Z ostatniej chwili

European Citizens' Initiative - committee debate

02-07-2015 - 10:34
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

Nie przegap

Reform of the electoral law of the European Union

02-07-2015 - 11:52
Casting a vote for the European elections

Votes

02-07-2015 - 11:51
How should the EU spend its monies next year? Budget Committee voted on a mandate for Parliament's negotiators on the 2016 EU budget.

Improving the functioning of the European Union

02-07-2015 - 11:50
EU city lights

European Parliament's right of inquiry

02-07-2015 - 11:50
Voting at the REGI meeting

The role of the EU within the UN

02-07-2015 - 11:47
Flag of the United Nations

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

19:00 / 22:30 W toku AFCO

Biblioteka Multimedialna

17-06-2015 - 15:03
AFCO Posiedzenie
17-06-2015 - 09:12
AFCO Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki