Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Kredietoverschrijving DEC 1/2018 - Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/2253(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving INF 2/2018 - Europees Economisch en Sociaal Comité

2018/2252(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving V/AB-13/A/18 - Europese Rekenkamer

2018/2250(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving V/AB-12/A/18 - Europese Rekenkamer

2018/2249(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving V/AB-11/C/18 - Europese Rekenkamer

2018/2248(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Immuniteit
JURI

ten principale

Kredietoverschrijving INFO 01/2018 - Afdeling III – Commissie

2018/2242(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
PECH

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2019-2021

2018/2895(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
PECH

ten principale