Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Greece’s financial assistance programme - June 2018
22-06-2018 Uitgebreide analyse

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (June 2018)
21-06-2018 Uitgebreide analyse

Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric road vehicles
20-06-2018 Studie

Tax collection in Greece: State of play - June 2018
19-06-2018 Uitgebreide analyse

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective
18-06-2018 Uitgebreide analyse

Strengthening EU cooperation on health technology assessment
18-06-2018 Briefing

Fostering cross-border investment – Law applicable to the third-party effects of assignments of claims
18-06-2018 Briefing

Delegated Measures in the Banking Field : draft RTS on economic downturn in IRB modelling, Level 2 in CRD V/CRR II proposals, and CRD IV/CRR update 2018
18-06-2018 Briefing

Regular Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the ECB Supervisory Board
15-06-2018 Briefing

How demanding and consistent is the 2018 stress test design in comparison to previous exercises?
14-06-2018 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.