Z ostatniej chwili

ECON committee meetings February 2016

01-02-2016 - 16:46

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

2016: year of corporate tax reform and fiscal transparency, Moscovici tells MEPs

TAX2 ECON 12-01-2016 - 11:09

2016 should be the year of corporate tax reform and fiscal transparency, tax Commissioner Pierre Moscovici told MEPs from the Special Committee on Tax Rulings and the Economic and Monetary Affairs Committee at a hearing on Monday evening. “We have a serious problem with tax avoidance and lack of transparency. Too many people have looked the other way”, Mr Moscovici said. (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

15-02-2016 15:00 / 19:00 ECON
16-02-2016 15:00 / 18:30 ECON
17-02-2016 17:30 / 19:30 TAX2 ECON
18-02-2016 09:00 / 12:30 ECON

Biblioteka Multimedialna

28-01-2016 - 09:07
ECON Posiedzenie
25-01-2016 - 15:06
ECON Posiedzenie
11-01-2016 - 18:44
ECON TAX2 Posiedzenie

Powitanie

Serdecznie witam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Kompetencje komisji ECON obejmują unię gospodarczą i walutową (UGW), uregulowania dotyczące usług finansowych, swobodny przepływ kapitału i płatności, politykę fiskalną, politykę konkurencji, a także międzynarodowy system finansowy.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt