Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion - The implementation of the European Fund for Strategic Investments

16-09-2016 REGI_AM(2016)589290 PE 589.290v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Documenten in dossier REGI/8/06322

AMENDEMENTEN 1 - 27 - Ontwerpadvies - Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

01-08-2016 REGI_AM(2016)587420 PE 587.420v02-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/06206

AMENDEMENTEN 1 - 53 - Ontwerpadvies - Europees semester voor economische beleidscoördinatie: tenuitvoerlegging van de prioriteiten voor 2016

27-07-2016 REGI_AM(2016)587499 PE 587.499v01-00
REGI

Fernando RUAS

Documenten in dossier REGI/8/06721

AMENDEMENTEN 1 - 109 - Ontwerpverslag - Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling

20-07-2016 REGI_AM(2016)585596 PE 585.596v01-00
REGI

Salvatore CICU

Documenten in dossier REGI/8/06164

AMENDEMENTEN 36 - 176 - Ontwerpadvies - Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering

23-06-2016 REGI_AM(2016)585469 PE 585.469v01-00
REGI

Tomasz Piotr PORĘBA

Documenten in dossier REGI/8/05772

AMENDEMENTEN 1 - 217 - Ontwerpverslag - Een EU-strategie voor het Alpengebied

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Documenten in dossier REGI/8/05067

AMENDEMENTEN 1 - 83 - Ontwerpadvies - Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Documenten in dossier REGI/8/05926

AMENDEMENTEN 1 - 75 - Ontwerpadvies - Voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/05330

AMENDEMENTEN 1 - 182 - Ontwerpverslag - Europese territoriale samenwerking – beste praktijken en innovatieve maatregelen

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/04828

AMENDEMENTEN 1 - 65 - Ontwerpadvies - Hoe kan het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal worden benut?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/05060