Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 356 - Ontwerpverslag - Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie

28-02-2018 REGI_AM(2018)618191 PE 618.191v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Documenten in dossier REGI/8/11512

AMENDEMENTEN 1 - 131 - Ontwerpverslag - Tenuitvoerlegging van cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" – artikel 9, lid 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

27-02-2018 REGI_AM(2018)618311 PE 618.311v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/11689

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

01-02-2018 REGI_AM(2018)616878 PE 616.878v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/11299

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies - Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

31-01-2018 REGI_AM(2018)616875 PE 616.875v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/10620

AMENDEMENTEN 1 - 173 - Ontwerpverslag - Achterstandsregio's in de EU

19-12-2017 REGI_AM(2017)615495 PE 615.495v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Documenten in dossier REGI/8/10527

AMENDEMENTEN 1 - 146 - Ontwerpverslag - De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering

14-12-2017 REGI_AM(2017)615459 PE 615.459v01-00
REGI

Ángela VALLINA

Documenten in dossier REGI/8/09064

AMENDEMENTEN 1 - 76 - Ontwerpadvies - Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

27-10-2017 REGI_AM(2017)612287 PE 612.287v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Documenten in dossier REGI/8/09948

AMENDEMENTEN 1 - 63 - Ontwerpadvies - Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie

23-10-2017 REGI_AM(2017)612168 PE 612.168v01-00
REGI

Monika SMOLKOVÁ

Documenten in dossier REGI/8/10147

AMENDEMENTEN 1 - 154 - Ontwerpverslag - Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

18-09-2017 REGI_AM(2017)610660 PE 610.660v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Documenten in dossier REGI/8/09434

AMENDEMENTEN 20 - 240 - Ontwerpverslag - Vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

18-09-2017 REGI_AM(2017)610669 PE 610.669v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Documenten in dossier REGI/8/10037