Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Latest news

The next AFCO meeting will take place on Thursday 4 December 2014, from 9.00 to 18.30 in Brussels in meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3.
This meeting will be webstreamed.
 
A public hearing on the Reform of the European electoral law will take place in the morning, from 9.00 to 12.00.  The separate programme is available here.
 
If you need an access badge, please send an e-mail to afco-secretariat@europarl.europa.eu providing your personal details (name, date of birth, company, nationality and ID/passport number) by Friday 28 November 2014.

   
 
Nie przegap
 
European political parties and foundations

On Thursday 4 December (afternoon) AFCO will listen to the presentation of the conclusions of the Study "Political parties and Political foundations at the European Level: challenges and opportunities".

 
Więcej informacji
 
AFCO hearing on the reform of the European electoral law

On Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 AFCO will hold a public hearing on the  reform of the European electoral law. The presentations from experts will focus on practical arrangements not requiring changes to the law in order to strengthen the visibility of the European elections and the public awareness thereof; possible changes to secondary law (Right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not national); changes to the Electoral Act in order for example to establish a level playing field for parties and candidates; changes to the Treaties for example to modify the number of Members of Parliament with a view to introduce transnational lists.
 

   
AFCO evaluation of the Commissioners hearings

On Thursday 4 December at 4.00 pm AFCO will have an exchange of views on the basis of Mr Richard Corbett's working document on "Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings" which make a first evaluation of the hearing process.
 

   
 
Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;
2. stosowania traktatu UE i oceny jego funkcjonowania;
3. konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;
4. stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 140 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;
5. jednolitej procedury wyborczej;
6. partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;
7. stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;
8. wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!
 
W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.
 
Odzyskanie zaufania opinii publicznej do przedsięwzięcia europejskiego wymaga zwrócenia baczniejszej uwagi na obawy obywateli. AFCO dołoży starań, by wprowadzona w poprzedniej kadencji europejska inicjatywa obywatelska - przykład zaangażowania obywateli w proces decyzyjny - funkcjonowała właściwie. Komisja będzie również zajmować się takimi zagadnieniami, jak procedura wyborcza, wprowadzenie nowego statutu europejskich partii politycznych oraz współpraca z parlamentami państw członkowskich. Naszym celem będzie stymulowanie dyskusji na temat przyszłości UE.
 
Danuta Hübner, przewodnicząca