Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2015
23-11-2015 Kort overzicht

The Relationship between Banking Supervisors and Banks' External Auditors
23-11-2015 Briefing

Estimating the Bridge Financing Needs of the Single Resolution Fund: How Expensive is it to Resolve a Bank?
20-11-2015 Uitgebreide analyse

Greece's Financial Assistance Programme (November 2015)
20-11-2015 Briefing

Single Supervisroy Mechanism - Size of Directly Supervised Banks
19-11-2015 Briefing

Implementation of the Stability and Growth Pact and European Commission Opinions on 2016 Draft Budgetary Plans - November 2015
19-11-2015 Briefing

Practices and Approaches in EU Member States to Prevent and End Statelessness
16-11-2015 Studie

Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping
16-11-2015 Studie

Sardine Fisheries: Resource Assessment and Social and Economic Situation
16-11-2015 Studie

Employment and Skills Aspects of the Digital Single Market Strategy
16-11-2015 Studie

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.