Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 listopada 2018 r. - Czwartek, 22 listopada 2018 r.

14-11-2018 AGRI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.519v01-00
AGRI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Poniedziałek, 12 listopada 2018 r.

07-11-2018 AGRI_OJ(2018)11-12_1 PE 630.398v01-00
AGRI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 5 listopada 2018 r. - Poniedziałek, 5 listopada 2018 r.

26-10-2018 AGRI_OJ(2018)11-05_1 PE 629.620v01-00
AGRI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 9 lipca 2018 r. - Wtorek, 10 lipca 2018 r.

03-07-2018 AGRI_OJ(2018)07-09_1 PE 625.296v01-00
AGRI

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/13219