Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next AGRI meetings: 2 October (Commissioner-designate hearing) and 6-7 October 2014

Thursday 2 October: 09.00-12.00 (room: JAN4Q2 – Brussels): hearing of Commissioner-designate Phil Hogan
All seats being reserved, the meeting room will not be exceptionally accessible to visitors. The hearing will be broadcast live here.
 
Monday 6 October: 15:00-18:30 (room: JAN 4Q1– Brussels)
Tuesday 7 October: 09:00-12:30 (room: JAN 4Q1– Brussels)
Access badges: send your request 5 working days before the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

   
 
Nie przegap
 
Hearing of Commissioner-designate for agriculture Phil Hogan

The hearing of the Commissioner-designate for agriculture and rural development Phil Hogan by the AGRI Committee will take place on 2 October from 09.00 to 12.00 in room JAN4Q2 (József Antall building, Brussels). The hearing will be broadcast live on internet here.
 

   
Risk and opportunities of an EU-US trade agreement for the EU agri-food sector

Negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) were launched in June 2013 with potential important implications in the field of agriculture. Gabriel Felbermayr from the IFO Institute-Leibniz for Economic Research at The University of Munich presented a Study prepared for AGRI Members on 3 September at 16.30.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

AFET INTA AGRI 04-09-2014 - 17:47  

The EU's response to the crisis in Ukraine was in the spotlight at Parliament this week, following President Schulz's warning to EU leaders last Saturday of the dangers of escalation and his plea for a political solution to the crisis. He called on the EU to play a more ambitious international role and said it must give Ukraine the financial and political help needed to remain a unified and independent country.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;
2. rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;
3. ustawodawstwa w zakresie:
(a) zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych,
o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami,
(b) hodowli i dobrostanu zwierząt;
4. poprawy jakości produktów rolnych;
5. zaopatrzenia w surowce rolnicze;
6. Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;
7. leśnictwa i agroleśnictwa.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy w Komisji AGRI!
 
 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.
 
Uprawnienia i obowiązki naszej komisji obejmują następujące obszary polityki: wspólna polityka rolna (WPR), zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin, jakość produktów rolnych, leśnictwo i agroleśnictwo.
 
Poza pracami legislacyjnymi nasza komisja monitoruje wdrażanie WPR oraz inne ważne kwestie takie jak bezpieczeństwo żywnościowe. W tym zakresie współpracuje ściśle z Komisją, Radą, innymi instytucjami UE i z zainteresowanymi stronami.
 
W skład komisji AGRI wchodzi 45 członków i 45 zastępców, przy czym wszyscy są bardzo oddani swojej pracy.
 
Aby mogli Państwo śledzić nasze prace, nasza strona internetowa zawiera wiele informacji we wszystkich językach UE, w tym: porządki obrad, internetowe transmisje na żywo naszych posiedzeń, sprawozdania i poprawki, profile i dane kontaktowe posłów. Miłej lektury!
 
Czesław Adam Siekierski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi