Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in May

18-05-2017 - 17:45

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

Committees again reject blacklist of states at risk of money laundering

ECON LIBE 03-05-2017 - 19:01

The EU should have an autonomous process for judging whether countries are at high-risk of money laundering, say committee MEPs after rejecting for a second time, by 61 votes to 7 with 32 abstentions, a blacklist of countries drawn up by the EU Commission. (Przeczytaj więcej)

  •  

MEPs vote to lower VAT on e-books, aligning them with printed books

ECON 03-05-2017 - 18:43

EU citizens could pay less for e-books after plans to allow member states to reduce VAT on e-publications were backed in committee on Wednesday. (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

29-05-2017 15:00 / 18:30 ECON
30-05-2017 09:00 / 10:00 ECON JURI
30-05-2017 10:00 / 11:30 ECON EMPL
30-05-2017 11:30 / 12:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

15-05-2017 - 19:05
ECON BUDG Posiedzenie
03-05-2017 - 18:16
LIBE ECON Posiedzenie

Powitanie

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt