Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpadvies - Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Documenten in dossier REGI/8/09338

AMENDEMENTEN 1 - 293 - Ontwerpverslag - Bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Documenten in dossier REGI/8/08012

AMENDEMENTEN 1 - 301 - Ontwerpverslag - Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Documenten in dossier REGI/8/08792

AMENDEMENTEN 1 - 153 - Ontwerpverslag - Vergroten van de betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen

29-03-2017 REGI_AM(2017)602788 PE 602.788v01-00
REGI

Daniel BUDA

Documenten in dossier REGI/8/08468

AMENDEMENTEN 1 - 93 - Ontwerpverslag - Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid

24-03-2017 REGI_AM(2017)602727 PE 602.727v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Documenten in dossier REGI/8/08466

AMENDEMENTEN 27 - 274 - Ontwerpadvies - Vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad

13-03-2017 REGI_AM(2017)601045 PE 601.045v01-00
REGI

Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/07923

AMENDEMENTEN 1 - 82 - Ontwerpadvies - Internetconnectiviteit voor groei, concurrentievermogen en cohesie: de Europese gigabit-maatschappij en 5G

14-02-2017 REGI_AM(2017)599708 PE 599.708v01-00
REGI

Andrew LEWER

Documenten in dossier REGI/8/08474

AMENDEMENTEN 19 - 75 - Ontwerpadvies - Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen

14-02-2017 REGI_AM(2017)599712 PE 599.712v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

Documenten in dossier REGI/8/07867

AMENDEMENTEN 1 - 77 - Ontwerpadvies - Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het 9e kaderprogramma

14-02-2017 REGI_AM(2017)599727 PE 599.727v01-00
REGI

Matthijs van MILTENBURG

Documenten in dossier REGI/8/07114

AMENDEMENTEN 1 - 182 - Ontwerpverslag - Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

06-02-2017 REGI_AM(2017)599633 PE 599.633v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/06950