Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

AMENDEMENTEN 1 - 123 - Ontwerpverslag - De Europese structuur- en investeringsfondsen en goed economisch bestuur: richtlijnen voor de uitvoering van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Documenten in dossier REGI/8/01128

AMENDEMENTEN 1 - 36 - Ontwerpadvies - Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Documenten in dossier REGI/8/03193

AMENDEMENTEN 1 - 73 - Ontwerpadvies - Duurzame stadsmobiliteit

13-05-2015 REGI_AM(2015)557207 PE 557.207v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Documenten in dossier REGI/8/02302

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa

13-04-2015 REGI_AM(2015)554716 PE 554.716v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Documenten in dossier REGI/8/01739

AMENDEMENTEN 1 - 178 - Ontwerpverslag - De stedelijke dimensie van EU-beleid

26-03-2015 REGI_AM(2015)552043 PE 552.043v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Documenten in dossier REGI/8/02016

AMENDEMENTEN 1 - 170 - Ontwerpverslag - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie

16-03-2015 REGI_AM(2015)551903 PE 551.903v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Documenten in dossier REGI/8/01130

AMENDEMENTEN 1 - 57 - Ontwerpadvies - Groene groeimogelijkheden voor kmo's

09-03-2015 REGI_AM(2015)551769 PE 551.769v01-00
REGI

Dan NICA

Documenten in dossier REGI/8/02150

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015: Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

06-03-2015 REGI_AM(2015)551782 PE 551.782v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Documenten in dossier REGI/8/02570

AMENDEMENTEN 1 - 14 - Ontwerpadvies - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2015: Overdracht vastleggingen gedeeld beheer; economische, sociale en territoriale cohesie; duurzame groei; veiligheid en burgerschap; Europa als wereldspeler

06-03-2015 REGI_AM(2015)551785 PE 551.785v01-00
REGI

Victor BOŞTINARU

Documenten in dossier REGI/8/02589

AMENDEMENTEN 16 - 166 - Ontwerpadvies - Europees Fonds voor strategische investeringen

05-03-2015 REGI_AM(2015)551775 PE 551.775v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Documenten in dossier REGI/8/02562