Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  AMENDMENTS 1 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of an agreement with the United States of America on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota provided for by Regulation (EC) No 617/2009 of 13 July 2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

06-09-2019 AGRI_AB(2019)640618 PE640.618v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

POPRAWKI 1 - 53 - Projekt opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO