Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 12 - Draft opinion - European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

12-10-2017 BUDG_AM(2017)612147 PE 612.147v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10386

  AMENDMENTS 1 - 192 - Draft report - General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections

04-10-2017 BUDG_AM(2017)612016 PE 612.016v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN, Richard ASHWORTH

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09490

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report - on the Council position on Amending budget No 5 to the general budget 2017 Providing the financing for the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and increasing the Emergency Aid Reserve (EAR) further to the revision of the Multiannual Financial Framework regulation

28-09-2017 BUDG_AM(2017)610892 PE 610.892v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10560

  AMENDMENTS 1 - 84 - Draft motion for a resolution - Reflection paper on the future of EU finances

27-09-2017 BUDG_AM(2017)610867 PE 610.867v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

POPRAWKI 1 - 9 - Projekt opinii - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

22-09-2017 BUDG_AM(2017)610696 PE 610.696v02-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10360

POPRAWKI 10 - 35 - Projekt opinii - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

19-07-2017 BUDG_AM(2017)609320 PE 609.320v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08503

POPRAWKI 1 - 5 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2017 r. towarzyszący wnioskowi dotyczącemu uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

17-07-2017 BUDG_AM(2017)608146 PE 608.146v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10317

POPRAWKI 1 - 2 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2017: Zwiększenie środków budżetowych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, by dążyć do ograniczania bezrobocia wśród ludzi młodych w całej Unii Europejskiej i aktualizacja planów zatrudnienia agencji zdecentralizowanej ACER oraz wspólnego przedsięwzięcia SESAR2

14-07-2017 BUDG_AM(2017)608149 PE 608.149v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10020

POPRAWKI 1 - 2 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom

14-07-2017 BUDG_AM(2017)608150 PE 608.150v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10302

POPRAWKI 1 - 6 - Projekt sprawozdania - Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

13-07-2017 BUDG_AM(2017)608085 PE 608.085v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10272