Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 217 - Ontwerpverslag - Een EU-strategie voor het Alpengebied

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Documenten in dossier REGI/8/05067

AMENDEMENTEN 1 - 83 - Ontwerpadvies - Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Documenten in dossier REGI/8/05926

AMENDEMENTEN 1 - 75 - Ontwerpadvies - Voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/05330

AMENDEMENTEN 1 - 182 - Ontwerpverslag - Europese territoriale samenwerking – beste praktijken en innovatieve maatregelen

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/04828

AMENDEMENTEN 1 - 65 - Ontwerpadvies - Hoe kan het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal worden benut?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/05060

AMENDEMENTEN 1 - 47 - Ontwerpresolutie - Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid

22-03-2016 REGI_AM(2016)580428 PE 580.428v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies - Verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa

21-03-2016 REGI_AM(2016)578834 PE 578.834v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Documenten in dossier REGI/8/05377

AMENDEMENTEN 1 - 48 - Ontwerpadvies - Voortgangsverslag hernieuwbare energie

21-03-2016 REGI_AM(2016)580439 PE 580.439v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Documenten in dossier REGI/8/05820

AMENDEMENTEN 1 - 171 - Ontwerpverslag - De uitvoering van de thematische doelstelling "Vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven" (artikel 9, punt 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen)

03-03-2016 REGI_AM(2016)578539 PE 578.539v02-00
REGI

Rosa D'AMATO

Documenten in dossier REGI/8/04831

AMENDEMENTEN 1 - 137 - Ontwerpverslag - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3)

29-02-2016 REGI_AM(2016)578511 PE 578.511v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Documenten in dossier REGI/8/04824