Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (March 2017)
28-03-2017 Briefing

Workshop on EU-Turkmenistan Relations
27-03-2017 Uitgebreide analyse

Human Rights Provisions in Economic Partnership Agreements in Light of the Expiry of the Cotonou Agreement in 2020
23-03-2017 Studie

Economic Dialogue with Croatia
22-03-2017 Uitgebreide analyse

Cyber Security Strategy for the Energy Sector
22-03-2017 Kort overzicht

European Leadership in 5G
22-03-2017 Kort overzicht

Economic Dialogue with the Other EU Institutions under the European Semester Cycle (State-of-Play, March 2017)
22-03-2017 Briefing

EBA Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication and Secure Communication
22-03-2017 Briefing

Presentation of the SSM 2016 Annual Report by Danièle Nouy, Chair of the Single Supervisory Mechanism (SSM)
21-03-2017 Briefing

Fines for Misconduct in the Banking Sector – What Is the Situation in the EU?
20-03-2017 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.