Z ostatniej chwili

Next AFET Meeting

19-09-2018 - 09:48
Committee meeting general photo of room

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

27-09-2018 09:00 / 12:00 AFET
27-09-2018 12:00 / 13:00 AFET DEVE DROI

Biblioteka Multimedialna

03-09-2018 - 15:12
AFET Posiedzenie
30-08-2018 - 09:08
AFET Posiedzenie
29-08-2018 - 17:46
INTA AFET Posiedzenie

Powitanie

Interview with David McAllister - AFET chair

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego! Pośród coraz liczniejszych wyzwań, ale i szans, z jakimi mamy do czynienia poza granicami Unii, członkowie tej komisji w liczbie 73 przyczyniają się do określania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz kontrolują jej wdrażanie. W centrum naszej uwagi znajduje się wykorzystanie funduszy europejskich, a wszystkie międzynarodowe porozumienia podpisywane w imieniu Unii Europejskiej wymagają naszego poparcia. Zawsze staramy się bronić interesów i wartości naszych obywateli za granicą we współpracy z dwiema podkomisjami naszej komisji, mianowicie z Podkomisją Praw Człowieka oraz Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki