Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction Measures
17-01-2017 Briefing

Potential Output Estimates and their Role in the EU Fiscal Policy Surveillance
17-01-2017 Briefing

The 2016 Elections in the United States: Effects on the EU-US Relationship
17-01-2017 Uitgebreide analyse

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2017
16-01-2017 Kort overzicht

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period
16-01-2017 Briefing

Proceedings from the Workshop on the Collaborative Economy
16-01-2017 Studie

The European Law Institute/UNIDROIT Civil Procedure Projects as a Soft Law Tool to Resolve Conflicts of Law
13-01-2017 Uitgebreide analyse

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, January 2017
12-01-2017 Briefing

Key Macroeconomic Indicators for Cyprus, Greece, Ireland and Portugal
12-01-2017 Briefing

Involvement of the National Parliaments in SCPs and NRPs – 2014, 2015 and 2016
10-01-2017 Studie

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.