Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Single Supervisory Mechanism (SSM) – Legal Base for Hearings / Meetings in the European Parliament – State of Play – April 2016
26-04-2016 Kort overzicht

Research for AGRI Committee -The Role of the EU’S Common Agricultural Policy in Creating Rural Jobs
22-04-2016 Studie

Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction Measures
21-04-2016 Briefing

Banks' Home Sovereign Exposures
21-04-2016 Kort overzicht

Analysis of the upcoming Modernisation of the Trade Pillar of the European Union- Mexico Global Agreement
20-04-2016 Studie

Preparing a Harmonized Maternity Leave for Members of the European Parliament - Legal Analysis
20-04-2016 Uitgebreide analyse

An Academic View on the Role and Powers of National Competition Authorities
19-04-2016 Studie

A Practitioner’s View on the Role and Powers of National Competition Authorities
18-04-2016 Studie

Potential Output Estimates and their Role in the EU Fiscal Policy Surveillance
18-04-2016 Briefing

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, April 2016
18-04-2016 Briefing

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.