Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 3-4 September 2014 in Brussels in room József Antall JAN (4Q1).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
Welcome pack – online handbook for Members of the EMPL committee (internal access only): http://www.commhand.ep.parl.union.eu/commhand/cms/Welcome/EMPL/empl_home
 

   
 
Nie przegap
 
Vote on general budget 2015

On 3 September Members will vote on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been proposed.

 
Więcej informacji
 
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Every year since 2011, Member States coordinate their budgetary and growth-oriented policies under the procedure known as the European Semester. EMPL committee, together with ECON and BUDG committees plays an active role in forming European Parliament’s contribution to the European Semester policy making process. On 3 September EMPL – as associated committee – will consider the draft opinion of Sergio Guttiérez Prieto (EPP, ES) containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014: differentiated, growth-friendly fiscal consolidation; restoring normal lending to the economy; promoting growth and competitiveness; tackling unemployment; and modernising public administration. The deadline for tabling amendments is scheduled for 9 September.

   
Migration and Development - key studies from the Policy Departments

Migration is inherent to individuals and human communities around the world and has important policy implications for origin and destination countries. Very different areas of society are covered by the various Policy Departments’ studies addressing the phenomenon of migration. Inside the EU these include the legal framework —division of competences between the EU and Member States and implementation of international laws; the effects of migrants on labour markets and related social protection aspects; and the respect for fundamental rights of migrants, especially vulnerable groups such as women and refugees. Beyond the Union’s borders, cooperation with third countries on the migration area is also important to fight irregular migration, protect basic human rights and increase the positive impact of migration on development through remittances and circular migration among others.
A selection of key studies on these issues is available here.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej;
2.    praw pracowniczych;
3.    środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
4.    Europejskiego Funduszu Społecznego;
5.    polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6.    swobodnego przepływu pracowników i emerytów;
7.    dialogu społecznego;
8.    wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;
9.    stosunków z:
-    Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
-    Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
-    Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
-    Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  oraz stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi.
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Słowo powitalne przewodniczącego komisji EMPL
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), której przewodniczę.
 
Komisja EMPL odpowiada głównie za politykę zatrudnienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów.
 
W skład EMPL wchodzi 55 członków reprezentujących poszczególne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim. Działalność Komisji zapewniają jej przewodniczący, czterech wiceprzewodniczących oraz koordynatorzy wyznaczeni przez grupy polityczne w celu powiązania prac komisji z priorytetami danej rodziny politycznej.
 
EMPL ściśle współpracuje z Radą i Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z myślą o oddziaływaniu na ramy prawne w dziedzinach objętych zakresem jej odpowiedzialności, a także o wyznaczaniu tych ram. W obecnej kadencji wspomniane dziedziny obejmują szeroki wachlarz działań, takich jak zwalczanie bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia, reagowanie na przypadki nadużyć, takich jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów mających na celu ochronę pracowników, albo też ulepszanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, aby mogli Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o działalności komisji EMPL. Można również śledzić nasze posiedzenia online za pośrednictwem EPLive.
 
Życzymy miłej wizyty!
 
Thomas Händel