Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen.(inclusief begrotingsamendementen). De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 76 - Ontwerpadvies - Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

27-10-2017 REGI_AM(2017)612287 PE 612.287v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Documenten in dossier REGI/8/09948

AMENDEMENTEN 1 - 63 - Ontwerpadvies - Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie

23-10-2017 REGI_AM(2017)612168 PE 612.168v01-00
REGI

Monika SMOLKOVÁ

Documenten in dossier REGI/8/10147

AMENDEMENTEN 1 - 154 - Ontwerpverslag - Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

18-09-2017 REGI_AM(2017)610660 PE 610.660v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Documenten in dossier REGI/8/09434

AMENDEMENTEN 20 - 240 - Ontwerpverslag - Vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU

18-09-2017 REGI_AM(2017)610669 PE 610.669v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Documenten in dossier REGI/8/10037

AMENDEMENTEN 1 - 120 - Ontwerpadvies - Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

05-09-2017 REGI_AM(2017)609636 PE 609.636v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/09709

BEGROTINGSAMENDEMENTEN - Begroting 2018

31-08-2017 REGI_AB(2017)609564 PE 609.564v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/09509

AMENDEMENTEN 1 - 37 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

24-07-2017 REGI_AM(2017)609366 PE 609.366v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/09509

AMENDEMENTEN 1 - 92 - Ontwerpadvies - Het economisch beleid van de eurozone

19-07-2017 REGI_AM(2017)608121 PE 608.121v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Documenten in dossier REGI/8/10270

AMENDEMENTEN 1 - 231 - Ontwerpverslag - Inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken

03-07-2017 REGI_AM(2017)606298 PE 606.298v01-00
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Documenten in dossier REGI/8/08006

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpadvies - Oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Documenten in dossier REGI/8/09338