Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - Draft Amending Budget No 1/ 2016: New instrument to provide emergency support within the Union

06-04-2016 BUDG_AM(2016)580579 PE 580.579v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05998

POPRAWKI 12 - 29 - Projekt opinii - w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

06-04-2016 BUDG_AM(2016)580581 PE 580.581v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05547

POPRAWKI 1 - 13 - Projekt opinii - w sprawie funduszu powierniczego UE na rzecz Afryki: skutki dla pomocy rozwojowej i humanitarnej

05-04-2016 BUDG_AM(2016)580566 PE 580.566v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05359

POPRAWKI 1 - 70 - Projekt opinii - Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014

01-04-2016 BUDG_AM(2016)580511 PE 580.511v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04843

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2016/000 TA 2016 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

18-03-2016 BUDG_AM(2016)580421 PE 580.421v01-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05834

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, submitted by Sweden)

18-03-2016 BUDG_AM(2016)580422 PE 580.422v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05690

POPRAWKI 1 - 143 - Projekt sprawozdania - Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2017 – sekcja 1 – Parlament Europejski

17-03-2016 BUDG_AM(2016)578714 PE 578.714v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05664

POPRAWKI 1 - 13 - Projekt opinii - Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji

08-03-2016 BUDG_AM(2016)578735 PE 578.735v01-00
BUDG

Helga TRÜPEL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05055

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass, submitted by Belgium)

10-02-2016 BUDG_AM(2016)576804 PE 576.804v01-00
BUDG

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05577

POPRAWKI 1 - 33 - Projekt opinii - w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016

02-02-2016 BUDG_AM(2016)576807 PE 576.807v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04849