Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Youth Unemployment and the Skills Mismatch in Denmark
09-03-2015 Uitgebreide analyse

Comparative Analysis of Bank Balance Sheets in the Context of Bank Structural Reform
05-03-2015 Studie

Country Specific Recommendations (CSRs) for 2013 and 2014 – A Comparison and an Overview of Implementations for All EU Member States
05-03-2015 Studie

Implementation of the 2014 Country Specific Recommendations
05-03-2015 Kort overzicht

Single Supervisroy Mechanism - Size of Directly Supervised Banks (List at Entity Level)
02-03-2015 Briefing

EU Industrial Policy: Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies
02-03-2015 Studie

Summary – Debt Sustainability and Economic Convergence of Euro-Area Member States: Challenges and Solutions
26-02-2015 Kort overzicht

Economic, Social and Territorial Situation of the Netherlands
25-02-2015 Uitgebreide analyse

Empowering Women and Girls Through Education - A Compilation of Supporting Analyses
25-02-2015 Briefing

Digital Single Market - Key Studies
25-02-2015 Briefing

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

05-03-2015 - 10:05
DEVE Vergadering
05-03-2015 - 09:21
FEMM Vergadering
05-03-2015 - 09:05
EMPL Vergadering

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.