Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft

2019/2651(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

ten principale

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

2019/0126(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0108(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0107(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2019/0044(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart

2018/0155(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2018/0147(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart

2016/0236(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN IMCO

ten principale

Sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2015/0188(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Moldavië, teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU

2015/0035(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale