Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in February

05-02-2018 - 14:21

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

19-02-2018 16:45 / 18:45 ECON
20-02-2018 18:30 / 19:30 ECON
21-02-2018 09:00 / 12:30 ECON
21-02-2018 14:30 / 18:30 ECON
22-02-2018 09:00 / 12:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

01-02-2018 - 10:08
ECON Posiedzenie
29-01-2018 - 18:48
LIBE ECON Posiedzenie
25-01-2018 - 09:07
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt