Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Nie przegap
 
Vote on Draft Amending Budgets

At its meeting on 4 November the Committee on Budgets will proceed to an indicative vote on all pending Draft Amending Budgets (DABs) for the current year. As the adoption of these DABs is currently deadlocked at the Council, BUDG wishes to give a strong political signal to solve the outstanding problems for the current year before the Conciliation Committee for the 2015 EU Budget will convene on 6 November.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;
2. prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;
3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;
4. budżetu organów zdecentralizowanych;
5. działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która nie jest częścią europejskiego zarządzania gospodarczego;
6. włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie umowy o partnerstwie AKP-UE;
7. skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Unii z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;
8. śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień artykułu 95 ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z projektami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;
9. rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Szanowni Odwiedzający,
 
witamy na stronie internetowej Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, jednego z organów europejskiej władzy budżetowej. Komisja Budżetowa składa się z 41 członków oraz tyluż zastępców i zajmuje się omawianiem, rozpatrywaniem i wprowadzaniem zmian do budżetu Unii Europejskiej oraz przyjmowaniem go we współpracy z Radą Unii Europejskiej.
 
Zasadniczym zadaniem parlamentów poszczególnych państw członkowskich UE, oprócz pełnienia funkcji ustawodawczej, jest głosowanie nad przyjęciem uchwał podatkowych.  Unia Europejska natomiast nie posiada kompetencji do pobierania podatków, co do czasu uzyskania przez nią zasobów własnych, jest wyłączną domeną państw członkowskich. Unia ma jednakże do dyspozycji budżet na finansowanie swojej polityki oraz działalności instytucji unijnych.
 
Zamierzam skoncentrować całą swoją energię, doświadczenie i przekonania, aby uczynić budżet unijny siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. W związku z tym dołożę wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwość, jaką stwarza śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych, do ich gruntowej renegocjacji z Radą UE. Zajmiemy się również szeregiem innych istotnych spraw, między innymi kwestią budżetu strefy euro, wprowadzenia systemu autentycznych zasobów własnych oraz powracającego problemu nagromadzonych zobowiązań pozostających do realizacji. Komisja Budżetowa uczyni wszystko, co w jej mocy, aby nadać UE nowy impet i nowe znaczenie.
 
Życzymy miłego przeglądania naszej strony internetowej!
 
Jean Arthuis