Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 60 - Ontwerpadvies - Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - De bestrijding van fraude

17-11-2016 REGI_AM(2016)594027 PE 594.027v02-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Documenten in dossier REGI/8/06689

AMENDEMENTEN 1 - 40 - Ontwerpadvies - Een geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied

18-10-2016 REGI_AM(2016)592284 PE 592.284v01-00
REGI

Jens NILSSON

Documenten in dossier REGI/8/07815

AMENDEMENTEN 59 - 263 - Ontwerpverslag - Vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

20-09-2016 REGI_AM(2016)589217 PE 589.217v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ, Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/05171

AMENDEMENTEN 1 - 249 - Ontwerpverslag - Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-verordening

19-09-2016 REGI_AM(2016)589248 PE 589.248v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Documenten in dossier REGI/8/07019

AMENDEMENTEN 1 - 96 - Ontwerpadvies - De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen

16-09-2016 REGI_AM(2016)589290 PE 589.290v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Documenten in dossier REGI/8/06322

AMENDEMENTEN 1 - 27 - Ontwerpadvies - Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

01-08-2016 REGI_AM(2016)587420 PE 587.420v02-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/06206

AMENDEMENTEN 1 - 53 - Ontwerpadvies - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016

27-07-2016 REGI_AM(2016)587499 PE 587.499v01-00
REGI

Fernando RUAS

Documenten in dossier REGI/8/06721

AMENDEMENTEN 1 - 109 - Ontwerpverslag - Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling

20-07-2016 REGI_AM(2016)585596 PE 585.596v01-00
REGI

Salvatore CICU

Documenten in dossier REGI/8/06164

AMENDEMENTEN 36 - 176 - Ontwerpadvies - Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering

23-06-2016 REGI_AM(2016)585469 PE 585.469v01-00
REGI

Tomasz Piotr PORĘBA

Documenten in dossier REGI/8/05772

AMENDEMENTEN 1 - 217 - Ontwerpverslag - Een EU-strategie voor het Alpengebied

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Documenten in dossier REGI/8/05067