Z ostatniej chwili

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Nie przegap

Votes: Fundamental rights in the EU – Subsidiarity and proportionality

23-04-2015 - 12:57
Human rights in external policy

On 05.05.2015, the AFCO committee adopted Mr Jáuregui Atondo's opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)" and the opinion of Mr Ujazdowski on the"Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality".

2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 - 12:55
Budget and money

On 05.05.2015, AFCO had an exchange of views with the BUDG rapporteur (José Manuel Fernandes) on the EU budget for 2016.

Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

23-04-2015 - 12:48
MEPs demand more transparency and regulation for hedge funds, special investment vehicles and alike.

An exchange of views on Mr Giegold's report on Transparency, accountability and integrity in the EU institutions took place on 05.05.2015

Reform of the Electoral Law of the European Union

23-04-2015 - 12:14
EPelections_voteCard.jpg

On 05.05.2015, the committee discussed a working document on the Hübner/Leinen report on the"Reform of the Electoral Law of the European Union"

European Parliament's right of inquiry

15-04-2015 - 12:14
Parliament voting in the plenary chamber.

The proposal for a Regulation on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of 19 April 1995(95/167/EC, Euratom, ECSC) was discussed on 05.05.2015 (Rapporteur: Mr Jáuregui Atondo)

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

05-05-2015 - 15:07
AFCO Posiedzenie
05-05-2015 - 09:42
AFCO ECON Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki