Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Election of committee chair and vice-chairs (Committee Bureau)

In its constitutive meeting on Monday -- July 7, 2014 -- the Petitions Committee elected Cecilia Wikström (ALDE, SE) as the new Chair. The Committee also elected Rosa Estarás Ferragut (EPP, ES), Roberta Metsola (EPP, MT), Marlene Mizzi (S&D, MT) and Pál Csáky (EPP, SK) as vice-Chairs.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    petycji;
 
2.    stosunków z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Petycji, na której mogą Państwo znaleźć informacje o pracy i działalności komisji, której przewodniczę od 2009 r.
 
Zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej prawo do składania petycji jest podstawowym prawem ściśle powiązanym z obywatelstwem Unii. Stanowi ono ważny i często skuteczny sposób bezpośredniego angażowania się obywateli w działalność Parlamentu oraz konkretnego przekazania swych trosk, propozycji lub skarg do rozpatrzenia przez członków Komisji Petycji.
 
Komisja często reaguje na petycje nadesłane obywateli UE, starając się rozwiązać ewentualne przypadki naruszenia praw przysługujących obywatelom na mocy Traktatu oraz w drodze współpracy z władzami szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego w kwestiach związanych z zastosowaniem prawa europejskiego do takich obszarów jak środowisko naturalne, sprawy społeczne, swoboda przemieszczania się itp.
 
Komisja Petycji jest organem śledczym, nie ustawodawczym; dąży do zapewnienia obywatelom pozasądowego rozstrzygania sporów, w przypadku gdy ich skargi są uzasadnione. Komisja może organizować wyjazdy rozpoznawcze w teren oraz zdawać z nich sprawę przed zgromadzeniem plenarnym.
 
Komisja Petycji odgrywa zatem kluczową rolę w nawiązywaniu więzi z obywatelami europejskimi oraz we wzmacnianiu demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności w procesie podejmowania decyzji w UE.
 
Erminia Mazzoni