Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles
25-03-2015 Briefing

Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play, March 2015
25-03-2015 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with EU Institutions under the European Semester Cycles
25-03-2015 Briefing

Reforming the United Nations: State of Play, Ways Forward
25-03-2015 Studie

Stability and Growth Pact: Implementation of the “Comply or Explain Rule” (March 2015)
25-03-2015 Briefing

Main Causes of Female Poverty - Compilation
24-03-2015 Studie

Implementation of MIP Country Specific Recommendations
24-03-2015 Kort overzicht

Banks' Net Exposure to Home Sovereign
23-03-2015 Kort overzicht

Broad Economic Policy Guidelines and Employment Guidelines
23-03-2015 Kort overzicht

Main Elements of the Banking Union
23-03-2015 Kort overzicht

Uitzendingen vandaag

Geen uitzendingen vandaag

Mediatheek

26-03-2015 - 09:29
DROI Vergadering
26-03-2015 - 09:14
ECON BUDG Vergadering
26-03-2015 - 09:13
ENVI Vergadering

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.