Home

 
Laatste nieuws
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    verzoekschriften;
 
2.    betrekkingen met de Europese Ombudsman.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie verzoekschriften waar u informatie kunt vinden over de werkzaamheden en activiteiten van de commissie waarvan ik sinds 2009 voorzitter ben.
 
Het recht om een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten is een in het Verdrag betreffende de Europese Unie verankerd grondrecht dat onlosmakelijk met het burgerschap van de Unie verbonden is. Het is een belangrijke en vaak doeltreffende manier voor burgers om rechtstreeks bij de activiteiten van het Parlement te worden betrokken en hun zorgen, voorstellen of klachten aan de leden van de commissie voor te leggen.
 
Onze commissie reageert vaak op de verzoekschriften van EU-burgers door te trachten een oplossing te vinden voor mogelijke inbreuken op hun in het Verdrag vastgelegde rechten en door met de nationale, regionale en plaatselijke instanties samen te werken ten aanzien van vraagstukken die verband houden met de toepassing van Europese wetten over onderwerpen zoals milieu, sociale zaken, vrijheid van verkeer, enzovoort.
 
Onze commissie is een onderzoekscommissie, die geen wetgevingstaken heeft. Zij tracht aan burgers buitengerechtelijke oplossingen te bieden, wanneer hun klachten gegrond zijn. Zij kan studiereizen organiseren en verslag uitbrengen aan de plenaire vergadering.
 
Op deze manier vervult de Commissie verzoekschriften een essentiële rol als verbindingsschakel met de burgers en bij de versterking van de democratische legitimiteit en verantwoording van het besluitvormingsproces van de EU.
 
Erminia Mazzoni