Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

POPRAWKI 10 - 35 - Projekt opinii - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

19-07-2017 BUDG_AM(2017)609320 PE 609.320v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08503

  AMENDMENTS 1 - 5 - Draft report - Draft amending budget no. 4 to the general budget 2017 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy

17-07-2017 BUDG_AM(2017)608146 PE 608.146v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10317

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report - Draft Amending Budget no 3 to the General Budget 2017 Increasing the budgetary resources of the Youth Employment Initiative (YEI) to pursue the reduction of youth unemployment across the European Union and updating the staff establishment plans of the decentralised agency ACER and the joint undertaking SESAR2

14-07-2017 BUDG_AM(2017)608149 PE 608.149v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10020

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report - Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy

14-07-2017 BUDG_AM(2017)608150 PE 608.150v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10302

POPRAWKI 1 - 6 - Projekt sprawozdania - Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

13-07-2017 BUDG_AM(2017)608085 PE 608.085v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10272

POPRAWKI 1 - 19 - Projekt opinii - Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

12-07-2017 BUDG_AM(2017)608060 PE 608.060v01-00
BUDG

Vladimír MAŇKA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07998

POPRAWKI 6 - 16 - Projekt opinii - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

04-07-2017 BUDG_AM(2017)607906 PE 607.906v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08682

POPRAWKI 1 - 12 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

21-06-2017 BUDG_AM(2017)606221 PE 606.221v01-00
BUDG

Monika VANA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10059

POPRAWKI 1 - 227 - Projekt sprawozdania - Mandat do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

20-06-2017 BUDG_AM(2017)606168 PE 606.168v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09470

POPRAWKI 1 - 12 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja

31-05-2017 BUDG_AM(2017)605932 PE 605.932v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09788