Strona główna

 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
kwestii związanych z tworzeniem i wdrażaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:
 
1.    stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
2.    środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;
3.    stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi oraz z organizacjami promującymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;
4.    stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.
 
Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Szanowni Państwo!
 
Witamy na stronie internetowej Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA).
Znajdą na niej Państwo harmonogram prac i dokumenty robocze komisji INTA. Biuletyny komisji, w tym szczegóły dotyczące przygotowywanych sprawozdań, wysłuchań itp. są również dostępne na tej stronie.
 
Od chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski ma do odegrania decydującą rolę w określaniu polityki handlowej Unii, która obejmuje dziedziny takie jak międzynarodowy handel towarami i usługami oraz handlowe aspekty własności intelektualnej, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Prawodawstwo w dziedzinie handlu i międzynarodowe umowy handlowe mogą być obecnie wdrażane jedynie za zgodą PE reprezentującego obywateli europejskich.  
 
Wierzę, że strona internetowa będzie służyć jako skuteczne narzędzie wyszukiwania oraz że pozwoli obywatelom europejskim na lepsze zrozumienie prac i procedur komisji INTA, a także ogólnie polityki Unii w dziedzinie handlu. 
 
Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie. Jeżeli mają Państwo dalsze pytania dotyczące prac komisji, prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem.