Członkowie

Cristian-Silviu BUŞOI
 • Cristian-Silviu BUŞOI Przewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Rumunia
 
Zdzisław KRASNODĘBSKI
 
Morten PETERSEN
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Włochy
 
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
 • Lina GÁLVEZ MUÑOZ Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Hiszpania
 
François ALFONSI
 
Nicola BEER
 
François-Xavier BELLAMY
 
Hildegard BENTELE
 • Hildegard BENTELE Członkini
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Niemcy
 
Tom BERENDSEN
 • Tom BERENDSEN Członek
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Holandia