Z ostatniej chwili

Accession to the European Convention on Human Rights

27-06-2016 - 11:16
Poster of the hearing on the accession to the european convention on human rights (ECHR)

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

15-06-2016 - 15:07
AFCO Posiedzenie
15-06-2016 - 10:51
AFCO Posiedzenie
15-06-2016 - 09:16
AFCO AFET Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki