Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 19 lutego 2020 r.

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Wytyczne dotyczące rozpatrywania wniosków złożonych przez grupę obywateli (w celu sprawdzenia, czy europejskie partie polityczne lub europejskie fundacje polityczne przestrzegają wartości, na których opiera się Unia)

11-02-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v02-00
AFCO

 

PROJEKT OPINII w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Termin składania poprawek : 24-02-2020

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 28 stycznia 2020 r.

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

PROJEKT OPINII w sprawie wytycznych dotyczących budżetu na rok 2021 – sekcja III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Termin składania poprawek : 25-02-2020

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 23 stycznia 2020 r.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00
AFCO

 

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Termin składania poprawek : 20-01-2020

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND