Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Więcej informacji
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Więcej informacji
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Więcej informacji
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Więcej informacji
 
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, takich jak warunki pracy, ubezpieczenia społeczne i ochrona socjalna;
2. środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;
3. Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
5. swobodnego przepływu pracowników i emerytów;
6. dialogu społecznego;
7. wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;
8. stosunków z:
-  Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
-  Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
-  Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
-  Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
-  oraz stosunków z innymi właściwymi organami UE i organizacjami międzynarodowymi.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dzień dobry!
 
Witam Państwa na stronie komisji EMPL, której jestem przewodniczącą.
 
Nasza komisja zajmuje się głównie polityką zatrudnienia i wszystkimi aspektami polityki społecznej, warunkami pracy, szkoleniem zawodowym i swobodnym przepływem pracowników i emerytów. Poniżej znajduje się pełny wykaz naszych uprawnień.
 
W skład komisji wchodzi 49 posłów i tyle samo zastępców, reprezentujących poszczególne ugrupowania polityczne w Parlamencie Europejskim. Każda grupa polityczna mianuje osobę pilotującą działania (koordynatora), który bierze udział w organizacji prac komisji.
 
Komisja EMPL uczestniczy, wraz z Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską, we wdrażaniu ram prawnych w dziedzinach należących do jej kompetencji.
 
Podczas obecnej kadencji nasza komisja ma zamiar nadać rozpęd przygotowaniu nowej agendy społecznej i przyczynić się do propagowania społeczeństwa w większym stopniu integrującego.
 
Nasza strona jest regularnie aktualizowana, by na bieżąco informować Państwa o działalności i pracach naszej komisji. Mogą Państwo również śledzić nasze posiedzenia za pośrednictwem EP Live.
 
Miłej wizyty!