Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday 24 September from 9 a.m. to 12.30 p.m. and 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room ASP A3G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Nie przegap
 
Hearing on business and respect for the human rights of workers (outside the EU)

On Wednesday, 24 September, the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on business and respect for the human rights of workers (outside the EU).  The hearing will be attended by Mr Houngbo, International Labour Organisation; Mr Chaplier, European Coalition for Corporate Justice; Mr Benedict, International Trade Union Confederation and Ms Paul, International Federation for Human Rights.
 
Where:  Meeting room ASP A3G-3
Time:   09.15

   
Activity Report 7th legislative term (2009-2014)

The activity report of the Subcommittee on Human Rights (DROI) is a concise stock-taking exercise considering the 7th parliamentary term (2009-2014) and highlighting to what extent DROI has succeeded in advancing the EU's human rights policy. It is divided into two parts: the first part is a presentation of the main horizontal aspects dealt with in DROI and as endorsed by the DROI Enlarged Bureau at its last meeting on 20 March 2014. The second part is composed of nine annexes which include the main statistical data for the above-mentioned period such as the number of reports, delegations, guest speakers, etc.
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Prezentacja i kompetencje
 
Podkomisja Praw Człowieka jest podkomisją Komisji Spraw Zagranicznych. Jej kompetencje opisane są w sekcji 1 pkt 8 załącznika VI do Regulaminu Parlamentu Europejskiego:
 
kwestii dotyczących demokracji, praworządności, praw człowieka, w tym praw mniejszości, w krajach trzecich oraz zasad prawa międzynarodowego. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka, aby zapewnić spójność wszystkich strategii polityki zagranicznej Unii z unijną polityką praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów właściwych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy w Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI).
 
Do głównych uprawnień naszej podkomisji należą wszelkie kwestie związane z prawami człowieka, ochroną mniejszości i promowaniem wartości demokratycznych, a jej terytorialny zasięg działania rozciąga się na państwa spoza UE.
 
Najważniejsze cele DROI to zapewnienie, aby prawa człowieka stanowiły trzon polityki zagranicznej Unii oraz były uwzględniane we wszystkich obszarach unijnej polityki.
 
Jednym z aspektów naszej pracy jest przyznawana corocznie Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli, która jest wręczana osobom i organizacjom walczącym o prawa człowieka. Za cel stawiamy sobie również jak najszybsze reagowanie na przypadki łamania praw człowieka na całym świecie przez dopuszczanie do głosu osób, których prawa są naruszane w największym stopniu.
 
Z uwagą przyjmujemy i wykorzystujemy dane i aktualne informacje, przekazywane nam przez obrońców praw człowieka, obywateli i organizacje pozarządowe. Posiedzenia podkomisji transmitowane są na żywo i dostępne do obejrzenia w internecie. Sprawozdania, projekty sprawozdań, poprawki i opinie opracowane przez DROI można obecnie znaleźć tylko na stronie Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), gdyż końcowe głosowanie nad nimi odbywa się na forum AFET.
 
Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze (@EP_HumanRights).