Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 268 - Draft report - an EU strategy for the Adriatic and Ionian region

08-07-2015 REGI_AM(2015)560789 PE 560.789v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Documenten in dossier REGI/8/02161

AMENDEMENTEN - Cohesion policy and the review of the Europe 2020 strategy

07-07-2015 REGI_AM(2015)560908 PE 560.908v01-00
REGI

Fernando RUAS

Documenten in dossier REGI/8/02312

AMENDEMENTEN 1 - 123 - Ontwerpverslag - De Europese structuur- en investeringsfondsen en goed economisch bestuur: richtlijnen voor de uitvoering van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Documenten in dossier REGI/8/01128

AMENDEMENTEN 1 - 36 - Ontwerpadvies - Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Documenten in dossier REGI/8/03193

AMENDEMENTEN 1 - 73 - Ontwerpadvies - Duurzame stadsmobiliteit

13-05-2015 REGI_AM(2015)557207 PE 557.207v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Documenten in dossier REGI/8/02302

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

13-04-2015 REGI_AM(2015)554716 PE 554.716v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Documenten in dossier REGI/8/01739

AMENDEMENTEN 1 - 178 - Ontwerpverslag - De stedelijke dimensie van EU-beleid

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Documenten in dossier REGI/8/02016

AMENDEMENTEN 1 - 170 - Ontwerpverslag - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Documenten in dossier REGI/8/01130

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Groene groeimogelijkheden voor kmo's

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Documenten in dossier REGI/8/02150

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Documenten in dossier REGI/8/02570