Hoorzittingen

ZIE ALLE

Een commissie kan een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij deze noodzakelijk acht om een bepaalde zaak naar behoren te kunnen afhandelen. Hoorzittingen kunnen ook gezamenlijk door twee of meer commissies worden gehouden. De meeste commissies houden regelmatig hoorzittingen om deskundigen te horen en over kernzaken te kunnen discussiëren. Op deze pagina staat alle beschikbare informatie over de hoorzittingen van de commissies, inclusief programma's en bijdragen van de sprekers.

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 22-11-2019 - 09:38
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organised a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts.

Locatie : Paul-Henri Spaak, room 5B001

    Presentation of Colonel Christophe Michel, SGDSN
    Presentation of Tal Inbar, The Fisher Institute for Air & Space Strategic Studies