Z ostatniej chwili

Next AFET Meeting

21-04-2017 - 13:16
AFET meeting

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

EU plan to tackle root causes of migration should focus on the poor, MEPs say

AFET DEVE BUDG 24-04-2017 - 18:48

An EU scheme to mobilise €44 billion in private sector investment in Africa and the EU’s neighbourhood should focus on the poor, said committee MEPs on Monday. (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

02-05-2017 09:00 / 12:30 AFET
02-05-2017 15:00 / 15:30 AFET CULT
02-05-2017 15:30 / 18:30 AFET
03-05-2017 09:00 / 12:29 AFET
03-05-2017 12:30 / 14:00 AFET
03-05-2017 15:00 / 16:30 AFET SEDE

Biblioteka Multimedialna

24-04-2017 - 17:36
AFET BUDG DEVE Posiedzenie
11-04-2017 - 11:40
BUDG DEVE AFET Posiedzenie

Powitanie

David McALLISTER

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego! Pośród coraz liczniejszych wyzwań, ale i szans, z jakimi mamy do czynienia poza granicami Unii, członkowie tej komisji w liczbie 73 przyczyniają się do określania polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz kontrolują jej wdrażanie. W centrum naszej uwagi znajduje się wykorzystanie funduszy europejskich, a wszystkie międzynarodowe porozumienia podpisywane w imieniu Unii Europejskiej wymagają naszego poparcia. Zawsze staramy się bronić interesów i wartości naszych obywateli za granicą we współpracy z dwiema podkomisjami naszej komisji, mianowicie z Podkomisją Praw Człowieka oraz Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki