Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Research for AGRI Committee - Implications of ‘Brexit’ for the EU agri-food sector and the CAP: budgetary, trade and institutional issues
15-11-2017 Badanie

Ban glyphosate - European Citizens’ Initiative
09-11-2017 Czasopisma

Research for AGRI Committee - Possible impact of Brexit on the EU budget and, in particular, CAP funding
30-10-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - Possible transitional arrangements related to agriculture in the light of the future EU - UK relationship: institutional issues
16-10-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - EU - UK agricultural trade: state of play and possible impacts of Brexit
16-10-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - Young farmers - Policy implementation after the 2013 CAP reform
16-10-2017 Badanie

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - CAP implementation: Flexibility given to Member States - state of play and perspectives
15-05-2017 Badanie

The Employment and Social situation in the US Labour Market
10-04-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2017
04-04-2017 W skrócie