Z ostatniej chwili

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
Committee meeting @ European Union

Monday, 26 January 2015, from 15.00 to 18.30
Tuesday, 27 January 2015, from 9.00 to 12.30 and 15.00 to 18.30
Room : ASP A1-G3

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

15:00 / 18:30 PETI
09:00 / 12:30 PETI
15:00 / 18:30 PETI

Biblioteka Multimedialna

02-12-2014 - 15:15
PETI Posiedzenie
02-12-2014 - 10:09
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

PETI Chair

Witamy na stronie internetowej Komisji Petycji, na której mogą Państwo znaleźć informacje o pracy i działalności komisji, której przewodniczę od 2009 r.

Zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej prawo do składania petycji jest podstawowym prawem ściśle powiązanym z obywatelstwem Unii. Stanowi ono ważny i często skuteczny sposób bezpośredniego angażowania się obywateli w działalność Parlamentu oraz konkretnego przekazania swych trosk, propozycji lub skarg do rozpatrzenia przez członków Komisji Petycji.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt