Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next LIBE committee meetings

The next LIBE Committee meeting will take place on:
 
 
Tuesday 22 July 2014, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 and
 
Wednesday 23 July 2014, 9.00 - 12.30, room József Antall (JAN) 2Q2
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Nie przegap
 
Appointment of commissioners-designate: plenary vote

The LIBE, JURI and FEMM Committees held an exchange of views with Ms Martine REICHERTS on 14.07.14 in Strasbourg. Ms REICHERTS has been designated for the portfolio of Justice, Fundamental Rights and Citizenship. The European Parliament has approved Ms REICHERTS' appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14. Her mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up.
 
 
.

   
Claude MORAES (S&D, GB) elected chair of the Committee on 7.07.14

Claude MORAES (S&D, GB) is the new chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Kinga GÁL (EPP, HU), Iliana IOTOVA (S&D, BG), Jan Philipp ALBRECHT (Greens/EFA, DE) and Barbara KUDRYCKA (EPP, PL). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the LIBE Committee will take place on 14.07.14.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFCO LIBE DEVE FEMM ECON ENVI EMPL REGI TRAN 22-07-2014 - 15:36  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

JURI LIBE BUDG FEMM ECON ITRE 15-07-2014 - 10:47  

Four candidate EU Commissioners, nominated to replace those who left to become MEPs, were given committee hearings on Monday. The four, who if confirmed by the full House will serve for the rest of the Commission’s current term, are Jyrki Katainen (Finland), Ferdinando Nelli Feroci (Italy) Martine Reicherts (Luxembourg) and Jacek Dominik (Poland).

AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
2.    środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
3.    ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
4.    utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:
 
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;
 
5.    Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
6.    stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Available soon