Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

European Semester Conference - 2015/2016 Cycles
05-02-2016 Briefing

Involvement of the National Parliaments in SCPs and NRPs – 2014 and 2015
04-02-2016 Briefing

2016 Country Specific Recommendations for the Euro Area
03-02-2016 Briefing

Research for REGI Committee: Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - February 2016 Update
03-02-2016 Briefing

Social and Economic Impact of the Penalty Point System
03-02-2016 Studie

Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance
03-02-2016 Studie

Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect
02-02-2016 Kort overzicht

Greece's Financial Assistance Programme - January 2016
01-02-2016 Uitgebreide analyse

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, January 2016
29-01-2016 Briefing

Implementation and Review of the European Union-Central Asia Strategy: Recommendations for EU Action
29-01-2016 Uitgebreide analyse

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.