Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
What's new?

The EMPL Secretariat wishes you all a Merry Christmas and a happy New Year.
 
The next EMPL Committee meeting will take place on Wednesday 21 January 2015 from 15.00 to 18.30 and on Thursday 22 January 2015 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels (room JAN 6Q2).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Exchange of views EURES

On 2 December Members had an exchange of views with stakeholders on the European network of Employment Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour markets (EURES). Freedom of movement is one of the four fundamental freedoms of the EU and a core element of EU citizenship. Mobility generates social and economic benefits; increased intra-EU labour mobility will widen employment opportunities for workers and help employers fill job vacancies better and faster. The Commission proposal aims to enhance access of workers to intra-EU labour mobility support services, thus supporting fair mobility and increasing access to employment opportunities throughout the Union. The aim of this discussion was to hear the views of the different stakeholders on the proposal before the Rapporteur Heinz Becker (EPP, AT) submits his draft report to the committee in January.

   
Employment and social aspects of the TTIP

On 2 December EMPL and INTA Committees jointly organised a public hearing on the "Employment and social aspects of the Transatlantic Trade and Investment Partnership". The hearing focused on the impact of the TTIP on labour and social issues. EU Chief Negotiater Ignatio Garcia Bercero presented the state of play of negotiations, followed by an exchange of views with the ILO and the social partners.

   
Proposal for a directive on seafarers

An exchange of views with stakeholders took place during the meeting on 1 December. The relevant stakeholders were invited to reflect on the Commission’s legislative proposal, which aims to improve the rights of seafaring workers aboard vessels flying the flag of one of the 28 EU Member States by reviewing five directives from the scope of which seafarers have up to now been excluded. During the discussion the Commission presented the legislative proposal to the committee and the stakeholders informed Members about their views on the proposal. The discussion also served as a useful input for the Rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), who will present her draft report to the committee in January.
 

   
European Platform - cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work

On 1 December the Rapporteur Georgi Pirinski (S&D, BG) presented his draft report on the Establishment of a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work to the EMPL committee. The Rapporteur draws attention to the complexity of the issue of undeclared work. Furthermore, he believes that the defining purpose and objective of the new European Platform should be to provide clear added value at EU level to efforts to not only prevent and deter undeclared work but, perhaps even more importantly, to regularize the jobs involved.
 

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
EMPL 02-12-2014 - 15:24  

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiators and experts were quizzed on safeguards for labour standards and public services, and how a TTIP deal could help to create high-quality jobs, at a joint public hearing held by the Employment and International Trade committees on Tuesday.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej;
2.    praw pracowniczych;
3.    środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
4.    Europejskiego Funduszu Społecznego;
5.    polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6.    swobodnego przepływu pracowników i emerytów;
7.    dialogu społecznego;
8.    wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;
9.    stosunków z:
-    Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
-    Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
-    Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
-    Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  oraz stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Słowo powitalne przewodniczącego komisji EMPL
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), której przewodniczę.
 
Komisja EMPL odpowiada głównie za politykę zatrudnienia oraz za wszelkie kwestie dotyczące polityki społecznej, warunków pracy, szkolenia zawodowego oraz swobodnego przepływu pracowników i emerytów.
 
W skład EMPL wchodzi 55 członków reprezentujących poszczególne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim. Działalność Komisji zapewniają jej przewodniczący, czterech wiceprzewodniczących oraz koordynatorzy wyznaczeni przez grupy polityczne w celu powiązania prac komisji z priorytetami danej rodziny politycznej.
 
EMPL ściśle współpracuje z Radą i Komisją Europejską oraz z innymi instytucjami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z myślą o oddziaływaniu na ramy prawne w dziedzinach objętych zakresem jej odpowiedzialności, a także o wyznaczaniu tych ram. W obecnej kadencji wspomniane dziedziny obejmują szeroki wachlarz działań, takich jak zwalczanie bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, zwalczanie niepewnych warunków zatrudnienia, reagowanie na przypadki nadużyć, takich jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów mających na celu ochronę pracowników, albo też ulepszanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, aby mogli Państwo na bieżąco otrzymywać informacje o działalności komisji EMPL. Można również śledzić nasze posiedzenia online za pośrednictwem EPLive.
 
Życzymy miłej wizyty!
 
Thomas Händel