Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

 
The next AFCO committee meeting will take place on Tuesday 2 September 2014, from 9 am to 12.30 pm, in room József Antall (JAN) 4Q1.
The draft agenda is available here.
 

   
 
Nie przegap
 
2015 budget of the European Union

The deadline for amendments on the 2015 budget of the European Union was 4 August. The draft opinion and the amendments will be discussed and voted on the next AFCO committee meeting on 2 September.

 
Więcej informacji
 
European Political Parties and foundations

A draft corrigendum, in accordance with Rule 231, to the position of the European Parliament adopted at first reading on 16 April 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No .../2014 of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)) was approved during the last AFCO committee meeting with 10 votes in favour, no vote against and 2 abstentions.

   
AFCO Calendar

The calendar of AFCO meetings for the remainder of 2014 has been confirmed and a draft calendar for 2015 has been adopted.

 
Więcej informacji
 
 
Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;
2. stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3. konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;
4. stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 140 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
5. jednolitej procedury wyborczej;
6. partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7. stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
8. wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Welcome words
 
 

Available soon