Z ostatniej chwili

ECON committee meetings in October

17-10-2017 - 09:02

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

19-10-2017 09:00 / 12:30 ECON
19-10-2017 12:30 / 13:00 ECON LIBE

Biblioteka Multimedialna

16-10-2017 - 15:08
ECON Posiedzenie
10-10-2017 - 15:11
ECON Posiedzenie
10-10-2017 - 13:47
ECON Posiedzenie

Powitanie

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt