Z ostatniej chwili

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
Committee meeting @ European Union

Tuesday, 17 March 2015, from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30
Room : ASP A1-G3

Nie przegap

Joint Public Hearing on the European Citizens' Initiative

23-02-2015 - 10:53
AFCO, PETI  Public hearing

The lessons to be drawn from the implementation of the European Citizens' Initiative (ECI) regulation will be looked at during the hearing organised jointly by the Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Petitions. It will take place on 26.02.15 with the participation of ECI organisers. The aim is to evaluate all aspects linked to the functioning of the ECI, including the institutional, organisational, legal and technical perspectives

Date: 26 February 2015
Time: 9.00 - 12.30
Room: ASP 3G2

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

26-02-2015 - 16:23
PETI Posiedzenie
26-02-2015 - 09:08
PETI AFCO Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

PETI Chair

Witamy na stronie internetowej Komisji Petycji, na której mogą Państwo znaleźć informacje o pracy i działalności komisji, której przewodniczę od 2009 r.

Zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej prawo do składania petycji jest podstawowym prawem ściśle powiązanym z obywatelstwem Unii. Stanowi ono ważny i często skuteczny sposób bezpośredniego angażowania się obywateli w działalność Parlamentu oraz konkretnego przekazania swych trosk, propozycji lub skarg do rozpatrzenia przez członków Komisji Petycji.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt