Strona główna

 
Nie przegap
 
DEVE meeting 8 December: Commissioner Mimica, vote on fisheries agreement EU-Senegal

On 8 December the Development Committee (DEVE) will hold its first exchange of views with the new Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica. MEPs will also discuss amendments on a report on the work of the ACP-EU JPA and the budgetary discharge for 2013 and the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World. The Committee will also vote on an Opinion on Parliament's assent to a Sustainable Fisheries Partnership Agreement with Senegal.

   
Plenary Debates and Votes Post-2015 Goals and Child Malnutrition

During the November session, Parliament's plenary is set to discuss and adopt two resolutions prepared by the Committee on Development (DEVE). On early Monday evening, the first scheduled debate focusses on the EU position for the post 2015 development goals, based on a report by DEVE rapporteur Davor Stier (EPP). The resolution will be voted on Tuesday at noon. On Thursday, 27 November at 09:00 am, MEPs will question the Commission on EU action in relation to child malnutrition in developing countries. More than 165 million children under the age of five are undernourished or suffer from stunted growth. A resolution on the topic tabled by DEVE Committee Chair Linda McAvan on behalf of the Committee will be voted on Thursday noon.

   
Sakharov Prize laureate Denis Mukwege addressed Committees

On Monday evening (24 November, 19:00-20:30), Denis Mukwege, the Congolese winner of the European Parliament's 2014 Sakharov Prize, exchanged with Members of the Committees on Foreign Affairs and Development as well as the Subcommittee on Human Rights. Doctor Mukwege is being awarded the prize for his dedication to treating and empowering Congolese women and girls who are victims of rape and other forms of sexual violence in the Easter region of the Democratic Republic of Congo. The award ceremony will take place on Wednesday, 26 November at 12:00 CET.

   
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
(c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
(d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
(e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
 
2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
 
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witam na stronie internetowej Komisji Rozwoju (DEVE). Od lipca 2014 r. mam zaszczyt przewodniczyć tej komisji.
 
Blisko miliard osób na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Jeszcze więcej ludzi zmaga się z głodem i chorobami lub nie ma dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Ogólnoświatowe starania podejmowane w dążeniu do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju przyniosły jednak wymierny postęp, dzięki czemu byliśmy w ostatnich latach świadkami wyjścia z ubóstwa milionów osób. Jednocześnie dostrzegamy niestety pogłębiające się nierówności i musimy znaleźć sposób na to, by wzrost gospodarczy przyniósł korzyści większej liczbie osób.
 
Wkład UE we wspieranie rozwoju jest kluczowy, a pomoc i kontrola parlamentarna stanowią jego ważny element. Nasza komisja uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących budżetu przeznaczonego na pomoc świadczoną przez UE. Śledzimy także z bliska działalność Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz wszystkich organów dysponujących środkami pomocowymi UE, a także działamy na rzecz lepszej koordynacji między państwami będącymi darczyńcami i agencjami. Uczestniczymy w tworzeniu przepisów stanowiących ramy pomocy rozwojowej UE. Spotykamy się także z urzędnikami, zainteresowanymi podmiotami i ekspertami z całego świata, aby dyskutować nad rozwiązaniami i dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby w danym regionie. Zachęcam Państwa do systematycznego zapoznawania się z wiadomościami i komunikatami, dokumentami z posiedzeń, a nawet do śledzenia na żywo posiedzeń komisji.
 
Linda McAvan