Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Research for AGRI Committee - The CAP Strategic Plans beyond 2020 - Assessing the architecture in order to achieve the EU-wide objectives
15-10-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - The CAP support beyond 2020 - Assessing the future structure of direct payments and the rural development interventions in the light of the EU agricultural and environmental challenges
15-10-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - The sectoral approach in the CAP beyond 2020 and possible options to improve the EU food value chain
15-10-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative proposals
08-10-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations
19-09-2018 Briefing

Research for AGRI Committee – New competition rules for the agri-food chain in the CAP post 2020
14-09-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe
16-08-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Towards the CAP post 2020 - Appraisal of the EC Communication on ‘The Future of Food and Farming’ of 29 November 2017
15-05-2018 Badanie

Research for AGRI Committee - Agricultural trade: assessing reciprocity of standards
15-05-2018 Badanie

Towards the CAP after 2020: The Future of Food and Farming
17-04-2018 Czasopisma