Home

 
Laatste nieuws
 
The next SEDE meeting

will take place on Thursday, 20 November 2014, 9:00-12:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
Alle items  
Security situation in the Baltic Sea

The Subcommittee will exchange views with Airis Rikveilis, Defence Counsellor to NATO and the EU, Latvia and Tomasz Szatkowski, President of the National Centre for Strategic Studies, Poland, on the security situation in the Baltic Sea basin.
 
When: 20 November 2014, 9:00-10:30        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

   
Presentation of the Maritime Security Strategy Action Plan

The Subcommittee will exchange views on the forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan with Paola Imperiale, Maritime Coordinator at the Italian Ministry of Foreign Affairs, Rudolf Roy, Head of Security Policy and Sanctions Division, EEAS and Beate Gminder, Head of Maritime Policy Mediterranean and Black Sea Unit, DG MARE, European Commission.
 
When: 20 November 2014, 10:30-12:00        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

   
EDA's role in the implementation of defence summit conclusions

This item is CANCELLED.

   
CSDP priorities in the context of evolving security environment

On 5 November the Subcommittee exchanged views on the CSDP priorities in the context of the evolving security environment with Walter Stevens, Chair of the Political and Security Committee.
 
 

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie veiligheid en defensie is een subcommissie van de Commissie buitenlandse zaken. Onder punt 1 van de bevoegdheden van de AFET wordt een overzicht van haar taken gegeven:

"Commissie belast met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie."
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Onze vrede en veiligheid worden meer en meer bedreigd door gebeurtenissen dichtbij en verder weg, en we mogen ze dus nooit als vanzelfsprekend beschouwen.  Het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de rechtsgrond voor doeltreffend optreden door de lidstaten om deze bedreigingen aan de buitengrenzen van de EU aan te pakken.
 
Middels het in 1999 tot stand gebrachte gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de 30 civiele en militaire missies die sindsdien zijn ondernomen, heeft de EU een bijdrage geleverd aan stabiliteit en vrede op de Balkan, in de zuidelijke Kaukasus, Afrika en het Midden-Oosten. In 2013 presenteerden de EU-leiders een routekaart om het GVDB een doeltreffender instrumentarium en een nieuwe impuls te geven, en bekrachtigden ze tegelijkertijd het belang van onze band met de NAVO. 
 
De Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE) is hét forum bij uitstek voor het bevorderen van debat en het monitoren van ontwikkelingen met betrekking tot GVDB-instellingen, -instrumentarium en -optreden. De Subcommissie speelt een cruciale rol bij het ter verantwoording roepen van GVDB-besluitvormers en bij het waarborgen van transparantie naar de burgers van de EU toe.
 
In deze achtste zittingsperiode zal SEDE de vinger aan de pols van het GVDB blijven houden, en erop blijven toezien dat het snel en doeltreffend reageert op nieuwe en reeds bestaande uitdagingen voor de veiligheid van de Unie en haar burgers.
 
Anna Fotyga
Voorzitter SEDE