Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 24 September 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Więcej informacji
 
Debriefing on the informal meeting of EU Defence Ministers

On 11 September 2014 the Subcommittee exchanged views with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS on the outcome of the informal meeting of EU Defence Ministers on 9 and 10 September 2014. 
 
 

 
Więcej informacji
 
NATO priorities and challenges after the Wales Summit

On 11 September 2014 the Subcommittee debated NATO priorities and challenges after its summit on 4 and 5 September 2014, with James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Prezentacja i kompetencje
 
Podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony podlega Komisji Spraw Zagranicznych. Jej uprawnienia są określone w punkcie 1 mandatu komisji AFET:

„Komisja ma uprawnienia w zakresie: wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony.”
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Nasz pokój i bezpieczeństwo, których nigdy nie należy brać za pewnik, są w coraz większym stopniu zagrożone wydarzeniami rozgrywającymi się za naszym progiem lub w dalszych regionach świata. Traktat o Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną skutecznych działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu uporania się z tymi zagrożeniami w sąsiedztwie UE.
 
Począwszy od ustanowienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w 1999 r. a skończywszy na 30 misjach cywilnych i wojskowych zorganizowanych od tamtej pory, UE przyczynia się do stabilności i pomaga utrzymać pokój na Bałkanach, w Południowym Kaukazie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W 2013 r. przywódcy UE opracowali plan działania na rzecz większej skuteczności i nowej dynamiki WPBiO, podkreślając jednocześnie nasze ważne stosunki z NATO.
 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) stała się kluczowym forum omawiania i rozpatrywania funkcjonowania WPBiO pod kątem instytucjonalnym, potencjału i operacyjnym. Jest ona najważniejszym sposobem rozliczania decydentów odpowiedzialnych za WPBiO oraz narzędziem wyjaśniającym tę politykę obywatelom UE.
 
W ósmej kadencji parlamentarnej podkomisja SEDE będzie nadal kontrolować WPBiO, dbając o to, by szybko i skutecznie odpowiadała ona na nowe i istniejące już wyzwania w zakresie bezpieczeństwa Unii i jej obywateli.
 
Anna Fotyga
Przewodnicząca podkomisji SEDE