Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 19 January 15:00 p.m. to Tuesday 20 January 18:30 p.m. in Brussels in JAN 6Q2 (Jozsef Antall building). The meeting will be webstreamed.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Nie przegap
 
Season's greetings and safe travels

The TRAN Secretariat wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego, a zwłaszcza:
 
(a) wspólnych reguł dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej,
(b) tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury transportu,
(c) świadczenia usług transportowych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie transportu,
(d) bezpieczeństwa transportu,
(e) stosunków z międzynarodowymi organizacjami do spraw transportu;
(f) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Europejskiej Agencji Kolejowej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego i wspólnego przedsięwzięcia SESAR;
 
2. usług pocztowych;
 
3. turystyki.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Serdecznie witamy na stronie Komisji Transportu i Turystyki!

Można tu znaleźć informacje o członkach i pracach komisji, której przewodniczę od dnia 7 lipca 2014 r.  
 
Przy opracowywaniu ustawodawstwa w dziedzinie transportu, turystyki i usług pocztowych w ramach procedury współdecyzji komisja TRAN jest równorzędnym partnerem Rady.
 
Celem naszej pracy jest propagowanie mobilności przy jednoczesnej ochronie systemu klimatycznego. Z transportu pochodzi bowiem 24% ogółu unijnych emisji CO2, a od 1990 r. udział emisji z transportu wzrósł o 28%. W tym samym okresie udział emisji z gospodarstw domowych zmalał o 24%, a udział emisji z przemysłu nawet o 32%. Bez zmian w zakresie mobilności nie będziemy w stanie zatrzymać zmian klimatu.
 
Potrzebujemy skutecznej i niezawodnej infrastruktury, sprawiedliwych zasad dla całego sektora transportu, najwyższych norm bezpieczeństwa i wiążących przepisów prawa dla podróżujących w Europie.
 
Komisja Transportu i Turystyki od dawna jest o tym przekonana i dąży do zagwarantowania niezanieczyszczającej środowiska, bezpiecznej i przystępnej cenowo mobilności w Europie, zwłaszcza mobilności transgranicznej.
 
Michael Cramer