Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Country Specific Recommendations for 2015 and 2016 - A Comparison and an Overview of Implementation
23-05-2016 Studie

Cross-Border Restitution Claims of Art Looted in Armed Conflicts and Wars and Alternatives to Court Litigations
19-05-2016 Studie

Workshop on "Bringing EU-Turkey Trade and Investment Relations Up to Date?"
19-05-2016 Studie

Labour Market Integration of Refugees: EU Law
17-05-2016 Kort overzicht

Key Macro-Economic Indicators for Cyprus, Greece, Portugal and Ireland (May 2016)
13-05-2016 Kort overzicht

Research for TRAN Committee - Status Report on the Deployment of SESAR
13-05-2016 Studie

The Social and Employment Situation in Slovakia and Outlook on the Slovak EU Presidency 2016
13-05-2016 Studie

Reception of Female Refugees and Asylum Seekers in the EU - Case Study Belgium
13-05-2016 Uitgebreide analyse

Key Macroeconomic Indicators in the Euro Area and the United States
12-05-2016 Kort overzicht

Adoption without Consent - Update 2016
12-05-2016 Studie

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.