Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 3 December 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 4 December 2014, from 9.00 to 12.30, room JAN 6Q2.
 
The Draft Agenda of the meeting coming soon.

   
 
Nie przegap
 
Trade in minerals from conflict–affected and high risk areas - Hearing

How to trade responsibly in minerals from conflict areas?
 
On 4 December 2014, Members of INTA Committee will discuss with experts how best to break the link between mineral extraction and conflict, while at the same time promote legitimate trade in the interest of economic development.
In draft legislation the European Commission proposes to promote companies high in the supply chain to source minerals and gold responsibly from conflict areas. INTA will want to hear whether the proposals are smart or weak.
 
Hearing will start at 10.15, new room - JAN 6Q2.
 
Programme of the hearing coming soon.

   
Exchange of views with Commissioner Malmström on international trade agenda

On 3 December 2014 at 15.00, Ms Cecilia Malmström, the new EU Commissioner for Trade, will present her key priorities. Members of INTA Committee will scrutinize Trade commissioner’s views on major trade negotiations and legislation. The Commissioner is also expected to address the issue of transparency in the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP).

   
Votes

On 4 of December INTA will vote on the following files:
 
 
Adoption of the Draft Reports:
 
- Tariff treatment for goods originating from Ecuador - 2014/0287(COD)
- Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova - 2014/0250(COD)
 
Adoption of the Motions for Resolutions on the Commission Delegated Regulations:
 
- Applying a scheme of generalised tariff preferences - 2014/2805(DEA)
- Applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements - 2014/2954(DEA)
 

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie kwestii związanych z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:
 
1. stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
2. wspólnej taryfy zewnętrznej i ułatwień handlowych, a także zewnętrznych aspektów przepisów celnych i zarządzania;
3. nawiązywania, monitorowania, zawierania i dalszego działania w zakresie dwustronnych i wielostronnych porozumień regulujących stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
4. środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;
5. stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i forami międzynarodowymi dotyczącymi kwestii związanych z handlem oraz z organizacjami wspierającymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;
6. stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.
 
Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Serdecznie witam na stronie internetowej Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)!
 
Znajdą tu Państwo programy posiedzeń i dokumenty robocze komisji, a także dodatkowe informacje, takie jak biuletyny komisji INTA oraz szczegółowe informacje dotyczące omawianych sprawozdań i organizowanych wysłuchań.
 
Po wejściu w życie traktatu z Lizbony Parlament Europejski odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu unijnej polityki handlowej, a także czuwa nad jej demokratycznym przebiegiem. Ma to szczególne znaczenie, gdyż przepisy handlowe i międzynarodowe umowy handlowe mogą być wdrażane jedynie za zgodą Parlamentu.
 
Ufam, że niniejsza strona będzie stanowić przydatne źródło informacji, które pozwoli europejskim obywatelom lepiej zrozumieć działalność komisji INTA, a także politykę handlową Unii w ogóle.
 
Dziękuję Państwu za wizytę na naszej stronie. W razie dalszych pytań proszę o kontakt z sekretariatem komisji.