Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 53 - Ontwerpadvies - Europese Investeringsbank (EIB) – Jaarverslag 2014

21-10-2015 REGI_AM(2015)569838 PE 569.838v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Documenten in dossier REGI/8/03639

AMENDEMENTEN 1 - 65 - Ontwerpadvies - Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA)

21-10-2015 REGI_AM(2015)569842 PE 569.842v01-00
REGI

Monika VANA

Documenten in dossier REGI/8/04399

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies - Jaarverslag 2014 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude

21-10-2015 REGI_AM(2015)569843 PE 569.843v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/03642

AMENDEMENTEN 1 - 29 - Ontwerpadvies - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2015

14-09-2015 REGI_AM(2015)567466 PE 567.466v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/03906

AMENDEMENTEN 1 - 24 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 – alle afdelingen

03-08-2015 REGI_AM(2015)565057 PE 565.057v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Documenten in dossier REGI/8/03739

AMENDEMENTEN 1 - 214 - Ontwerpverslag - Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen

24-07-2015 REGI_AM(2015)564977 PE 564.977v01-00
REGI

Terry REINTKE

Documenten in dossier REGI/8/02313

AMENDEMENTEN 1 - 268 - Ontwerpverslag - Strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio

08-07-2015 REGI_AM(2015)560789 PE 560.789v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Documenten in dossier REGI/8/02161

AMENDEMENTEN - Cohesion policy and the review of the Europe 2020 strategy

07-07-2015 REGI_AM(2015)560908 PE 560.908v01-00
REGI

Fernando RUAS

Documenten in dossier REGI/8/02312

AMENDEMENTEN 1 - 123 - Ontwerpverslag - De Europese structuur- en investeringsfondsen en goed economisch bestuur: richtlijnen voor de uitvoering van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Documenten in dossier REGI/8/01128

AMENDEMENTEN 1 - 36 - Ontwerpadvies - Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Documenten in dossier REGI/8/03193