Z ostatniej chwili

14-02-2018 - 11:09
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

21-02-2018 09:00 / 12:30 ITRE
21-02-2018 14:30 / 17:00 ITRE
22-02-2018 09:00 / 12:30 ITRE

Biblioteka Multimedialna

23-01-2018 - 14:41
ITRE Posiedzenie
23-01-2018 - 10:09
ITRE Posiedzenie
22-01-2018 - 15:07
ITRE Posiedzenie

Powitanie

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.

Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki