Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Research for AGRI Committee - The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals
08-10-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations
19-09-2018 Briefing

Research for AGRI Committee - New Competition rules for the agri-food chain in the CAP post 2020?
14-09-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe
16-08-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Towards the CAP post 2020 - Appraisal of the EC Communication on ‘The Future of Food and Farming’ of 29 November 2017
15-05-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Agricultural trade: assessing reciprocity of standards
15-05-2018 Badanie

Towards the CAP after 2020: The Future of Food and Farming
17-04-2018 Czasopisma

Research for AGRI Committee - Urban and peri-urban Agriculture in the EU
16-04-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Implications of ‘Brexit’ for the EU agri-food sector and the CAP: budgetary, trade and institutional issues
15-11-2017 Badanie

Ban glyphosate - European Citizens’ Initiative
09-11-2017 Czasopisma