Amendementen


Na indiening van een ontwerpverslag, -advies of -voorstel in de commissie kunnen de leden amendementen indienen. De commissie stelt een uiterste termijn voor de indiening van amendementen vast. Over de ingediende amendementen wordt in de commissie gesproken en gestemd. Aangenomen amendementen worden verwerkt in de ontwerptekst. Op deze pagina staan alle door de commissieleden ingediende amendementen voordat ze in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare amendementen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion - Access to Finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Documenten in dossier REGI/8/05926

  AMENDMENTS 1 - 75 - Draft opinion - Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

22-04-2016 REGI_AM(2016)582102 PE 582.102v01-00
REGI

Constanze KREHL

Documenten in dossier REGI/8/05330

AMENDEMENTEN 1 - 182 - Ontwerpverslag - Europese territoriale samenwerking – beste praktijken en innovatieve maatregelen

06-04-2016 REGI_AM(2016)580570 PE 580.570v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Documenten in dossier REGI/8/04828

AMENDEMENTEN 1 - 65 - Ontwerpadvies - Hoe kan het potentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) optimaal worden benut?

05-04-2016 REGI_AM(2016)578835 PE 578.835v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Documenten in dossier REGI/8/05060

AMENDEMENTEN 1 - 47 - Ontwerpresolutie - Een versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid

22-03-2016 REGI_AM(2016)580428 PE 580.428v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

AMENDEMENTEN 1 - 51 - Ontwerpadvies - Verbetering van de aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa

21-03-2016 REGI_AM(2016)578834 PE 578.834v01-00
REGI

Joachim ZELLER

Documenten in dossier REGI/8/05377

AMENDEMENTEN 1 - 48 - Ontwerpadvies - Voortgangsverslag hernieuwbare energie

21-03-2016 REGI_AM(2016)580439 PE 580.439v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Documenten in dossier REGI/8/05820

AMENDEMENTEN 1 - 171 - Ontwerpverslag - De uitvoering van de thematische doelstelling "Vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven" (artikel 9, punt 3, van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen)

03-03-2016 REGI_AM(2016)578539 PE 578.539v02-00
REGI

Rosa D'AMATO

Documenten in dossier REGI/8/04831

AMENDEMENTEN 1 - 137 - Ontwerpverslag - Cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3)

29-02-2016 REGI_AM(2016)578511 PE 578.511v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Documenten in dossier REGI/8/04824

AMENDEMENTEN 1 - 52 - Ontwerpadvies - De tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap

23-02-2016 REGI_AM(2016)577079 PE 577.079v01-00
REGI

Jens NILSSON

Documenten in dossier REGI/8/04640