Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

VERSLAG over de Europese Centrale Bank – jaarverslag 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

VERSLAG over het onderzoek van de geloofsbrieven

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

AMENDEMENTEN

VERSLAG over het voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

VERSLAG over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

VERSLAG over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

VERSLAG over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI