Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

How could the Stability and Growth Pact be simplified?
25-04-2018 Kort overzicht

Review of the Directive on the Re-use of Public Sector Information (Directive 2013/37/EU)
25-04-2018 Briefing

The ESM and the EIB: comparison of some features
25-04-2018 Uitgebreide analyse

Regulation (EC) 1107/2009 on the Placing of Plant Protection Products on the Market
24-04-2018 Studie

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective
24-04-2018 Uitgebreide analyse

How could the Stability and Growth Pact be simplified?
23-04-2018 Uitgebreide analyse

How could the Stability and Growth Pact be simplified?
23-04-2018 Uitgebreide analyse

Cross-border distribution of investment funds
23-04-2018 Briefing

How could the Stability and Growth Pact be simplified?
23-04-2018 Uitgebreide analyse

Cash outflows in crisis scenarios: do liquidity requirements and reporting obligations give the SRB sufficient time to react?
19-04-2018 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.