Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Involvement of the National Parliaments in SCP and NRP – 2013 and 2014
28-01-2015 Briefing

Main Elements of the Banking Union
28-01-2015 Kort overzicht

Euro Area Key Indicators: Latest Forecasts by COM, IMF, ECB and OECD
28-01-2015 Kort overzicht

Single Supervisroy Mechanism (SSM) – Legal Base for Hearings / Meetings in the European Parliament
27-01-2015 Kort overzicht

Economic Dialogues and Exchanges of Views with EU Institutions under the European Semester Cycles in 2014-2015
27-01-2015 Briefing

Single Supervisory Mechanism (SSM) Comprehensive Assessment
22-01-2015 Kort overzicht

Single Resolution Mechanism, Single Resolution Board, and Single Resolution Fund
21-01-2015 Briefing

Single Supervisroy Mechanism - Geographical Distribution of the Directly Supervised Banks
19-01-2015 Kort overzicht

Single Supervisroy Mechanism - Size of Directly Supervised Banks (List at Entity Level)
19-01-2015 Briefing

Banking Union: ECB Stress Test and EU State Aid Rules
19-01-2015 Briefing

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

29-01-2015 - 15:16
EMPL Vergadering
29-01-2015 - 15:13
ENVI Vergadering
29-01-2015 - 09:12
ENVI Vergadering

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.