Strona główna

 
Nie przegap
 
EU Ebola coordinator reports on fact finding mission to West Africa

On Monday, 17 November (17:00-18:30 CET) the Committee on Development convenes for an extraordinary meeting to get a first-hand report by Christos Stylianides on the situation in the Ebola affected countries of West Africa. Stylianides is the EU Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management and also the EU coordinator for the Ebola crisis. He will exchange with Members after visiting Sierra Leone, Liberia and Guinea between 12 and 16 November in order to assess progress and further needs to respond to the Ebola outbreak. The EU has collectively mobilised more than 900 million EUR in response to this crisis but DEVE Members have been critical in particular of EU Member States' reluctance to fully coordinate and scale up their efforts during the summer.

   
Conflict minerals, child under-nutrition, post-2015 development goals, EYD 2015

On 10-11 November, the Development Committee will vote on several hundreds of amendments to prepare Parliament's position for the negotiation on the post 2015 global development goals, expected to be adopted by all UN Members States in September 2015 and to be negotiated until then. MEPs will also vote on a draft resolution on child under-nutrition, a problem affecting at least 225 million children under the age of five. The European Year for Development 2015, private sector and development and legislation on conflict minerals will also be discussed.
 

   
Welcome to the new Commissioners

Following the vote of approval by the European Parliament on 22 October, the new European Commission has taken office on 1 November. The Chair of the Committee on Development, Linda McAvan, congratulated in particular the Commissioners for Development and International Cooperation, Mr Neven Mimica, and the Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Christos Stylianides, for their appointment.
 
In her congratulation letters the Chair underlined common priorities and invited the Commissioners to a meeting with the Committee in the near future. McAvan also congratulated Federica Mogherini for her appointment as High Representative and Commission Vice President. She will be responsible, among other things, for overseeing programming of development aid and coordination of the external relations Commissioners.
 
The election of the new Commission for the period 2014-2019 was prepared by hearings of each of the Commissioners-designate and by written questionnaires. The DEVE hearings and questions are available through the links below.

   
DEVE meeting 3 November: Syria, Ebola, post2015 goals

On Monday, 3 November (15:00-18:30 CET) the Committee on Development will discuss an initiative report on the longer-term lessons from the Ebola epidemic. Members will also discuss the EU negotiating position for the future global framework for sustainable development goals and vote on an opinion in view of the UN climate change conference taking place in Lima in December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will be on the agenda at the start of the meeting.

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
DEVE 17-11-2014 - 19:49  

The EU should come up with a detailed action plan to combat the spread of the Ebola virus, Development Committee MEPs told Humanitarian Aid Commissioner Christos Stylianides on Monday, after he briefed them on his four-day trip to the affected countries. MEPs highlighted the need to invest in these countries' health systems and not to reduce the EU humanitarian aid budget.

DEVE 12-11-2014 - 10:17  

The designation of 2015 as European Year for Development (EYD), with the motto “Our world, our future, our dignity”, coined by MEPs, is an opportunity that must be taken to raise citizens’ awareness of the EU's contribution to fighting hunger and eradicating poverty worldwide, said MEPs on Tuesday afternoon, in their first debate on possible EYD activities. The EYD must also anchor “development thinking” in institutions around the world, they added.

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
(c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
(d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
(e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
 
2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
 
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witam na stronie internetowej Komisji Rozwoju (DEVE). Od lipca 2014 r. mam zaszczyt przewodniczyć tej komisji.
 
Blisko miliard osób na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Jeszcze więcej ludzi zmaga się z głodem i chorobami lub nie ma dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Ogólnoświatowe starania podejmowane w dążeniu do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju przyniosły jednak wymierny postęp, dzięki czemu byliśmy w ostatnich latach świadkami wyjścia z ubóstwa milionów osób. Jednocześnie dostrzegamy niestety pogłębiające się nierówności i musimy znaleźć sposób na to, by wzrost gospodarczy przyniósł korzyści większej liczbie osób.
 
Wkład UE we wspieranie rozwoju jest kluczowy, a pomoc i kontrola parlamentarna stanowią jego ważny element. Nasza komisja uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących budżetu przeznaczonego na pomoc świadczoną przez UE. Śledzimy także z bliska działalność Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz wszystkich organów dysponujących środkami pomocowymi UE, a także działamy na rzecz lepszej koordynacji między państwami będącymi darczyńcami i agencjami. Uczestniczymy w tworzeniu przepisów stanowiących ramy pomocy rozwojowej UE. Spotykamy się także z urzędnikami, zainteresowanymi podmiotami i ekspertami z całego świata, aby dyskutować nad rozwiązaniami i dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby w danym regionie. Zachęcam Państwa do systematycznego zapoznawania się z wiadomościami i komunikatami, dokumentami z posiedzeń, a nawet do śledzenia na żywo posiedzeń komisji.
 
Linda McAvan