Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 8 - 41 - Draft report - Increase of the financial envelope of the Structural Reform Support Programme and adapt its general objective

16-05-2018 REGI_AM(2018)622089 PE 622.089v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Documenten in dossier REGI/8/11817

  AMENDMENTS 1 - 50 - Draft report - The impact of EU cohesion policy on Northern Ireland

16-05-2018 REGI_AM(2018)622106 PE 622.106v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/11295

AMENDEMENTEN 1 - 131 - Ontwerpverslag - over cohesiebeleid en de circulaire economie

12-04-2018 REGI_AM(2018)620811 PE 620.811v01-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Documenten in dossier REGI/8/11145

AMENDEMENTEN 23 - 125 - Ontwerpadvies - Uniemechanisme voor civiele bescherming

05-04-2018 REGI_AM(2018)618190 PE 618.190v01-00
REGI

Daniel BUDA

Documenten in dossier REGI/8/11646

AMENDEMENTEN 1 - 50 - Ontwerpadvies - De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie

05-04-2018 REGI_AM(2018)620775 PE 620.775v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Documenten in dossier REGI/8/09427

AMENDEMENTEN 1 - 356 - Ontwerpverslag - Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese Commissie

28-02-2018 REGI_AM(2018)618191 PE 618.191v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Documenten in dossier REGI/8/11512

AMENDEMENTEN 1 - 131 - Ontwerpverslag - Tenuitvoerlegging van cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" – artikel 9, lid 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

27-02-2018 REGI_AM(2018)618311 PE 618.311v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/11689

AMENDEMENTEN 1 - 55 - Ontwerpadvies - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018

01-02-2018 REGI_AM(2018)616878 PE 616.878v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/11299

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies - Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016: Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

31-01-2018 REGI_AM(2018)616875 PE 616.875v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/10620

AMENDEMENTEN 1 - 173 - Ontwerpverslag - Achterstandsregio's in de EU

19-12-2017 REGI_AM(2017)615495 PE 615.495v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Documenten in dossier REGI/8/10527