Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Steeve’a Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Manolisa Kefalogiannisa

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o konsultację w sprawie przywilejów i immunitetu Alfonsa Luigiego Marry

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA