Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 162 - Draft report - Cohesion policy in mountainous regions of the EU

28-01-2016 REGI_AM(2016)575218 PE 575.218v01-00
REGI

Iliana IOTOVA

Documenten in dossier REGI/8/04826

AMENDEMENTEN 1 - 48 - Ontwerpadvies - Werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014

21-01-2016 REGI_AM(2016)575212 PE 575.212v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Documenten in dossier REGI/8/04847

AMENDEMENTEN 1 - 69 - Ontwerpadvies - De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie

19-01-2016 REGI_AM(2016)575290 PE 575.290v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Documenten in dossier REGI/8/05269

AMENDEMENTEN 1 - 46 - Ontwerpadvies - Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2016

19-01-2016 REGI_AM(2016)575295 PE 575.295v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/04851

AMENDEMENTEN 1 - 171 - Ontwerpverslag - Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD)

17-12-2015 REGI_AM(2015)573173 PE 573.173v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Documenten in dossier REGI/8/04364

AMENDEMENTEN 1 - 58 - Ontwerpadvies - Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

16-12-2015 REGI_AM(2015)573203 PE 573.203v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Documenten in dossier REGI/8/04013

AMENDEMENTEN 1 - 53 - Ontwerpadvies - Europese Investeringsbank (EIB) – Jaarverslag 2014

21-10-2015 REGI_AM(2015)569838 PE 569.838v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Documenten in dossier REGI/8/03639

AMENDEMENTEN 1 - 65 - Ontwerpadvies - Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

21-10-2015 REGI_AM(2015)569842 PE 569.842v01-00
REGI

Monika VANA

Documenten in dossier REGI/8/04399

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies - Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude

21-10-2015 REGI_AM(2015)569843 PE 569.843v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/03642

AMENDEMENTEN 1 - 29 - Ontwerpadvies - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2015

14-09-2015 REGI_AM(2015)567466 PE 567.466v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/03906