Z ostatniej chwili

Next AFET Meeting

14-05-2018 - 18:02
Committee meeting general photo of room

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

16-05-2018 - 16:17
AFET Posiedzenie
16-05-2018 - 14:37
INTA AFET Posiedzenie
16-05-2018 - 09:06
AFET Posiedzenie

Powitanie

Interview with David McAllister - AFET chair

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego! Pośród coraz liczniejszych wyzwań, ale i szans, z jakimi mamy do czynienia poza granicami Unii, członkowie tej komisji w liczbie 73 przyczyniają się do określania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz kontrolują jej wdrażanie. W centrum naszej uwagi znajduje się wykorzystanie funduszy europejskich, a wszystkie międzynarodowe porozumienia podpisywane w imieniu Unii Europejskiej wymagają naszego poparcia. Zawsze staramy się bronić interesów i wartości naszych obywateli za granicą we współpracy z dwiema podkomisjami naszej komisji, mianowicie z Podkomisją Praw Człowieka oraz Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki