Z ostatniej chwili

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Nie przegap

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

18-05-2015 - 15:51
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee will be holding a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies will be examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

26-05-2015 09:00 / 13:00 AFCO

Biblioteka Multimedialna

05-05-2015 - 15:07
AFCO Posiedzenie
05-05-2015 - 09:42
AFCO ECON Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki