Home

 
Laatste nieuws
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Nadere informatie
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Nadere informatie
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
het regionaal en cohesiebeleid, en met name
 
(a)    het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten in het kader van het regionaal beleid van de Unie,
 
(b)    de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische en sociale samenhang,
 
(c)    coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie,
 
(d)    ultraperifere regio's en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking,
 
(e)    de betrekkingen met het Comité van de regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.
 
Op de vergadering van 14 december 2006 heeft de Conferentie van voorzitters besloten dat de stedelijke dimensie impliciet deel uitmaakt van de bevoegdheden van de commissie.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt het volgende: "De Unie bevordert de economische, sociale en territoriale samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten". Met het oog hierop worden de middelen van de structuurfondsen ingezet om een goed ontwikkeld regionaal ontwikkelingsbeleid te ondersteunen, dat in samenspel met andere beleidsgebieden, met name onderzoek, energie en vervoer, aan de verwezenlijking van zijn doelen werkt.
 
De Commissie regionale ontwikkeling, waarvan ik voorzitter ben, moet erop toezien dat de Unie en haar lidstaten hun economische beleidstaken op zodanige wijze vervullen, dat daarmee wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van deze doelstelling. Daarop werken wij nauw samen met het voorzitterschap van de Unie, de Raad, de Europese Commissie, en met de raadgevende organen van de EU, zoals het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité en vele andere regionale en lokale organisaties.
 
De 50 leden en 50 plaatsvervangers van onze commissie vertegenwoordigen alle fracties van het EP. De werkzaamheden van onze commissie worden georganiseerd door de coördinatoren van elke fractie in samenwerking met het bureau van de commissie.
 
Op deze website vindt u gedetailleerde informatie over onze wetgevende en politieke activiteiten. Daarnaast kunt u via EP Live onze vergaderingen volgen.
 
Danuta Maria HÜBNER