Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

POPRAWKI 1 - 46 - Projekt opinii - w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii

09-04-2015 BUDG_AM(2015)552115 PE 552.115v02-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02311

POPRAWKI 1 - 21 - Projekt opinii - w sprawie finansowania rozwoju

31-03-2015 BUDG_AM(2015)552100 PE 552.100v02-00
BUDG

Charles GOERENS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02767

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 2/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja

26-03-2015 BUDG_AM(2015)552094 PE 552.094v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02588

POPRAWKI 348 - 607 - Projekt sprawozdania - w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 1291/2013 i (EU) 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552025 PE 552.025v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/02939

POPRAWKI 608 - 890 - Projekt sprawozdania - w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 1291/2013 i (EU) 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552026 PE 552.026v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/02939

POPRAWKI 891 - 1182 - Projekt sprawozdania - w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552027 PE 552.027v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/02939

POPRAWKI 1183 - 1472 - Projekt sprawozdania - w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 1291/2013 i (EU) 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552028 PE 552.028v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/02939

POPRAWKI 77 - 347 - Projekt sprawozdania - w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 1291/2013 i (EU) 1316/2013

23-03-2015 CJ16_AM(2015)551965 PE 551.965v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/02939

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, from France)

23-03-2015 BUDG_AM(2015)552039 PE 552.039v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02881

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt opinii - w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym

20-03-2015 BUDG_AM(2015)552011 PE 552.011v02-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02149