Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2016
24-10-2016 Kort overzicht

European Network of Public Employment Services - Setup and Activities
14-10-2016 Briefing

Links between Pharmaceutical R&D Models and Access to Affordable Medicines
14-10-2016 Studie

Research for CULT Committee - European Strategy for Multilingualism: Benefits and Costs
14-10-2016 Studie

Règles européenes de droit civil en robotique
12-10-2016 Studie

The Future of Europe – Thematic Digest
11-10-2016 Briefing

Upgrading the Basel standards: from Basel III to Basel IV?
10-10-2016 Briefing

Implementing the Paris Agreement - Issues at Stake in View of the COP 22 Climate Change Conference in Marrakesh
10-10-2016 Studie

Euro Area Key Indicators: Latest Forecasts by COM, IMF, ECB and OECD
05-10-2016 Kort overzicht

The Situation of Workers in the Collaborative Economy
04-10-2016 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.