Z ostatniej chwili

Next AGRI meetings: 25-26 January 2017

10-01-2017 - 09:54

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

26-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Biblioteka Multimedialna

09-01-2017 - 15:11
AGRI Posiedzenie
05-12-2016 - 15:22
AGRI Posiedzenie

Powitanie

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki