Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass, submitted by Belgium)

10-02-2016 BUDG_AM(2016)576804 PE 576.804v01-00
BUDG

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05577

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion - on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

02-02-2016 BUDG_AM(2016)576807 PE 576.807v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04849

  AMENDMENTS 1 - 200 - Draft report - General guidelines for the preparation of the 2017 budget, Section III - Commission

02-02-2016 BUDG_AM(2016)576816 PE 576.816v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05474

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/006 - IE/PWA International, from Ireland)

07-12-2015 BUDG_AM(2015)573025 PE 573.025v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04943

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/005 - FI/Computer Programming, from Finland)

07-12-2015 BUDG_AM(2015)573026 PE 573.026v01-00
BUDG

Marco ZANNI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04939

POPRAWKI 1 - 21 - Projekt opinii - Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014

24-11-2015 BUDG_AM(2015)572845 PE 572.845v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03670

  AMENDMENTS 2 - 5 - Draft report - on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements

24-11-2015 BUDG_AM(2015)572847 PE 572.847v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04480

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report - on the Council position on Draft amending budget No 8/2015 of the European Union for the financial year 2015, Own resources, European Data Protection Supervisor

18-11-2015 BUDG_AM(2015)571768 PE 571.768v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04782

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures to address the refugee crisis, in accordance with point 12 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management

18-11-2015 BUDG_AM(2015)571771 PE 571.771v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04747

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft report - Mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

08-10-2015 BUDG_AM(2015)569674 PE 569.674v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04659