Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting

The next Committee Meeting will be held on Monday 8 September 2014 (15.00 - 18.30) in JAN 2Q2. The draft agenda is available here.
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. koordynacji na szczeblu Unii krajowych systemów ustawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w zakresie unii celnej, a zwłaszcza:
(a) swobodnego przepływu towarów, w tym harmonizacji standardów technicznych,
(b) swobody przedsiębiorczości,
(c) swobody świadczenia usług, z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego;
 
2. funkcjonowania jednolitego rynku, w tym środków mających na celu identyfikowanie i usuwanie potencjalnych barier we wdrażaniu jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego;
 
3. wspierania i ochrony interesów gospodarczych konsumentów, z wyjątkiem obszarów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności;
 
4. polityki i ustawodawstwa dotyczących wprowadzania w życie zasad jednolitego rynku i egzekwowania praw konsumentów.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Dostępne wkrótce