Z ostatniej chwili

Next AGRI meeting: 2-3 May 2017

25-04-2017 - 09:14

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

02-05-2017 09:00 / 12:30 AGRI
02-05-2017 15:00 / 18:30 AGRI
03-05-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Biblioteka Multimedialna

12-04-2017 - 15:11
AGRI Posiedzenie
12-04-2017 - 09:15
AGRI Posiedzenie

Powitanie

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odpowiada za nadzorowanie prac Komisji Europejskiej związanych z polityką rolną. Zadanie to obejmuje przede wszystkim przygotowywanie sprawozdań dotyczących wniosków ustawodawczych objętych procedurą współdecyzji Parlamentu i Rady, które są przyjmowane na posiedzeniu plenarnym.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki