Z ostatniej chwili

Next AFET Meeting

14-02-2018 - 16:03
AFET meeting

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

22-02-2018 09:30 / 12:30 AFET

Biblioteka Multimedialna

21-02-2018 - 14:39
AFET Posiedzenie
21-02-2018 - 09:04
AFET Posiedzenie
20-02-2018 - 13:06
ENVI AFET Posiedzenie

Powitanie

Interview with David McAllister - AFET chair

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego! Pośród coraz liczniejszych wyzwań, ale i szans, z jakimi mamy do czynienia poza granicami Unii, członkowie tej komisji w liczbie 73 przyczyniają się do określania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz kontrolują jej wdrażanie. W centrum naszej uwagi znajduje się wykorzystanie funduszy europejskich, a wszystkie międzynarodowe porozumienia podpisywane w imieniu Unii Europejskiej wymagają naszego poparcia. Zawsze staramy się bronić interesów i wartości naszych obywateli za granicą we współpracy z dwiema podkomisjami naszej komisji, mianowicie z Podkomisją Praw Człowieka oraz Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki