Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The Employment and Social situation in the US Labour Market
10-04-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2017
04-04-2017 W skrócie

Research for AGRI Committee - Preserving agricultural soils in the EU
15-03-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - The EU Cattle Sector: Challenges and Opportunities - Milk and Meat
15-02-2017 Badanie

Research for the AGRI Committee - The Consequences of Climate Change for EU Agriculture: Follow-Up to the COP21 UN Paris Climate Change Conference
15-02-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2017
13-02-2017 W skrócie

Research for AGRI Committee - Policy support for productivity vs. sustainability in EU agriculture: Towards viable farming and green growth
16-01-2017 Badanie

Research for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016
07-12-2016 W skrócie

Badanie dla komisji AGRI – Reforma WPR po roku 2020 – Wyzwania w rolnictwie
14-10-2016 Badanie

European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities – Thematic Digest
21-09-2016 Czasopisma