Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Women’s Economic Empowerment: Let’s Act Together
22-02-2017 Tijdschriften

Structural Budget Balances in EU Member States
22-02-2017 Briefing

Implementation of the Stability and Growth Pact (February 2017)
22-02-2017 Briefing

Τhe Composition of the European Parliament
22-02-2017 Uitgebreide analyse

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycle (State-of-Play, February 2017)
20-02-2017 Briefing

The European Union’s Policies on Counter-Terrorism: Relevance, Coherence and Effectiveness
17-02-2017 Studie

The Common European Asylum System: Fact Sheets Compilation
16-02-2017 Tijdschriften

Impacts of the CETA Agreement on Developing Countries
16-02-2017 Studie

Women’s Economic Empowerment: Fact Sheets Compilation
16-02-2017 Tijdschriften

Research for CULT Committee - Migrant Education: Monitoring and Assessment
15-02-2017 Studie

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.