Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPAGENDA - Maandag 3 september 2018 - Maandag 3 september 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

  MINUTES - Monday 18 June 2018

14-08-2018 IMCO_PV(2018)06-18-1 PE 625.317v01-00
IMCO

Documenten in dossier IMCO/8/12793

  MINUTES - Wednesday 11 July 2018

14-08-2018 IMCO_PV(2018)07-11-1 PE 626.771v01-00
IMCO

Documenten in dossier IMCO/8/12984

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business

10-08-2018 ECON_PR(2018)626662 PE 626.662v02-00
ECON

Ashley FOX

  AMENDMENTS 53 - 259 - Draft report - Multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EU) 2016/1139 establishing a multiannual plan for the Baltic Sea, and repealing Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) 509/2007 and (EC) 1300/2008

10-08-2018 PECH_AM(2018)623900 PE 623.900v02-00
PECH

Alain CADEC

Documenten in dossier PECH/8/12613

Documenten van procedure 2018/0074(COD)

  MINUTES - Monday 18 June 2018

08-08-2018 ECON_PV(2018)06-18-1 PE 623.963v01-00
ECON

Documenten in dossier ECON/8/13117

  MINUTES - Wednesday 11 July 2018

08-08-2018 EMPL_PV(2018)07-11-1 PE 625.434v02-00
EMPL

Documenten in dossier EMPL/8/13898

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions

07-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-09-2018

Documenten van procedure 2018/0114(COD)

ONTWERPADVIES inzake het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL