Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - CAP implementation: Flexibility given to Member States - state of play and perspectives
15-05-2017 Badanie

The Employment and Social situation in the US Labour Market
10-04-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2017
04-04-2017 W skrócie

Research for AGRI Committee - Preserving agricultural soils in the EU
15-03-2017 Badanie

Research for AGRI Committee - The EU Cattle Sector: Challenges and Opportunities - Milk and Meat
15-02-2017 Badanie

Research for the AGRI Committee - The Consequences of Climate Change for EU Agriculture: Follow-Up to the COP21 UN Paris Climate Change Conference
15-02-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2017
13-02-2017 W skrócie

Research for AGRI Committee - Policy support for productivity vs. sustainability in EU agriculture: Towards viable farming and green growth
16-01-2017 Badanie

Research for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016
07-12-2016 W skrócie