Onderliggende analyses

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de diverse onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen, de afdeling Ondersteuning economische governance en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de diverse parlementaire organen.

Meer details

Hoe zoekt u een document? 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort overzicht

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Kort overzicht

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Kort overzicht

Research for TRAN Committee: Transport and tourism in Belgium, France and the Netherlands
29-11-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Modal shift in European transport: a way forward
29-11-2018 Studie

Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses
15-10-2018 Studie

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in China
15-10-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - BREXIT: transport and tourism - the consequences of a no-deal scenario
26-09-2018 Studie

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Poland
14-09-2018 Briefing

Improving road infrastructure safety management
13-07-2018 Briefing