Z ostatniej chwili

Next meeting

20-04-2017 - 09:42
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

02-05-2017 15:00 / 18:30 AFCO
03-05-2017 09:30 / 12:30 AFCO
03-05-2017 17:00 / 18:30 AFCO

Biblioteka Multimedialna

11-04-2017 - 15:12
AFCO Posiedzenie
21-03-2017 - 08:42
AFCO Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki