Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Więcej informacji
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Prezentacja i kompetencje
 
Podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony podlega Komisji Spraw Zagranicznych. Jej uprawnienia są określone w punkcie 1 mandatu komisji AFET:
 
„Komisja ma uprawnienia w zakresie: wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony.”
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

„Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony – od jej początków w 1999 r. – pozwoliła Unii Europejskiej wykazać się zdolnością podejmowania skutecznych i przydatnych działań na świecie. Unia przeprowadziła ponad dwadzieścia misji cywilnych i wojskowych, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia stabilności i utrzymania pokoju na Bałkanach, na Zakaukaziu, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
 
Jednakże aby polityka europejska była w pełni uzasadniona, to znaczy zrozumiana, zaakceptowana, a nawet wymagana przez obywateli państw członkowskich, niezbędne jest, aby Parlament Europejski uczestniczył w podejmowaniu decyzji.
 
W moim mniemaniu rolą Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony jest właśnie rozpatrywanie rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w kontekście instytucjonalnym, operacyjnym i pod względem zdolności, a także dbanie o to, aby kwestie bezpieczeństwa i obrony nie były jedynie przedmiotem dyskusji między ekspertami, ale odzwierciedlały również obawy wyrażane przez obywateli europejskich.”
 
Arnaud Danjean