Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Research for AGRI Committee - Towards the CAP post 2020 - Appraisal of the EC Communication on ‘The Future of Food and Farming’ of 29 November 2017
15-05-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Agricultural trade: assessing reciprocity of standards
15-05-2018 Badanie

Towards the CAP after 2020: The Future of Food and Farming
17-04-2018 Czasopisma

Research for AGRI Committee - Urban and peri-urban Agriculture in the EU
16-04-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Implications of ‘Brexit’ for the EU agri-food sector and the CAP: budgetary, trade and institutional issues
15-11-2017 Badanie

Ban glyphosate - European Citizens’ Initiative
09-11-2017 Czasopisma

Research for AGRI Committee - Possible impact of Brexit on the EU budget and, in particular, CAP funding
30-10-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - Young farmers - Policy implementation after the 2013 CAP reform
16-10-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - Possible transitional arrangements related to agriculture in the light of the future EU - UK relationship: institutional issues
16-10-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - EU - UK agricultural trade: state of play and possible impacts of Brexit
16-10-2017 Badanie