Z ostatniej chwili

Public Hearing on European Citizens' Initiative

27-02-2015 - 11:14
AFCO, PETI  Public hearing


On 26 February, AFCO organised, jointly with PETI, a hearing on the "Lessons to be drawn from the implementation of the European Citizens' Initiative (ECI) regulation". This hearing gave the opportunity to evaluate all aspects linked to the functioning of the ECI, giving the floor to ECI organizers.

To follow the comments that were tweeted, this is the hashtag: #EPHearingonECI#

Nie przegap

Studies' Alert

28-02-2015 - 10:23
Study by policy department on European elections

Two new studies have been published by the Policy Department:
- The Electoral Reform of the European Parliament: Composition, Procedure and Legitimacy
- The Juncker Commission and New Institutional and Legitimacy Set Up. What Main Issues and Challenges?

For more information or other recent studies, please consult the link below:

Building on the potential of the Lisbon Treaty

27-02-2015 - 11:35
Treaty©European Union, EP

On 26.02. 2015, Mr Brok and Mrs Bresso presented their ideas for their report on "Improving the functioning of the European Union building on the potential of the LisbonTreaty."

Evolutions of the current institutional set up of the EU

27-02-2015 - 11:35
MEPs express deep frustrations ahead of Summit, advance laws to fight the fog over investment products and press the States to implement 2011 patients' rights directive.

On 26.02.2015, AFCO had an exchange of views on Mr. Verhofstadt report on "Possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union."

Subsidiarity and proportionality

27-02-2015 - 11:30
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" was considered in AFCO on 26.02.2015.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

27-02-2015 - 11:30
Top story icon

On 26.02.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" was discussed in AFCO.

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

26-02-2015 - 17:47
LIBE AFCO Posiedzenie
26-02-2015 - 15:18
AFCO Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki