Strona główna

 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
BUDG 11-12-2014 - 14:12  

Około 6 000 pracowników, zwolnionych we Francji, Grecji, Włoszech i w Polsce, otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej, warte łącznie 35,5 miliona euro, przeznaczone na pomoc w szukaniu pracy lub stworzenie nowych możliwości zatrudnienia, zgodnie z rekomendacją parlamentarnej Komisji ds. Budżetu, przedstawioną w czwartek. Pomoc z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) musi teraz zostać zaakceptowana przez cały Parlament oraz państwa członkowskie.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;
2. prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;
3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;
4. budżetu organów zdecentralizowanych;
5. działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która nie jest częścią europejskiego zarządzania gospodarczego;
6. włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie umowy o partnerstwie AKP-UE;
7. skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Unii z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;
8. śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień artykułu 95 ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z projektami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;
9. rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Szanowni Odwiedzający,
 
witamy na stronie internetowej Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, jednego z organów europejskiej władzy budżetowej. Komisja Budżetowa składa się z 41 członków oraz tyluż zastępców i zajmuje się omawianiem, rozpatrywaniem i wprowadzaniem zmian do budżetu Unii Europejskiej oraz przyjmowaniem go we współpracy z Radą Unii Europejskiej.
 
Zasadniczym zadaniem parlamentów poszczególnych państw członkowskich UE, oprócz pełnienia funkcji ustawodawczej, jest głosowanie nad przyjęciem uchwał podatkowych.  Unia Europejska natomiast nie posiada kompetencji do pobierania podatków, co do czasu uzyskania przez nią zasobów własnych, jest wyłączną domeną państw członkowskich. Unia ma jednakże do dyspozycji budżet na finansowanie swojej polityki oraz działalności instytucji unijnych.
 
Zamierzam skoncentrować całą swoją energię, doświadczenie i przekonania, aby uczynić budżet unijny siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. W związku z tym dołożę wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwość, jaką stwarza śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych, do ich gruntowej renegocjacji z Radą UE. Zajmiemy się również szeregiem innych istotnych spraw, między innymi kwestią budżetu strefy euro, wprowadzenia systemu autentycznych zasobów własnych oraz powracającego problemu nagromadzonych zobowiązań pozostających do realizacji. Komisja Budżetowa uczyni wszystko, co w jej mocy, aby nadać UE nowy impet i nowe znaczenie.
 
Życzymy miłego przeglądania naszej strony internetowej!
 
Jean Arthuis