Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Regular public hearing with Mario Draghi, Chair of the European Systemic Risk Board - ECON on 29 May 2017
23-05-2017 Briefing

The European Systemic Risk Board: Output since Inception
23-05-2017 Briefing

The EU Macro-Prudential Policy Framework
23-05-2017 Briefing

Global Systemically Important Banks in Europe
23-05-2017 Briefing

Country Specific Recommendations for 2016 and 2017 - A comparison and an overview of implementation
23-05-2017 Studie

The Fiscal Governance Frameworks of the United States and the European Union: Comparing ‘Apples and Pears’
19-05-2017 Uitgebreide analyse

The role of macro-prudential policies in prevention and correction of asset imbalances in the Euro Area
19-05-2017 Uitgebreide analyse

The role of macro-prudential policy in the prevention and correction of imbalances in the euro area
19-05-2017 Studie

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental rights and data protection
18-05-2017 Studie

Structural Budget Balances in EU Member States
16-05-2017 Briefing

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.