Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Eleftheriosa Synadinosa

02-04-2019 A8-0184/2019 PE634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Lamprosa Fountoulisa

02-04-2019 A8-0183/2019 PE634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Epitideiosa

02-04-2019 A8-0185/2019 PE634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna

21-03-2019 A8-0178/2019 PE632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jean-Marie Le Pena

06-03-2019 A8-0167/2019 PE630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości”

06-02-2019 A8-0068/2019 PE630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER