Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next AGRI meeting: 3-4 December 2014 (Brussels)

Wednesday 3 December 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30
Thursday 4 December 2014, 9.00 – 12.30
Room: JAN 4Q1 (József Antall)
 
Access badges: send your request 5 working days before the meeting to agri-secretariat@ep.europa.eu

   
 
Nie przegap
 
Commitments made at the hearings of the Commissioners

The briefings on the commitments made at the hearings of Phil Hogan, Commissioner for Agriculture and Rural Development, and of Vytenis Andriukaitis, Commissioner for Health and Food Safety are available below.
 
 

   
Hearing: "A new EU Forest Strategy"

On 5 November from 16.00 to 18.30, AGRI will hold a hearing on "a new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector", with a view to feed into an own-initiative report by Elisabeth Köstinger (EPP, AT). Invited experts will include: Harald Mauser of the European Forest Institute, Juha Hakkarainen of the Finnish Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, Jan Szyszko of the Warsaw University of Life Sciences, and Tony Simons, Director General of the World Agroforestry Centre. Debates with Members will follow the rounds of presentations.

 
Więcej informacji
 
EU budget 2015 and use of the agricultural crisis reserve

During the AGRI meeting of 6 November, the Commission was invited to debate with Members its recently adopted 'amending letter' to the draft 2015 budget. This amendment provides for extra revenues of €465 million to the agricultural budget coming mostly from clearance of accounts and milk superlevies. However, these additional amounts will not be used to support producers affected by the Russian import ban, but for financing other EU priority measures such as the fight against the Ebola epidemic. As a result, emergency market measures put into place in recent weeks in the context of the Russian ban will have to be financed using the 2015 agricultural crisis reserve, leaving it almost empty for the coming year.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;
2. rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;
3. ustawodawstwa w zakresie:
(a) zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych,
o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami,
(b) hodowli i dobrostanu zwierząt;
4. poprawy jakości produktów rolnych;
5. zaopatrzenia w surowce rolnicze;
6. Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
7. leśnictwa i agroleśnictwa.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy w Komisji AGRI!
 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.
 
Uprawnienia i obowiązki naszej komisji obejmują następujące obszary polityki: wspólna polityka rolna (WPR), zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, jakość produktów rolnych, leśnictwo i agroleśnictwo.
 
Poza pracami legislacyjnymi nasza komisja monitoruje wdrażanie WPR oraz inne ważne kwestie takie jak bezpieczeństwo żywnościowe. W tym zakresie współpracuje ściśle z Komisją, Radą, innymi instytucjami UE i z zainteresowanymi stronami.
 
W skład komisji AGRI wchodzi 45 członków i 45 zastępców, przy czym wszyscy są bardzo oddani swojej pracy.
 
Aby mogli Państwo śledzić nasze prace, nasza strona internetowa zawiera wiele informacji we wszystkich językach UE, w tym: porządki obrad, internetowe transmisje na żywo naszych posiedzeń, sprawozdania i poprawki, profile i dane kontaktowe posłów. Miłej lektury!
 
Czesław Adam Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi