Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Financial Assitance to EU Member States - State of Play, May 2015
21-05-2015 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (May 2015)
20-05-2015 Briefing

Country Specific Recommendations (CSRs) for 2014 and 2015 - A Comparison and an Overview of Implementation
19-05-2015 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2015
18-05-2015 Kort overzicht

Focus on: Learning in the 21st Century at the EuroScience Open Forum - ESOF 2014
13-05-2015 Briefing

The European Year for Development: Peace and Stability
07-05-2015 Briefing

Implementation of the Stability and Growth Pact – May 2015
06-05-2015 Briefing

Stability and Growth Pact – An Overview of the Rules
06-05-2015 Briefing

Expected Real GDP Growth for 2016 in the Member States
06-05-2015 Kort overzicht

Euro Area Key Indicators: Latest Forecasts by COM, IMF, ECB and OECD
06-05-2015 Kort overzicht

Uitzendingen vandaag

10:00 / 12:00 BUDG

Mediatheek

26-05-2015 - 10:18
AGRI Vergadering
26-05-2015 - 09:14
AFCO Vergadering
26-05-2015 - 09:06
LIBE Vergadering

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.