Home

 
Laatste nieuws
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Niet te missen
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Nadere informatie
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
De Subcommissie veiligheid en defensie is een subcommissie van de Commissie buitenlandse zaken. Onder punt 1 van de bevoegdheden van de AFET wordt een overzicht van haar taken gegeven:
 
"Commissie belast met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie."
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

« Sinds het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in 1999 werd ingevoerd, heeft het de Europese Unie in staat gesteld te tonen dat zij in de wereld doeltreffend en nuttig kan optreden. De Unie heeft meer dan twintig civiele en militaire missies verricht, en aldus bijgedragen tot de stabiliteit en de vredeshandhaving in de Balkan, de zuidelijke Kaukasus, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.
 
Maar een Europees beleid kan pas echt legitiem zijn, d.w.z. begrepen, aanvaard en zelfs gewenst door de burgers van de lidstaten, wanneer het Europees Parlement bij de besluitvorming wordt betrokken.
 
Voor mij bestaat de rol van de Subcommissie veiligheid en defensie er precies in de ontwikkelingen van het GVDB te volgen, zowel wat de institutionele aspecten en operationele aspecten als wat de capaciteit betreft, en ervoor te zorgen dat de discussie over defensie en veiligheidskwesties niet beperkt blijft tot een deskundigendebat, maar dat ook rekening wordt gehouden met de bekommernissen van de Europese burgers. »
 
Arnaud Danjean