Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next LIBE committee meetings

 
Hearings of Commissioners-designate falling into the competence of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs:
 
- Monday 29 September, 18.30 - 21.30 (Günther OETTINGER): Joint hearing ITRE/CULT, LIBE associated
- Tuesday, 30 September, 13.30 - 16.30 (Dimitris AVRAMOPOULOS): LIBE hearing
- Wednesday, 1st October, 13.30 - 16.30 (Věra JOUROVÁ): Joint hearing LIBE/ IMCO/ JURI/ FEMM
- Monday, 6 October, 18.30 - 21.30 (Andrus ANSIP): IMCO hearing, LIBE associated
- Tuesday, 7 October, 9.00 - 12.00 (Frans TIMMERMANS): Open Conference of Presidents, LIBE, AFCO, JURI Chairs will participate.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Hearing of Commissioner-Designate Dimitris AVRAMOPOULOS

The LIBE Committee will hold an exchange of views with Mr AVRAMOPOULOS on 30.09.14 at 13.30 in Brussels. Mr Avramopoulos has been designated for the portfolio of Migration and Home. His main tasks will be developing a new policy on regular migration, while at the same time tackling robustly irregular migration. He will also be in charge of ensuring full implementation of the Common European Asylum System.

   
Hearing of Commissioner-Designate Günter OETTINGER

The ITRE and CULT Committees will hold the hearing of Commissioner Designate Mr Oettinger on 29.09.14 from 18.30 in Brussels. Mr Oettinger has been designated for the portfolio of Digital Economy and Society. LIBE Committee is associated to this hearing as far as data protection, freedom of expression, freedom of information, freedom and pluralism of the media and cultural and linguistic diversity matters are concerned.

 
Więcej informacji
 
Hearing of Commissioner-Designate Vera JOUROVÁ

The LIBE, IMCO, JURI and FEMM Committees will hold an exchange of views with Mrs Jourová on 1.10.14 at 13.30 in Brussels. Mrs Jourová has been designated for the portfolio of Justice, Consumers and Gender Equality. LIBE Committee will interview Mrs Jourovà on issues related to the development and establishment of an area of justice falling under its competences, namely judicial cooperation in criminal matters, as well as data protection and the protection of fundamental rights in general.  

 
Więcej informacji
 
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
2.    środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
3.    ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
4.    utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:
 
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;
 
5.    Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
6.    stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) serdecznie witam na naszej stronie.
 
Komisja LIBE odpowiada za zdecydowaną większość ustawodawstwa i kontroli demokratycznej w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zapewnia przy tym pełne poszanowanie Karty praw podstawowych w UE i europejskiej konwencji praw człowieka oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego.
 
Na co dzień nasza komisja utrzymuje kontakty z Komisją Europejską (reprezentującą interes europejski) i Radą Ministrów (reprezentującą rządy i interesy krajowe 28 państw członkowskich) oraz współpracuje ściśle z parlamentami narodowymi. Prowadzimy też regularne wymiany z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego.
 
Polityka w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych jest całkowicie zgodna z krajowym porządkiem prawnym, a jednocześnie ma na celu rozwiązywanie na szczeblu europejskim kwestii leżących w interesie ogólnym, takich jak walka z przestępczością międzynarodową i z terroryzmem, ochrona praw podstawowych, zapewnianie ochrony i poufności danych w erze cyfrowej, zwalczanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe czy etniczne, wyznanie, przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
 
Komisja LIBE dołoży wszelkich starań, aby kontynuować owocny dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim z obywatelami.