Z ostatniej chwili

Next AFET Meeting

07-12-2016 - 14:54
AFET meeting

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

Foreign affairs MEPs call for more unity and trust in EU external actions

AFET 24-11-2016 - 10:14

Diplomacy, development and defence should be the pillars of EU foreign policy, say Foreign Affairs Committee MEPs in a resolution voted on Thursday. They call on member states to show more unity and trust, and to speak with one voice, so as to make the EU a global player. MEPs also advocate a more realistic strategy on Russia and a “less for less” policy towards countries that try to throw democracy into reverse. (Przeczytaj więcej)

  •  

Human rights in the world: 2015 annual report voted in Foreign Affairs Committee

AFET 14-11-2016 - 19:11

The EU should do more to protect independent journalists and bloggers and human rights defenders, say MEPs in their report on the state of human rights in the world in 2015, approved by the Foreign Affairs Committee on Monday. Members point out that the "universality of human rights is seriously being challenged in many parts of the world" and say the EU "should ensure coherence between its internal and external policies with regard to respect for human rights". (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

12-12-2016 19:00 / 20:30 DEVE AFET DROI

Biblioteka Multimedialna

05-12-2016 - 15:39
AFET Posiedzenie
29-11-2016 - 14:38
AFET Posiedzenie
29-11-2016 - 11:16
AFET DEVE Posiedzenie

Powitanie

AFET Chair

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego – kluczowego podmiotu w projektowaniu i realizowaniu polityki zagranicznej UE. Decydujemy o tym, w jaki sposób fundusze unijne są wykorzystywane w celu promowania interesów i wartości UE za granicą. Określamy również przyszły kształt Unii, nadzorując proces rozszerzenia. Nasze wsparcie jest wymagane przy zawieraniu wszystkich umów międzynarodowych, które określają rolę UE w świecie, zwłaszcza układów o stowarzyszeniu i umów ramowych zawieranych przez Unię z wieloma globalnymi partnerami. Ponadto nasza komisja szczegółowo nadzoruje pracę pozostałych instytucji UE, zwłaszcza Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w celu dopilnowania, by na pierwszym planie naszej wspólnej polityki zagranicznej były zawsze interesy obywateli europejskich. Za pomocą dyplomacji parlamentarnej aktywnie działamy również na rzecz nawiązywania i zacieśniania stosunków z naszymi kluczowymi sojusznikami. Dzięki tym wieloletnim stosunkom dyplomatycznym przyczyniamy się do rozwoju światowych norm i zasad oraz czuwamy nad takim tworzeniem prawa UE, aby prawidłowo wpisywało się ono w ład światowy.

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki