Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3 Sept 2014 between in Brussels (JAN4Q2).
 
The online Welcome Pack (intranet) is now ready and available.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings.

   
 
Nie przegap
 
ENVI Committee - group photo

During their meeting on the 23 July 2014 ENVI members were invited to take part in a "family photo" of the 8th term ENVI Committee.

   
Italian Presidency priorities, presentation on Novel foods

During the meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 23rd July members held and extensive exchange of views with the Italian minister for Health -Ms Beatrice Lorenzin -  and the Italian minister for the Environment, the Protection of Natural Resources and the Sea -Mr Gian Luca Galletti-  on the Italian Council Presidency's priorities in their respective policy areas. Representatives from the Commission presented the Novel foods proposal to ENVI Members and the draft European Parliament complementary impact assessment on novel foods by the Centre for Strategy and Evaluation Services/ADAS UK was also presented.

 
Więcej informacji
 
Giovanni La Via elected chair of the ENVI Committee

Giovanni La Via (EPP, IT) is the new chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs as follows: 1st vice-chair Benedek Jávor (Greens/EFA, HU), 2nd vice-chair Daciana Sârbu (S&D, RO), 3rd vice-chair Pavel Poc (S&D, CS), 4th vice-chair Gilles Pargneaux (S&D, FR). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the ENVI Committee will take place on 23-24 July 2014,

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy
 
 

Available soon