Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Nie przegap
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
Votes on honey, ETS aviation 2, PRAC fees

During their meeting on 19 March 2014 in Brussels, ENVI Members will vote on the legislative text resulting from negotiations between Parliament and Council representatives on five draft legislative reports among which on amending directive relating to honey, on shipments of waste and on the aviation greenhouse gas emissions. Members will also hold a first exchange of views on Novel foods and will hear the multiannual work programme 2014-2018 of the European Environment Agency, presented by the Executive Director Hans Bruyninckx.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
ENVI 19-03-2014 - 18:58  

Draft EU rules that would require EU member states to clamp down on illegal waste shipments within the EU and to non-EU countries were backed by the Environment Committee on Wednesday. These rules, informally agreed with EU ministers, would close legal loopholes and entail more inspections. Member states would have to include in their inspection plans a minimum number of physical checks, and inspectors would be given more powers.

ENVI 19-03-2014 - 17:17  

Draft plans to exempt intercontinental flights' greenhouse gas emissions from the EU Emissions Trading Scheme (ETS) until the start of 2017 were rejected by Environment Committee MEPs on Wednesday, even though they had been informally agreed with EU ministers. Parliament as whole will vote on the file on Thursday, 3 April.

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1.    polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
(a)    zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu, zmian klimatycznych, ochrony bioróżnorodności,
(b)    trwałego rozwoju,
(c)    działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska,
(d)    naprawiania szkód powstałych w środowisku,
(e)    obrony cywilnej,
(f)    Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,
(g)    Europejskiej Agencji Chemikaliów;
 
2.    zdrowia publicznego, a w szczególności:
(a)    programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego,
(b)    produktów farmaceutycznych i kosmetycznych,
(c)    związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu,
(d)    Europejskiej Agencji Oceny Produktów Medycznych i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób;
 
3.    kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:
(a)    znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych,
(b)    przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli artykułów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego,
(c)    Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy
 
 

Witamy na stronie internetowej komisji ENVI
 
Nasza komisja, licząca 71 członków, jest największą komisją parlamentarną w Parlamencie Europejskim. Dążymy do tego, aby liczne oczekiwania obywateli z całej Europy znajdowały odzwierciedlenie w prawodawstwie dotyczącym środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Parlament Europejski zyskał możliwość współstanowienia prawa w odniesieniu do znacznej większości zagadnień poddawanych pod dyskusję na forum komisji ENVI, co czyni z niej jedną z najbardziej wypływowych komisji.
 
Nasza praca w dziedzinie polityki środowiskowej obejmuje szeroki zakres zagadnień – od uregulowań dotyczących toksycznych substancji chemicznych aż po ochronę różnorodności biologicznej. Komisja usiłuje też propagować ideę Europy efektywnie korzystającej z zasobów i zrównoważonej. W centrum zainteresowania komisji znajduje się przeciwdziałanie zmianie klimatu.
 
Niedawne skandale żywnościowe w państwach członkowskich unaoczniły potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności. Krytycznie analizujemy przepisy dotyczące środków spożywczych. Komisji ENVI bardzo zależy na tym, aby konsumenci byli lepiej informowani, np. poprzez klarowniejsze i jednoznaczne etykietowanie produktów.
 
W dziedzinie zdrowia publicznego komisja ENVI stara się proponować zakrojone na miarę europejską rozwiązania problemów związanych ze zdrowiem. Ostatnio pracowaliśmy m.in. nad takimi zagadnieniami, jak bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, walka z fałszowaniem produktów leczniczych i obrona praw pacjentów.
 
Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa przybliży Państwu naszą pracę, i prosimy o uwagi na wszelkie interesujące Państwa tematy.
 
Matthias Groote