Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie vervoer en toerisme. Hier vindt u alle informatie over onze commissie, de leden en het werk dat wij verrichten. Ik heb de eer voorzitter te zijn van een van de actiefste en belangrijkste commissies van het Europees Parlement.
 
Onze commissie houdt zich bezig met de voorbereiding van wetgeving in het kader van de medebeslissingsprocedure, en kan zich beroepen op jarenlange ervaring bij het samenwerken met lidstaten, als gelijkwaardige partner bij  het ontwerpen van vervoerswetgeving en het uitstippelen van beleid op het gebied van toerisme en postdiensten.
 
Vervoer is een niet weg te denken deel van ons dagelijks bestaan, en speelt een belangrijke rol bij de levering van goederen en diensten voor industrie en handel, evenals bij het transport van mensen naar hun werk, naar school of naar een welverdiende vakantie. Zonder vervoer staat de maatschappij stil, stort de handel in en verdwijnen essentiële onderlinge verbindingen. Ieder van ons is in zijn dagelijks leven aangewezen op vervoer. Onze commissie heeft dit altijd onderkend, en heeft zich er steeds voor ingezet dat het potentieel van vervoer in de Europese Unie volledig wordt benut, niet alleen met het oog op economische en maatschappelijke duurzaamheid, maar ook, en in even belangrijke mate, ten behoeve van ecologische duurzaamheid.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat vervoer, in welke vorm dan ook, een waardevolle bijdrage tot de samenleving levert, en dat eenieder toegang tot vervoer moet hebben.
 
Brian Simpson