Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

02-08-2018 AGRI_PA(2018)625353 PE 625.353v02-00
AGRI

Karin KADENBACH

Termin składania poprawek : 05-09-2018

  AMENDMENTS 61 - 336 - Draft report - Unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain

20-07-2018 AGRI_AM(2018)625561 PE 625.561v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/12799

  MINUTES - Monday 9 July 2018

17-07-2018 AGRI_PV(2018)07-09-1 PE 625.404v01-00
AGRI

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/13219

  AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections

16-07-2018 AGRI_AM(2018)625398 PE 625.398v01-00
AGRI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/12656

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623918 PE 623.918v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Termin składania poprawek : 04-09-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termin składania poprawek : 31-08-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

13-07-2018 AGRI_PA(2018)625318 PE 625.318v01-00
AGRI

Hilde VAUTMANS

Termin składania poprawek : 03-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

13-07-2018 AGRI_PA(2018)625364 PE 625.364v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Termin składania poprawek : 04-09-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000

12-07-2018 AGRI_PA(2018)623916 PE 623.916v01-00
AGRI

Matt CARTHY

Termin składania poprawek : 03-09-2018

  DRAFT OPINION Interim report on MFF 2021-2027 – Parliament's position in view of an agreement

12-07-2018 AGRI_PA(2018)625204 PE 625.204v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termin składania poprawek : 31-08-2018