Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 3-4 September 2014 in Brussels in room József Antall JAN (4Q1).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
Welcome pack – online handbook for Members of the EMPL committee (internal access only): http://www.commhand.ep.parl.union.eu/commhand/cms/Welcome/EMPL/empl_home
 

   
 
Nie przegap
 
Employment and Social Affairs in the European Parliament - an in-depth analysis

The in-depth analysis gives an overview of the area of work covered by the Employment and Social Affairs Committee (EMPL) of the European Parliament. After setting out the legal basis of the Treaties, this expertise prepared by Policy Department A for the Committee on Employment and Social Affairs presents the legal and policy instruments available in this policy field, and explains the existing funds. The analysis concludes with an outlook on the challenges that the EMPL Committee will face in the coming legislature 2014-2019.

   
EMPL elected chair and vice-chairs of the Committee

Thomas Händel is the new chair of the Committee on Employment and Social Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee also elected its vice-chairs: Marita Ulvskog, 1st Vice-Chair; Danuta Jazlowiecka, 2nd  Vice-Chair; Ulla Tørnæs, 3rd Vice-Chair and Agnes Jongerius, 4th Vice-Chair. Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the EMPL Committee will take place on 22.07.2014.
 

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej;
2.    praw pracowniczych;
3.    środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
4.    Europejskiego Funduszu Społecznego;
5.    polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6.    swobodnego przepływu pracowników i emerytów;
7.    dialogu społecznego;
8.    wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;
9.    stosunków z:
-    Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
-    Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
-    Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
-    Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  oraz stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Welcome words
 
 

Available soon.