Z ostatniej chwili

Next AGRI meetings: 21-22 February 2018

19-02-2018 - 13:11

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

21-02-2018 09:00 / 11:30 AGRI
21-02-2018 15:00 / 18:30 AGRI
22-02-2018 09:00 / 12:30 AGRI

Biblioteka Multimedialna

23-01-2018 - 14:43
AGRI Posiedzenie
23-01-2018 - 09:08
AGRI Posiedzenie
22-01-2018 - 16:13
AGRI Posiedzenie

Powitanie

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki