Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 87 - Ontwerpverslag Financiële steun te verlenen aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

AMENDEMENTEN 1 - 41 - Ontwerpadvies Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

BEGROTINGSAMENDEMENTEN Begroting 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE