Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Implementation of the Stability and Growth Pact – July 2016
28-07-2016 Briefing

Implementation of Country Specific Recommendations under MIP
28-07-2016 Kort overzicht

Bank Stress Testing: Stock Taking of Challenges
27-07-2016 Briefing

Involvement of Independent Fiscal Bodies in the 2014-16 Stability and Convergence Programmes
27-07-2016 Briefing

Posting of Workers Directive – Current Situation and Challenges
18-07-2016 Kort overzicht

Banking Union Working Group Meeting - June 2016
15-07-2016 Briefing

TTIP and Jobs
15-07-2016 Kort overzicht

River Basins and Water Management in Spain
15-07-2016 Studie

TTIP and Labour Standards
15-07-2016 Kort overzicht

Research for REGI Committee - Review of Adopted European Territorial Cooperation Programmes
14-07-2016 Studie

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.