Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest DEVE studies: Political dialogue on human rights; Humanitarian aid

Two studies commissioned by the Committee on Development have recently become available:

The aim of the first study is to assess the comprehensiveness and effectiveness of the EU's political dialogue on Human Rights under Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement with the Group of African, Caribbean and Pacific countries (ACP).
 
Secondly, the in-depth analysis examines humanitarian aid in the light of the forthcoming, first-ever World Humanitarian Summit to be held in Istanbul (Turkey) in May 2016.

   
 
Nie przegap
 
DEVE Meeting 3 September: post-2015, Gaza, Iraq, Ebola and Budget

The Development committee’s first meeting after the summer recesses will take place on Wednesday 3 September 2014. MEPs will vote on 2015 EU budget lines for development and humanitarian aid. In the morning, Members will discuss the humanitarian crisis in Gaza and the sustainable development goals replacing the MDGs after 2015. The afternoon will be devoted to the budget and an encounter with Humanitarian Aid Commissioner Georgieva, focussing on crises in the Central African Republic, Iraq, South Sudan, Syria and Ukraine, and the Ebola outbreak in Western Africa.
ROOM CHANGE: Please note that the meeting will take place in room ASP 3G3.

   
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place on 22 July.

   
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
(c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
(d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
(e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
 
2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
 
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dostępne wkrótce