Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report - Mobilisation of the Contingency Margin in 2017

22-11-2017 BUDG_AM(2017)613608 PE 613.608v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11586

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report - Draft amending Budget No 6 to the General Budget 2017 Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources and fines)

20-11-2017 BUDG_AM(2017)613566 PE 613.566v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11244

POPRAWKI 1 - 9 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2017/005 FI/Retail)

16-11-2017 BUDG_AM(2017)613486 PE 613.486v01-00
BUDG

Răzvan POPA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11352

POPRAWKI 5 - 11 - Projekt opinii - Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN)

15-11-2017 BUDG_AM(2017)612148 PE 612.148v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10390

POPRAWKI 20 - 49 - Projekt opinii - Europejski Korpus Solidarności

14-11-2017 BUDG_AM(2017)612263 PE 612.263v01-00
BUDG

Tiemo WÖLKEN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10038

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Greece – EGF/2017/003 GR/Attica retail

10-11-2017 BUDG_AM(2017)613394 PE 613.394v01-00
BUDG

Marie-Pierre VIEU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11353

POPRAWKI 1 - 121 - Projekt sprawozdania - Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

06-11-2017 BUDG_AM(2017)613292 PE 613.292v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09945

POPRAWKI 1 - 25 - Projekt opinii - Wdrażanie w państwach członkowskich Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

26-10-2017 BUDG_AM(2017)612238 PE 612.238v02-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09430

POPRAWKI 9 - 20 - Projekt opinii - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

24-10-2017 BUDG_AM(2017)612147 PE 612.147v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10386

POPRAWKI 1 - 6 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Włochy – EGF/EGF/2017/004 IT/Almaviva

20-10-2017 BUDG_AM(2017)612211 PE 612.211v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11126