Amendementen

Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

AMENDEMENTEN 1 - 18 - Ontwerpadvies - Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Datum : 05-09-2014

Referentie :

REGI_AM(2014)537328 PE 537.328v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documenten in dossier REGI/8/00608

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welcome words
 
 

Available soon