Z ostatniej chwili

United Kingdom's constitutional relationship with the European Union

04-09-2015 - 11:13
The United Kingdom © European Union

Nie przegap

Rules of procedure

04-09-2015 - 11:15
As plenary marked the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz, MEPs reacted to recent attacks and debated programmes presented for Latvia's Presidency and foreign security.

On 3 September, AFCO held an exchange of views with Rainer Wieland, Chair of the Working Group "revisiting the rules of procedure".

(Przeczytaj więcej)


Votes

04-09-2015 - 11:15
EPelections_voteCard.jpg

On 3 September, AFCO adopted an Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of the Rules of Procedure (Questions for written answer) and of Rule 191 of the Rules of Procedure (Suspension or closure of the sitting)

(Przeczytaj więcej)


Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

03-09-2015 - 15:19
AFCO Posiedzenie
15-07-2015 - 09:08
AFCO Posiedzenie
06-07-2015 - 19:03
AFCO Posiedzenie

Powitanie

Ms Danuta Hübner

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych!

W kadencji 2014–2019 zamierzamy w głównej mierze zajmować się kwestiami instytucjonalnymi determinującymi przyszłość UE. Będziemy kontynuować ocenę wdrażania innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i ocena ta stanowić będzie podstawę dalszych działań. Ocena środków podjętych po kryzysie, jaki miał miejsce w 2008 r., skłoni nas również do zastanowienia się, czy konieczna jest reforma Traktatu. Cele takiej reformy byłyby dwojakie: z jednej strony obejmowałaby ona włączenie postanowień międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do unijnych ram prawnych, co może wymagać zmian tego traktatu, a z drugiej strony nadawałaby legitymację demokratyczną zarządzaniu gospodarczemu strefy euro. Wyzwaniem będzie zagwarantowanie, by silniejsza integracja strefy euro nie podważyła integralności całej UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki