Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Hearings: Commissioners-designate development and humanitarian aid

In the context of the approval of the new European Commission, the Committee on Development (DEVE) held two hearings: The hearing with the Commissioner-designate for development and international cooperation, Mr Neven Mimica (nominated by Croatia), took place on in the evening of 29 September. The hearing with the Commissioner-designate for humanitarian aid and crisis management, Mr. Christos Stylianides (nominated by Cyprus), took place Tuesday, 30 September. Recordings of both hearings are available below (first link). The DEVE Committee is also invited to the Foreign Affairs Committee hearing with Frederica Mogherini, High representative of the Union for Foreign Policy and Security Policy and Vice-President designate of the European Commission, scheduled for 6 October from 18:30 to 21:30 and taking place in Brussels in meeting room József Antall (JAN) 4Q2. 

   
 
Nie przegap
 
"Parliament must insist on rapid solution to EU humanitarian aid payment crisis"

The Chair of the EP Development Committee, Linda McAvan, has expressed grave concern about the lack of payment credits for humanitarian aid operations in the EU budget. Following an exchange with EU Humanitarian Aid Commissioner Georgieva on 3 September, the Committee Chair underlined that proper budgeting and adequate funding for humanitarian aid was crucial to help victims of current crises. She pointed out that currently more people were fleeing conflict zones than in the aftermath of the second world war.
 
McAvan called on the Council of Ministers to swiftly adopt the Draft Amending Budget, presented by the Commission in May, in order to address a widening gap in payments, a gap which is threatening to stall humanitarian aid operations to which the EU has already agreed. Commissioner Georgieva said that "Member States must recognise that it is not only morally proper but also in our interest to bring down the flares of conflict".
 
Following the meeting and based on a mandate from political group Coordinators of the Development Committee, Linda McAvan also expressed these concerns in a letter to the Chair of the Committee on Budgets, Jean Arthuis:
 
"Disruptions in humanitarian aid delivery are incomparable to those in other EU activities: humanitarian aid is often a matter of life or death. (...) The absence of a Council response suggests that crucial humanitarian aid funds are effectively being held hostage to agreement on the entire EU budget for the next year. For the sake of the children, women and men dependent on EU humanitarian relief and of implementing partners' ability to focus on delivery of this relief, Parliament must insist on a rapid solution to the aggravating payment crisis."
 
During the meeting of 3 September, the Development Committee also voted for an increase in the Emergency Aid Reserve in the 2015 budget but the final decision will be with Council and Parliament's plenary.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

DEVE 22-09-2014 - 15:43  

The Ebola virus outbreak in West Africa, the current situation in the affected states and the EU’s response to the crisis will be debated on Tuesday morning in Parliament's Development Committee. The debate starts at 10.30.

Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:
(a) dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej,
(b) pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa,
(c) monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii,
(d) promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się,
(e) realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
 
2. całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)– w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;
3. kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;
4. kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;
5. udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.
 
Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witam na stronie internetowej Komisji Rozwoju (DEVE). Od lipca 2014 r. mam zaszczyt przewodniczyć tej komisji.
 
Blisko miliard osób na świecie żyje w skrajnym ubóstwie. Jeszcze więcej ludzi zmaga się z głodem i chorobami lub nie ma dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Ogólnoświatowe starania podejmowane w dążeniu do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju przyniosły jednak wymierny postęp, dzięki czemu byliśmy w ostatnich latach świadkami wyjścia z ubóstwa milionów osób. Jednocześnie dostrzegamy niestety pogłębiające się nierówności i musimy znaleźć sposób na to, by wzrost gospodarczy przyniósł korzyści większej liczbie osób.
 
Wkład UE we wspieranie rozwoju jest kluczowy, a pomoc i kontrola parlamentarna stanowią jego ważny element. Nasza komisja uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących budżetu przeznaczonego na pomoc świadczoną przez UE. Śledzimy także z bliska działalność Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz wszystkich organów dysponujących środkami pomocowymi UE, a także działamy na rzecz lepszej koordynacji między państwami będącymi darczyńcami i agencjami. Uczestniczymy w tworzeniu przepisów stanowiących ramy pomocy rozwojowej UE. Spotykamy się także z urzędnikami, zainteresowanymi podmiotami i ekspertami z całego świata, aby dyskutować nad rozwiązaniami i dowiedzieć się, jakie są rzeczywiste potrzeby w danym regionie. Zachęcam Państwa do systematycznego zapoznawania się z wiadomościami i komunikatami, dokumentami z posiedzeń, a nawet do śledzenia na żywo posiedzeń komisji.
 
Linda McAvan