Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next AGRI meeting: 21-22 January 2015 - Brussels

Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30
Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30
Room: JAN 4Q1 (József Antall)
 
Access badges: send your request 5 working days before the meeting to agri-secretariat@ep.europa.eu

   
 
Nie przegap
 
Hearing - Organic production

On 3 December from 09.15 to 11.45, AGRI held a hearing on the Regulation on organic production, with a view to feed into a report by Martin HÄUSLING (Greens, DE). Invited experts included: Felix Prinz zu Löwenstein, Chairman of the "Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft", .Jürn Sanders, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Etienne Gangneron, Chairman of "Agence BIO", Isabella Übertsberger, organic farmer and member of Bio Austria Youth Network and Elia Rodriguez Alvarez, organic farmer and representative of "Galician Peasants Union". Debates with Members followed the rounds of presentations.

   
Commissioner Hogan to debate with AGRI Members on 3 December

The newly appointed Commissioner for agriculture Phil Hogan participated to a debate with AGRI Members during the Committee meeting of 3 December at 17.00 (room JAN4Q1, Brussels). The topics raised included the latest developments on the 2015 agricultural budget, an update on measures taken by the EU to alleviate the impact of the Russian import ban on EU food products, the situation on agricultural markets (including prospects for the dairy market) and ongoing work on legislative proposals such as the organic production and the school schemes files.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;
2. rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;
3. ustawodawstwa w zakresie:
(a) zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych,
o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami,
(b) hodowli i dobrostanu zwierząt;
4. poprawy jakości produktów rolnych;
5. zaopatrzenia w surowce rolnicze;
6. Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
7. leśnictwa i agroleśnictwa.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy w Komisji AGRI!
 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.
 
Uprawnienia i obowiązki naszej komisji obejmują następujące obszary polityki: wspólna polityka rolna (WPR), zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, jakość produktów rolnych, leśnictwo i agroleśnictwo.
 
Poza pracami legislacyjnymi nasza komisja monitoruje wdrażanie WPR oraz inne ważne kwestie takie jak bezpieczeństwo żywnościowe. W tym zakresie współpracuje ściśle z Komisją, Radą, innymi instytucjami UE i z zainteresowanymi stronami.
 
W skład komisji AGRI wchodzi 45 członków i 45 zastępców, przy czym wszyscy są bardzo oddani swojej pracy.
 
Aby mogli Państwo śledzić nasze prace, nasza strona internetowa zawiera wiele informacji we wszystkich językach UE, w tym: porządki obrad, internetowe transmisje na żywo naszych posiedzeń, sprawozdania i poprawki, profile i dane kontaktowe posłów. Miłej lektury!
 
Czesław Adam Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi