Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020

2018/0414(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w kwestii odniesień do europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej

2018/2964(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Ochrona produkcji ryżu w UE

2018/2957(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń

2018/2953(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

2018/2933(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 807/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe

2018/2915(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji

2018/2889(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
AGRI

przedmiotowo właściwa

Finansowanie WPR

2018/2839(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Atak USA na unijne dotacje w ramach WPR

2018/2781(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

2018/0218(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

przedmiotowo właściwa