Z ostatniej chwili

Interinstitutional Agreement on Better Regulation

23-09-2015 - 11:39
Migration, "MEPs debate EU response". In the photo: VERHOFSTADT Guy ALDE

Nie przegap

Votes

23-09-2015 - 11:31
Many key votes take place on Wednesday between 12:00 and 1:00.

European Citizens' Initiative

23-09-2015 - 11:31
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

Reform of the electoral law of the European Union

23-09-2015 - 11:30
Casting a vote for the European elections

EU role in international financial, monetary and regulatory institutions and bodies

23-09-2015 - 11:25
As Member States try to keep their national budgets in balance, Parliament and the Council disagree over further cuts in the EU budget for next year.

The role of the EU within the UN

23-09-2015 - 11:24
Flag of the United Nations

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

28-09-2015 - 15:11
AFCO Posiedzenie
22-09-2015 - 10:14
AFCO Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki