Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
The next SEDE meeting

will take place on Monday, 13 October 2014, 15:00-18:30 in Brussels.
 
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Iraq/Syria and beyond: International security threat by ISIS

On 24 September 2014 the Subcommittee jointly with the Committee on Foreign Affairs debated the security threat by ISIS in Iraq, Syria and beyond with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, John O'Rourke, Head of Division, "Arabian Peninsula, Iran and Iraq", EEAS and Florence Gaub, Senior Analyst, EU Institute for Security Studies.
 
 

 
Więcej informacji
 
The future of territorial defence in Europe

On 24 September 2014 the Subcommittee debated the future of territorial defence in Europe in context of the current security situation with Timo S. Koster, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, NATO, Petros Mavromichalis, Head of Division "EU Situation Room", EEAS and Jo Coelmont, Senior Associate Fellow, Egmont Institute.
 
 

 
Więcej informacji
 
Exchange of views with the Chairman of the EU Military Committee

On 24 September 2014 the Subcommittee exchanged views with General Patrick de Rousiers, Chairman of the EU Military Committee, on the development of the CSDP and on EU military operations.
 
 

   
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
SEDE 24-09-2014 - 09:25  

The security threat posed by the so-called Islamic State in Iraq, Syria and elsewhere in the world will be debated with EU Counter-Terrorism Coordinator Gilles de Kerchove at a meeting of Security and Defence Subcommittee and Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. The debate starts at 15:00.

Prezentacja i kompetencje
 
Podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony podlega Komisji Spraw Zagranicznych. Jej uprawnienia są określone w punkcie 1 mandatu komisji AFET:

„Komisja ma uprawnienia w zakresie: wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony.”
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Nasz pokój i bezpieczeństwo, których nigdy nie należy brać za pewnik, są w coraz większym stopniu zagrożone wydarzeniami rozgrywającymi się za naszym progiem lub w dalszych regionach świata. Traktat o Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną skutecznych działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu uporania się z tymi zagrożeniami w sąsiedztwie UE.
 
Począwszy od ustanowienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) w 1999 r. a skończywszy na 30 misjach cywilnych i wojskowych zorganizowanych od tamtej pory, UE przyczynia się do stabilności i pomaga utrzymać pokój na Bałkanach, w Południowym Kaukazie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W 2013 r. przywódcy UE opracowali plan działania na rzecz większej skuteczności i nowej dynamiki WPBiO, podkreślając jednocześnie nasze ważne stosunki z NATO.
 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) stała się kluczowym forum omawiania i rozpatrywania funkcjonowania WPBiO pod kątem instytucjonalnym, potencjału i operacyjnym. Jest ona najważniejszym sposobem rozliczania decydentów odpowiedzialnych za WPBiO oraz narzędziem wyjaśniającym tę politykę obywatelom UE.
 
W ósmej kadencji parlamentarnej podkomisja SEDE będzie nadal kontrolować WPBiO, dbając o to, by szybko i skutecznie odpowiadała ona na nowe i istniejące już wyzwania w zakresie bezpieczeństwa Unii i jej obywateli.
 
Anna Fotyga
Przewodnicząca podkomisji SEDE