Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next INTA meeting: 3 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 3 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 1G-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

   
 
Nie przegap
 
Priorities of the Italian Presidency in the area of International Trade Policy

During INTA Committee meeting of 3 September, the Italian Vice Minister Carlo Calenda will present the EU Presidency priorities in the international trade field for the remainder of the year.

 
Więcej informacji
 
Launch of plurilateral environmental goods negotiations at the WTO

Following the launch of negotiations for an Environmental Goods Agreement on 8 July 2014, INTA committee will hold an exchange of views with the Commission (DG TRADE) on the topic. The first phase of the negotiations aims to eliminate tariffs on a wide range of environmental goods. A second phase could address non-tariff barriers and environmental services.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie kwestii związanych z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:
 
1. stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
2. wspólnej taryfy zewnętrznej i ułatwień handlowych, a także zewnętrznych aspektów przepisów celnych i zarządzania;
3. nawiązywania, monitorowania, zawierania i dalszego działania w zakresie dwustronnych i wielostronnych porozumień regulujących stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
4. środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;
5. stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i forami międzynarodowymi dotyczącymi kwestii związanych z handlem oraz z organizacjami wspierającymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;
6. stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.
 
Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Available soon