Z ostatniej chwili

The next SEDE meeting

20-12-2016 - 11:39
SEDE meeting room on 17 June 2015

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

25-01-2017 09:00 / 12:30 SEDE
25-01-2017 15:00 / 16:00 SEDE AFCO
25-01-2017 16:00 / 18:30 SEDE
26-01-2017 09:00 / 12:30 SEDE

Biblioteka Multimedialna

15-12-2016 - 10:33
AFCO SEDE AFET Posiedzenie

Powitanie

Anna Fotyga, SEDE Chair

Nasz pokój i bezpieczeństwo, których nigdy nie należy brać za pewnik, są w coraz większym stopniu zagrożone wydarzeniami rozgrywającymi się za naszym progiem lub w dalszych regionach świata. Traktat o Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną skutecznych działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu uporania się z tymi zagrożeniami w sąsiedztwie UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki