Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

POPRAWKI 1 - 2 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r. – zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017

31-05-2018 BUDG_AM(2018)622319 PE 622.319v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12777

POPRAWKI 8–11 - Projekt opinii - Interoperacyjność pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja)

25-05-2018 BUDG_AM(2018)622010 PE 622.010v02-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12011

POPRAWKI 8 - 11 - Projekt opinii - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej)

23-05-2018 BUDG_AM(2018)622009 PE 622.009v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12008

POPRAWKI 1 - 25 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Francję – EGF/2017/009 FR Air France)

18-05-2018 BUDG_AM(2018)622120 PE 622.120v01-00
BUDG

Alain LAMASSOURE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12935

POPRAWKI 14 - 37 - Projekt opinii - Zwiększenie puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego

03-05-2018 BUDG_AM(2018)621991 PE 621.991v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11819

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2018/000 TA 2018 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

02-05-2018 BUDG_AM(2018)621048 PE 621.048v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12694

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

18-04-2018 BUDG_AM(2018)620960 PE 620.960v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12604

POPRAWKI 1 - 83 - Projekt opinii - Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa

09-04-2018 BUDG_AM(2018)619402 PE 619.402v02-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12430

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii

28-03-2018 BUDG_AM(2018)619427 PE 619.427v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12323

POPRAWKI 7 - 20 - Projekt opinii - Rozporządzenie w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)

28-03-2018 BUDG_AM(2018)620724 PE 620.724v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11045