Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Renewable energy directive target
18-01-2018 Studie

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - January 2018 UPDATE
18-01-2018 Briefing

Gender Equality in the Media Sector
17-01-2018 Studie

Integration of refugees in Austria, Germany and Sweden: Comparative Analysis
17-01-2018 Studie

Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport
16-01-2018 Studie

Research for TRAN Committee: The new Silk Route - opportunities and challenges for EU transport (briefing)
16-01-2018 Briefing

People at risk of poverty or social exclusion
16-01-2018 Kort overzicht

Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction Measures
16-01-2018 Briefing

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Tijdschriften

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2018
15-01-2018 Kort overzicht

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.