Z ostatniej chwili

Next AFET Meeting

21-03-2018 - 10:11
AFET meeting

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

26-03-2018 15:00 / 16:30 LIBE AFET
26-03-2018 17:00 / 18:30 AFET ENVI

Biblioteka Multimedialna

22-03-2018 - 09:11
SEDE AFET Posiedzenie
21-03-2018 - 11:07
DROI AFET Posiedzenie
20-03-2018 - 14:36
AFET Posiedzenie

Powitanie

Interview with David McAllister - AFET chair

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego! Pośród coraz liczniejszych wyzwań, ale i szans, z jakimi mamy do czynienia poza granicami Unii, członkowie tej komisji w liczbie 73 przyczyniają się do określania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz kontrolują jej wdrażanie. W centrum naszej uwagi znajduje się wykorzystanie funduszy europejskich, a wszystkie międzynarodowe porozumienia podpisywane w imieniu Unii Europejskiej wymagają naszego poparcia. Zawsze staramy się bronić interesów i wartości naszych obywateli za granicą we współpracy z dwiema podkomisjami naszej komisji, mianowicie z Podkomisją Praw Człowieka oraz Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki