Z ostatniej chwili

Next AGRI meetings

17-04-2018 - 10:16

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

23-04-2018 15:00 / 18:30 AGRI
24-04-2018 09:00 / 12:30 AGRI
24-04-2018 14:00 / 18:00 AGRI

Biblioteka Multimedialna

12-04-2018 - 09:05
AGRI Posiedzenie
20-03-2018 - 14:40
AGRI Posiedzenie
20-03-2018 - 09:07
AGRI Posiedzenie

Powitanie

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki