Z ostatniej chwili

05-12-2016 - 17:15
picture latest news

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

25-01-2017 09:00 / 12:30 IMCO
25-01-2017 15:00 / 17:20 IMCO
26-01-2017 09:00 / 10:00 ITRE IMCO
26-01-2017 10:15 / 12:30 IMCO
26-01-2017 15:00 / 18:30 IMCO

Biblioteka Multimedialna

09-12-2016 - 14:47
IMCO Posiedzenie
09-12-2016 - 09:27
IMCO Posiedzenie

Powitanie

Vicky Ford

Komisja IMCO odpowiada za nadzór legislacyjny i kontrolę nad przepisami UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów i usług, swobodnego przepływu specjalistów, polityki celnej, standaryzacji oraz interesów gospodarczych konsumentów. Członkowie komisji podejmują działania na rzecz zmniejszenia przeszkód dla handlu i uproszczenia przepisów w celu zwiększenia konkurencyjności na jednolitym rynku przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów konsumentów w szeregu sektorów.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki