Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

 
committees.publication.wai.showresult
 

Trawler - Newsletter of the PECH Committee 2014

 

Trawler - Newsletter of the PECH Committee 2013

 

Trawler - Newsletter of the PECH Committee 2012

 

Trawler (Newsletter of the PECH Committee) 2011

 

Trawler (Newsletter of the PECH Committee) 2010

 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Graag heet ik u allen welkom op deze site.
 
Hier zult u diverse documenten en informatie vinden over de werkzaamheden van onze commissie, zoals notulen en andere vergaderdocumenten, onze maandelijkse nieuwsbrief (de "Trawler") en verschillende bijdragen en gegevens over de openbare hoorzittingen van de Commissie visserij. Op de welkomstpagina van onze site vindt u eveneens de meest opvallende punten waar wij ons op dat moment mee bezighouden. Deze worden regelmatig bijgewerkt.
 
Het onderwerp dat tijdens de achtste zittingsperiode ongetwijfeld centraal zal staan in onze werkzaamheden is de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, waar het Europees Parlement de afgelopen maanden actief aan heeft deelgenomen. Het gemeenschappelijk visserijbeleid moet verschillende belangen met elkaar verenigen met het oog op de duurzaamheid op lange termijn van het mariene milieu, de visbestanden, vissers, aan de visserij gerelateerde sectoren en kustgemeenschappen. Bij dit nieuwe, ambitieuze beleid komen talloze uitdagingen kijken, en de Europese instellingen zijn vastbesloten deze uitdagingen het hoofd te bieden.
 
Als burgers naar behoren worden geïnformeerd over de wijze waarop politieke besluiten tot stand komen, heeft dit een positief effect op de politieke besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat deze site van nut zal zijn en u een duidelijker beeld zal bieden van onze dagelijkse werkzaamheden.
 
Alain Cadec
Voorzitter