH Committee) 2011

 

Trawler (Newsletter of the PECH Committee) 2010

 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie visserij
 
 

Op deze website kunt u allerlei informatie en documenten vinden die verband houden met de werkzaamheden van onze commissie, zoals agenda's van vergaderingen, vergaderdossiers, onze maandelijkse nieuwsbrief en bijdragen van belanghebbenden en deskundigen aan de hoorzittingen van de commissie. Bovendien vindt u op de homepage van de site belangrijke actuele informatie over onze werkzaamheden.
 
Hoofdonderwerp voor onze commissie tijdens deze vergaderperiode is ongetwijfeld de lopende hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, waarbij het Europees Parlement ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon medebeslissingsbevoegdheid heeft. Het visserijbeleid dient rekening te houden met uiteenlopende belangen en daarbij gericht te zijn op de duurzaamheid op lange termijn van het mariene milieu, visbestanden, de beroepsvisserij, aanverwante industrieën en kustgemeenschappen. Het huidige beleid kent vele tekortkomingen. De drie instellingen die bij de hervorming van het beleid betrokken zijn, zijn vastberaden deze tekortkomingen aan te pakken.
 
EU-burgers op de hoogte houden van de politieke besluiten die namens hen genomen worden, kan aan dit proces alleen maar een positieve bijdrage leveren en ik ben ervan overtuigd dat deze website een nuttige rol kan vervullen bij bieden van een beter inzicht in onze dagelijkse activiteiten.
 
Gabriel Mato Adrover,
Voorzitter