Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Completing the Digital Single Market for European Consumers and Citizens: Tackling Geo-blocking in the EU - 10th Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market
20-09-2017 Studie

Current and Emerging Trends in Disruptive Technologies: Implications for the Present and Future of EU’s Trade Policy
20-09-2017 Studie

Research for CULT Committee - European Solidarity Corps and volunteering
15-09-2017 Studie

The Potential of Electricity Demand Response
15-09-2017 Studie

The new Restrictiveness Indicator for Professional Services: an assessment
15-09-2017 Studie

Economic effects of reform in professional services
15-09-2017 Briefing

Inclusive education for learners with disabilities
15-09-2017 Studie

Youth Employment Initiative in Slovenia
15-09-2017 Studie

Youth Employment Initiative (YEI) in Croatia
15-09-2017 Uitgebreide analyse

The corporate sector purchase programme (CSPP): Challenges and future prospects
15-09-2017 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.