Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in February

05-02-2018 - 14:21

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

18:30 / 19:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

19-02-2018 - 17:09
ECON Posiedzenie
01-02-2018 - 10:08
ECON Posiedzenie
29-01-2018 - 18:48
LIBE ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt