Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Kredietoverschrijving nr. 1/2018 - Europese Dienst voor extern optreden

2018/2228(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

2018/0328(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

ten principale

Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

2018/0332(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

ten principale

Kredietoverschrijving INF 2/2018 - Comité van de Regio's

2018/2227(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving V/AB-10/C/18 - Europese Rekenkamer

2018/2226(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving DEC 20/2018 - Afdeling III – Commissie

2018/2224(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Kredietoverschrijving DEC 21/2018 - Afdeling III – Commissie

2018/2225(GBD) Begrotingsbeheer: kredietoverschrijving, kredietoverdracht
BUDG

ten principale

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa kleding)

2018/2223(BUD) Begrotingsprocedure
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

ten principale

Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

2018/0322(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
REGI

ten principale

Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

2018/2222(INI) Procedure initiatiefverslag
ITRE

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

ten principale