Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 170 - Draft report - Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Documenten in dossier REGI/8/01130

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Groene groeimogelijkheden voor kmo's

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Documenten in dossier REGI/8/02150

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Documenten in dossier REGI/8/02570

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Overdracht vastleggingen gedeeld beheer; economische, sociale en territoriale cohesie; duurzame groei; veiligheid en burgerschap; Europa als wereldspeler

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOȘTINARU

Documenten in dossier REGI/8/02589

AMENDEMENTEN 16 - 166 - Ontwerpadvies - Europees Fonds voor strategische investeringen

05-03-2015 REGI_AM(2015)551775 PE 551.775v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Documenten in dossier REGI/8/02562

AMENDEMENTEN 45 - 152 - Ontwerpadvies - Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers toto mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten

04-02-2015 REGI_AM(2015)546863 PE 546.863v01-00
REGI

Viorica DĂNCILĂ

Documenten in dossier REGI/8/00336

AMENDEMENTEN 1 - 38 - Ontwerpadvies - Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie

12-12-2014 REGI_AM(2014)544360 PE 544.360v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/01235

AMENDEMENTEN 1 - 48 - Ontwerpadvies - Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding

17-11-2014 REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Documenten in dossier REGI/8/01758

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

19-09-2014 REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier REGI/8/00478

AMENDEMENTEN 1 - 18 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

05-09-2014 REGI_AM(2014)537328 PE 537.328v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/00608