Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

24-07-2017 REGI_AM(2017)609366 PE 609.366v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/09509

AMENDEMENTEN 1 - 92 - Ontwerpadvies - Het economisch beleid van de eurozone

19-07-2017 REGI_AM(2017)608121 PE 608.121v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Documenten in dossier REGI/8/10270

AMENDEMENTEN 1 - 231 - Ontwerpverslag - Inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken

03-07-2017 REGI_AM(2017)606298 PE 606.298v01-00
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Documenten in dossier REGI/8/08006

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpadvies - Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Documenten in dossier REGI/8/09338

AMENDEMENTEN 1 - 293 - Ontwerpverslag - Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Documenten in dossier REGI/8/08012

AMENDEMENTEN 1 - 301 - Ontwerpverslag - Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Documenten in dossier REGI/8/08792

AMENDEMENTEN 1 - 153 - Ontwerpverslag - Vergroten van de betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen

29-03-2017 REGI_AM(2017)602788 PE 602.788v01-00
REGI

Daniel BUDA

Documenten in dossier REGI/8/08468

AMENDEMENTEN 1 - 93 - Ontwerpverslag - Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid

24-03-2017 REGI_AM(2017)602727 PE 602.727v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Documenten in dossier REGI/8/08466

AMENDEMENTEN 27 - 274 - Ontwerpadvies - Vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad

13-03-2017 REGI_AM(2017)601045 PE 601.045v01-00
REGI

Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/07923

AMENDEMENTEN 1 - 82 - Ontwerpadvies - Internetconnectiviteit voor groei, concurrentievermogen en cohesie: de Europese gigabit-maatschappij en 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Documenten in dossier REGI/8/08474