Z ostatniej chwili

The next SEDE meeting

12-10-2017 - 12:07
SEDE meeting room on 17 June 2015

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

22-11-2017 09:00 / 12:30 SEDE
22-11-2017 14:30 / 18:30 SEDE
23-11-2017 09:00 / 12:30 SEDE

Biblioteka Multimedialna

Brak dostępnych dokumentów

Powitanie

Anna Fotyga, SEDE Chair

Nasz pokój i bezpieczeństwo, których nigdy nie należy brać za pewnik, są w coraz większym stopniu zagrożone wydarzeniami rozgrywającymi się za naszym progiem lub w dalszych regionach świata. Traktat o Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną skutecznych działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu uporania się z tymi zagrożeniami w sąsiedztwie UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki