Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place 22 July.
 
 

   
 
Nie przegap
 
DEVE meeting 22 July: Italian Presidency, Budget 2015, European Year for Development

In its meeting on 22 July (15:00-18:30 CET), the Committee on Development (DEVE) will examine the budget lines for development and humanitarian aid as proposed by Council and Commission for the 2015 EU Budget. MEPs will exchange with the Italian Vice-Minister of Foreign Affairs, Mr Lapo Pistelli (photo), on its priorities and discuss major trends and issues in EU development policy with the responsible Director General of the Commission (DG DEVCO) and the Chief Operating Officer of the European External Action Service. Finally Members will hear about and discuss preparations for 2015 as the European Year for Development.

   
2013/2014 Legislation negotiated by the Development Committee

Over the last few months of the 7th parliamentary term the Committee on Development has prepared and negotiated several legal acts:
 
The Development Cooperation Instrument (2014-2020) was adopted in December after long and sometimes difficult negotiations with Council and Commission.
 
Negotiations on the establishment of the EU Aid Volunteers initiative were concluded in December and the Regulation adopted in plenary 25 February.
 
Finally, a decision to declare 2015 the European Year for Development was agreed between Council and Parliament in early February and adopted by plenary and signed in April (photo).
 
The three legal acts have all been published in the Official Journal and can be consulted in all languages via the links below.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
(c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
(d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
(e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
 
2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
 
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dostępne wkrótce