Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next AGRI meeting: 3-4 September in Brussels

Wednesday 3 September: 9:00-12:30 and 15:00-18:30 (in camera 17:30-18:30) - Meeting room: JAN 6Q2
 
Thursday 4 September: 9:00-12:30 (in camera 11:00-12:30) - Meeting room: JAN 4Q2
 
Meetings are open to the public. However, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu

   
 
Nie przegap
 
Risk and opportunities of an EU-US trade agreement for the EU agri-food sector

Negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) were launched in June 2013 with potential important implications in the field of agriculture. Gabriel Felbermayr from the IFO Institute-Leibniz for Economic Research at The University of Munich will present a Study prepared for AGRI Members on "Risks and Opportunities for the EU Agri-Food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement" (3 September at 16.30 room JAN6Q2).

   
Italian Presidency programme

Maurizio Martina, President-in-office of the Agriculture Council and Italian Minister of Agriculture, Food and Forestry policies, will present the priorities of the Italian Presidency in the field of agriculture and rural development to AGRI Members on 3 September at 11.30 (room JAN6Q2). He will also update Members on preparations for the Universal Expo Milan 2015.

   
Russian import ban on EU food products

European producers have been hit hard by the import ban on EU food products imposed by the Russian Federation since the 7th of August. The Commission will be invited to present during the AGRI meeting on 4 September at 09.00 the urgent market measures taken to alleviate the losses experienced by EU producers - mainly support measures for market withdrawals in the fruit and vegetable sector and intervention measures in the milk sector - and to update AGRI Members on the latest market trends, and further possible measures (room JAN4Q2).

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;
2. rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;
3. ustawodawstwa w zakresie:
(a) zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych,
o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami,
(b) hodowli i dobrostanu zwierząt;
4. poprawy jakości produktów rolnych;
5. zaopatrzenia w surowce rolnicze;
6. Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
7. leśnictwa i agroleśnictwa.
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy w Komisji AGRI!
 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.
 
Uprawnienia i obowiązki naszej komisji obejmują następujące obszary polityki: wspólna polityka rolna (WPR), zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, jakość produktów rolnych, leśnictwo i agroleśnictwo.
 
Poza pracami legislacyjnymi nasza komisja monitoruje wdrażanie WPR oraz inne ważne kwestie takie jak bezpieczeństwo żywnościowe. W tym zakresie współpracuje ściśle z Komisją, Radą, innymi instytucjami UE i z zainteresowanymi stronami.
 
W skład komisji AGRI wchodzi 45 członków i 45 zastępców, przy czym wszyscy są bardzo oddani swojej pracy.
 
Aby mogli Państwo śledzić nasze prace, nasza strona internetowa zawiera wiele informacji we wszystkich językach UE, w tym: porządki obrad, internetowe transmisje na żywo naszych posiedzeń, sprawozdania i poprawki, profile i dane kontaktowe posłów. Miłej lektury!
 
Czesław Adam Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi