Posiedzenia z udziałem parlamentów narodowych


Komisje Parlamentu Europejskiego mogą bezpośrednio prowadzić dialog z parlamentami narodowymi na szczeblu komisji. Może to obejmować posiedzenia skupiające posłów oraz posłów do PE z odpowiadających sobie komisji w celu przedyskutowania kwestii leżących w interesie obu stron.
Na niniejszej stronie podano wszystkie dostępne informacje na temat tych posiedzeń.

24-04-2018 - CAP post-2020 - the future of food and farming: interparliamentary committee meeting

AGRI 25-04-2018 - 12:44
animals and vegetables

The European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) organised a meeting with national Parliaments dedicated to an exchange of views on the Communication of the European Commission on the 'Future of Food and Farming' adopted in November 2017, which is to be followed by legislative proposals on CAP reform expected at the end of May. At stake is the future shape of the Common Agriculture Policy. (Przeczytaj więcej)