Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 5 November (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 6 November (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 4Q1. The draft agenda will follow soon. 
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes are available here
 
 

   
 
Nie przegap
 
Mandates to enter trialogue negotiations

On 6 October, IMCO Members voted to give a mandate to the rapporteur Andreas Schwab (EPP, DE) to open up negotiations with the Council on draft law on Network and Information Security (28 votes to 2). The same majority also gave a green light for the rapporteur Liisa Jaakonsaari (S&D, FI) to start the negotiations with the Council on draft law promoting the cooperation between Member States and the Commission to correctly apply law on customs.

   
Conclusions of the studies on consumer protection & discrimination of consumers

The conclusions and subsequent nine recommendations of a study related to consumer protection aspects of financial services were presented by its authors from London Economics to Members of the IMCO Committee during their meeting of 6 October. At the same meeting, a research team from Osnabrück University presented a study on discrimination of consumers in the Digital Single Market, which assesses discrimination from the perspective of different areas of European law and provides for several policy recommendations.

   
EU Commissioners-designate hearings

Between 29 September and 6 October, IMCO was involved in hearings with the Commissioner-designates who will be dealing with policy in IMCO's remit:
 
- Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission for Digital Single Market,
- Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
- Pierre MOSCOVICI (France) for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
- Günther OETTINGER (Germany) for Digital Economy and Society,
- Vĕra JOUROVÁ (Czech Republic) Justice, Consumers and Gender Equality.
 
IMCO was also invited to the hearing of Jonathan HILL (UK) for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union and Margarethe VESTAGER, (Denmark) for Competition.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. koordynacji na szczeblu Unii krajowych systemów ustawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w zakresie unii celnej, a zwłaszcza:
(a) swobodnego przepływu towarów, w tym harmonizacji standardów technicznych,
(b) swobody przedsiębiorczości,
(c) swobody świadczenia usług, z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego;
 
2. funkcjonowania jednolitego rynku, w tym środków mających na celu identyfikowanie i usuwanie potencjalnych barier we wdrażaniu jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego;
 
3. wspierania i ochrony interesów gospodarczych konsumentów, z wyjątkiem obszarów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności;
 
4. polityki i ustawodawstwa dotyczących wprowadzania w życie zasad jednolitego rynku i egzekwowania praw konsumentów.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komitetas atsakingas už ES taisyklių laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, laisvo specialistų judėjimo, muitų politikos, standartizacijos ir vartotojų ekonominių interesų srityse teisinę priežiūrą ir tikrinimą.  Komiteto nariai dirba siekdami sumažinti ekonominės prekybos kliūtis ir supaprastinti teisės aktus, kad visoje bendrojoje rinkoje būtų stiprinamas konkurencingumas, kartu rūpinantis vartotojų interesais įvairiausiuose sektoriuose.

Šioje svetainėje galite sekti mūsų komiteto darbą: čia rasite darbotvarkes, posėdžių dokumentus, informaciją apie klausymus / praktinius seminarus, vaizdo transliacijas ir mūsų naujienlaiškį.

Puikiai veikianti bendroji rinka – raktas į gerovę, inovacijas ir didesnį konkurencingumą, o visa tai naudinga įmonėms ir vartotojams.  Ateityje mūsų laukia dideli iššūkiai ir galimybės, ypač atveriant bendrąją skaitmeninę rinką ir bendrąją paslaugų rinką. 
 
Mūsų tikslas – užtikrinti, kad produktai būtų saugūs, saugoti vartotojų teises, nuolat informuoti vartotojus apie prekes / paslaugas, užkirsti kelią antikonkurenciniam elgesiui ir mažinti administracinę naštą.

Komitetas bendradarbiauja su visomis ES valstybėmis narėmis siekdamas užtikrinti, kad bendrosios rinkos taisykles būtų įmanoma taikyti praktiškai ir kad jos būtų tinkamai įgyvendinamos ir taikomos laiku.

Man didelė garbė pirmininkauti šiam svarbiam komitetui ir dirbti su nariais, kurie atstovauja visam politiniam spektrui, kad būtų užtikrinta reali nauda vartotojams, įmonėms ir kitoms visos bendrosios rinkos organizacijoms.

Pirmininkė
Vicky Ford