Z ostatniej chwili

06-12-2018 - 11:04
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

21-01-2019 15:00 / 18:30 IMCO
22-01-2019 09:00 / 09:15 INTA IMCO
22-01-2019 09:15 / 12:30 IMCO
22-01-2019 14:30 / 17:45 IMCO

Biblioteka Multimedialna

06-12-2018 - 09:04
IMCO Posiedzenie
29-11-2018 - 15:07
IMCO Posiedzenie
27-11-2018 - 14:41
IMCO Posiedzenie

Powitanie

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Członkowie komisji podejmują działania na rzecz zmniejszenia przeszkód dla handlu i uproszczenia przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności na jednolitym rynku przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów konsumentów w szeregu sektorów.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki