Z ostatniej chwili

22-06-2017 - 12:25
picture latest news

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

26-06-2017 16:00 / 18:00 IMCO

Biblioteka Multimedialna

22-06-2017 - 09:06
IMCO Posiedzenie
21-06-2017 - 15:09
IMCO Posiedzenie

Powitanie

Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Członkowie komisji podejmują działania na rzecz zmniejszenia przeszkód dla handlu i uproszczenia przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności na jednolitym rynku przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów konsumentów w szeregu sektorów.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki