Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 21 January 2015, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Building European military capabilities

On 3 December, the Subcommittee exchanged views with General Jean-Paul Paloméros, Supreme Allied Commander Transformation, NATO and Claude-France Arnould, Chief Executive, European Defence Agency, on military capability development in Europe, after the Wales NATO Summit and before the 2015 European Council.
 
 

   
Financial rules applicable to the Union budget

On 3 December, the Subcommittee considered the draft opinion on Financial rules applicable to the general budget of the Union, by Rapporteur Christian Ehler (EPP). The committee responsible is BUDG (Rapporteur: Ingeborg Gräßle, EPP).
 
 

   
Security situation in the South Caucasus

On 3 December, the Subcommittee debated the security situation in the South Caucasus after the signature of the "strategic partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia with H.E. Natalie Sabanadze, Ambassador of Georgia to the EU.
 
 

   
Briefings on Defence Council and CSDP Civilian Missions

On 3 December, the Subcommittee discussed the state of play of the EU's civilian missions with Kenneth Deane, Director, Civilian Planning and Conduct Capability, EEAS. It was also debriefed on the results of the Foreign Affairs Council (Defence) held on 18 November, by Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS.
 

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony podlega Komisji Spraw Zagranicznych. Jej uprawnienia są określone w punkcie 1 mandatu komisji AFET:

„Komisja ma uprawnienia w zakresie: wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony.”
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Nasz pokój i bezpieczeństwo, których nigdy nie należy brać za pewnik, są w coraz większym stopniu zagrożone wydarzeniami rozgrywającymi się za naszym progiem lub w dalszych regionach świata. Traktat o Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną skutecznych działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu uporania się z tymi zagrożeniami w sąsiedztwie UE.
 
Począwszy od ustanowienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w 1999 r. a skończywszy na 30 misjach cywilnych i wojskowych zorganizowanych od tamtej pory, UE przyczynia się do stabilności i pomaga utrzymać pokój na Bałkanach, w Południowym Kaukazie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W 2013 r. przywódcy UE opracowali plan działania na rzecz większej skuteczności i nowej dynamiki WPBiO, podkreślając jednocześnie nasze ważne stosunki z NATO.
 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) stała się kluczowym forum omawiania i rozpatrywania funkcjonowania WPBiO pod kątem instytucjonalnym, potencjału i operacyjnym. Jest ona najważniejszym sposobem rozliczania decydentów odpowiedzialnych za WPBiO oraz narzędziem wyjaśniającym tę politykę obywatelom UE.
 
W ósmej kadencji parlamentarnej podkomisja SEDE będzie nadal kontrolować WPBiO, dbając o to, by szybko i skutecznie odpowiadała ona na nowe i istniejące już wyzwania w zakresie bezpieczeństwa Unii i jej obywateli.
 
Anna Fotyga
Przewodnicząca podkomisji SEDE