Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next INTA meeting: 3 September 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Wednesday 3 September from 9.00-12.30 and 15.00-18.30 in the room Altiero Spinelli 1G-2 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

   
 
Nie przegap
 
Launch of plurilateral environmental goods negotiations at the WTO

Following the launch of negotiations for an Environmental Goods Agreement on 8 July 2014, INTA committee will hold an exchange of views with the Commission (DG TRADE) on the topic. The first phase of the negotiations aims to eliminate tariffs on a wide range of environmental goods. A second phase could address non-tariff barriers and environmental services.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie kwestii związanych z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:
 
1. stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
2. wspólnej taryfy zewnętrznej i ułatwień handlowych, a także zewnętrznych aspektów przepisów celnych i zarządzania;
3. nawiązywania, monitorowania, zawierania i dalszego działania w zakresie dwustronnych i wielostronnych porozumień regulujących stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi;
4. środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;
5. stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i forami międzynarodowymi dotyczącymi kwestii związanych z handlem oraz z organizacjami wspierającymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;
6. stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.
 
Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Available soon