Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Smart Single Market Regulation
02-09-2015 Studie

Country Specific Recommendations (CSRs) for 2014 and 2015 - A Comparison and an Overview of Implementation
25-08-2015 Studie

Het Europees semester: de belangrijkste stappen op EU-niveau
24-08-2015 Kort overzicht

Single Supervisory Mechanism (SSM) – Legal Base for Hearings / Meetings in the European Parliament
21-08-2015 Kort overzicht

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play, August 2015
20-08-2015 Briefing

Unfair Trading Practices in the Business-to-Business Food Supply Chain
14-08-2015 Briefing

Implementation of the 2014 Country Specific Recommendations
12-08-2015 Kort overzicht

Youth Education & Entrepreneurship
11-08-2015 Studie

Innovative Schools: Teaching & Learning in the Digital Era
11-08-2015 Studie

Competition Policy: Delivering for Consumers, Proceedings of the Workshop
10-08-2015 Studie

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.