Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, June 2015
29-06-2015 Briefing

Euro Area Key Indicators: Latest Forecasts by COM, IMF, ECB and OECD
25-06-2015 Kort overzicht

Public Hearing with Danièle Nouy, Chair of the Single Supervisory Mechanism on 25 June 2015
23-06-2015 Briefing

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN) - 25 June and 15 July 2015
23-06-2015 Briefing

Broad Economic Policy Guidelines and Employment Guidelines
23-06-2015 Kort overzicht

The Economic Governance Framework of EMU: Stocktaking of Building Blocks
22-06-2015 Briefing

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (June 2015)
22-06-2015 Briefing

Country Specific Recommendations (CSRs) for 2015 - A Comparison of Commission and Council Texts - "Comply or Explain"
22-06-2015 Studie

Economic Dialogue with the European Commission on Draft 2015 Country Specific Recommendations
22-06-2015 Briefing

Youth Unemployment in Greece: Situation before the Government Change
22-06-2015 Briefing

Andere bronnen

Workshops

Workshops bieden de leden de gelegenheid vragen te stellen aan en van gedachten te wisselen met deskundigen over onderwerpen in verband met parlementaire werkzaamheden of over actuele onderwerpen.

Infopagina's over de EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties voor het Europees Parlement

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.