Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Euro Area Recommendations under the European Semester
08-12-2016 Briefing

Economic Dialogue with the Commission on 2017 Draft Budgetary Plans
08-12-2016 Uitgebreide analyse

Economic Dialogue with the Commission on the Launch of the 2017 European Semester Cycle
08-12-2016 Uitgebreide analyse

The European Systemic Risk Board: Output since Inception
07-12-2016 Briefing

Workshop on Delivering and Enforcing the EU Action Plan against Wildlife Trafficking
07-12-2016 Studie

Research for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016
07-12-2016 Kort overzicht

Demography and Family Policies from a Gender Perspective
07-12-2016 Studie

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (December 2016)
06-12-2016 Briefing

Cyber Security Strategy for the Energy Sector
05-12-2016 Studie

Public International Law Perspectives on the Prosecution of Daesh Crimes Against Women And Girls
02-12-2016 Briefing

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.