Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Więcej informacji
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Więcej informacji
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFCO 18-03-2014 - 13:03  

Plans to reform the funding arrangements and legal status of European political parties and their affiliated foundations were backed by the Constitutional Affairs Committee on Tuesday. The new rules, already informally agreed with Council, should clarify the finances of these bodies and enhance their European character. A system to monitor compliance and impose penalties for breaches is also part of the deal.

AFCO 18-03-2014 - 12:37  

Measures to encourage lobbyists working with the EU to sign the EU’s public “Transparency Register” were backed by the Constitutional Affairs Committee on Tuesday. MEPs reiterated their demand that the register be made compulsory and meanwhile approved new provisions to push interest groups to make their relations with the EU more transparent.

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w ramach przygotowania i przebiegu konwencji i konferencji międzyrządowych;
2.    stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3.    konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia Unii;
4.    stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 127 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
5.    jednolitej procedury wyborczej;
6.    partii politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7.    stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
8.    wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
 
 

Na tych stronach znajdziesz aktualne informacje dotyczące działalności naszej Komisji oraz dokumenty, które zostały wcześniej poddane debacie.
 
Komisja Spraw Konstytucyjnych zajmuje się opracowywaniem traktatów europejskich i ich wdrażaniem, stosunkami między poszczególnymi instytucjami europejskimi oraz między Parlamentem Europejskim i parlamentami narodowymi, europejskimi partiami politycznymi, a także Regulaminem samego Parlamentu.
 
W trakcie obecnej kadencji (2009-2014) komisji przypadły w udziale bardzo ważne zadania związane z wdrożeniem Traktatu z Lizbony, zwłaszcza w odniesieniu do rozdziałów mających na celu przybliżenie Unii jej obywatelom.
 
Oprócz comiesięcznych zwyczajnych i sporadycznych nadzwyczajnych posiedzeń komisja organizuje wysłuchania publiczne lub warsztaty poświęcone konkretnym tematom. Możemy również zamawiać badania, gdy członkowie naszej komisji potrzebują więcej szczegółowych informacji w jakiejś sprawie. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na ten temat.
 
Na tej stronie można również znaleźć listę członków naszej komisji oraz adres kontaktowy do sekretariatu. Zapraszamy do kontaktowania się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących działalności naszej komisji.
 
Carlo Casini, przewodniczący