Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelgeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

2019/2784(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
REGI

ten principale

Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
REGI

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

2019/2058(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

2019/2059(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

2019/2060(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's

2019/2061(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

2019/2062(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend