Z ostatniej chwili

Next meeting of the Committee on Petitions

03-01-2018 - 17:34
Committee meeting

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

22-01-2018 15:00 / 18:30 PETI

Biblioteka Multimedialna

28-11-2017 - 16:39
PETI Posiedzenie
28-11-2017 - 09:40
PETI Posiedzenie
23-11-2017 - 09:06
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

Interview with Cecilia Wikström - PETI chair

Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji, gdzie można znaleźć informacje o pracach, jakie komisja ta wykonuje w imieniu obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej.

Komisja Petycji pełni funkcję pomostu pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej a jej instytucjami. Traktaty UE gwarantują wszystkim obywatelom UE prawo zwracania się do Parlamentu Europejskiego z różnymi problemami, jakie napotykają w życiu codziennym, pod warunkiem jednak, że zgłaszane kwestie wchodzą w zakres działalności Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt