Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3- 4 December meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2
 
The Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Nie przegap
 
Exchange of views with Miguel Arias Cañete-Commissioner for Climate Action and Energy

On their meeting of 11th November 2014 Members of the ENVI Committee will exchange views for the first time since he took up his office on the 1st November 2014 with Miguel Arias Cañete Commissioner for Climate Action and Energy on current and future climate policy.

   
Briefings on Commissioners' commitments

Briefings were prepared by the Policy Departments to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
The briefings are available on the links below.

   
Presentation of Agencies, vote on GMOs

Five key European Agencies that fall under the ENVI competence and are responsible for implementing important legislation in the field of environment, public health and food safety (ECHA, EMA, EFSA, ECDC and EEA) will hold an event in ENVI on 10 November to present their responsibilities and their main activities.
 
FVO -although not an agency but a unit of the Commission (DG SANCO) - will also be presented. It carries out important tasks to ensure that EU legislation on food safety, animal health, plant health and animal welfare is properly implemented and enforced.
 
The vote on the draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory was postponed from 5 November to 11 November.

   
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop was held on 5 November. The Commission presented its proposal and experts and stakeholders had an extensive discussion on the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
ENVI 11-11-2014 - 15:36  

Long-awaited draft plans to allow EU member states to restrict, or ban, the cultivation of crops containing genetically modified organisms on their own territory even if it is allowed at EU level won the support of the Environment Committee on Tuesday. MEPs voted to remove the Council-backed idea of a phase of negotiations with the GMO company, and supported plans to allow member states to ban GMO crops on environmental grounds.

ENVI 05-11-2014 - 18:11  

Talks to be held in Lima next month should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario, said the Environment Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs reiterated the pledge by the EU and its member states to step up contributions to the UN Green Climate Fund so as to mobilise USD 100 billion per year by 2020, and called on other donors to play their part too.

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy
 
 

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI!
 
Komisja ENVI liczy 69 członków i jest jedną z głównych komisji ustawodawczych Parlamentu Europejskiego.
 
Jej członkowie podejmują aktywne działania na rzecz poprawy informacji przekazywanych konsumentom na temat żywności, w szczególności za pomocą regulacji dotyczących etykietowania i wprowadzania produktów na rynek. Celem komisji ENVI jest poszukiwanie europejskich rozwiązań w obszarze zdrowia publicznego.
 
Komisja jest również odpowiedzialna za wiele innych obszarów polityki, takich jak – między innymi – zanieczyszczenie powietrza i wód, gospodarowanie odpadami oraz ochrona bioróżnorodności. Członkowie komisji angażują się w promowanie zasobooszczędnej i zrównoważonej Europy.
 
W centrum zainteresowań komisji leży walka ze zmianą klimatu. Kwestia ta będzie omawiana jako jedna z pierwszych w nowej kadencji Parlamentu z uwagi na zbliżające się szczyty poświęcone kwestii klimatu o kluczowym znaczeniu dla przyjęcia międzynarodowego porozumienia, które ma zostać podpisane w 2015 r. Uprawa GMO i ewentualnie jej ograniczenie lub zakaz w państwach członkowskich to kolejne zagadnienie, na którym skoncentruje się komisja na początku nowej kadencji.
 
Mamy nadzieję, że na tej stronie internetowej znajdą Państwo obszerne informacje pozwalające na wgląd w naszą działalność. Zachęcamy do komentowania interesujących Państwa zagadnień.
 
Giovanni La Via