Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 27 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Εφαρμογή του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), του μέσου ανθρωπιστικής βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

20-02-2018 BUDG_AM(2018)618168 PE 618.168v01-00
BUDG

Jordi SOLÉ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11557

POPRAWKI 1 - 21 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Szwecję – EGF/2017/007 SE/Ericsson

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618060 PE 618.060v01-00
BUDG

Urmas PAET

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11964

POPRAWKI 1 - 14 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek złożony przez Hiszpanię EGF/2017/006 Galicia apparel

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618063 PE 618.063v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11898

POPRAWKI 1 - 154 - Projekt sprawozdania - Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618071 PE 618.071v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11832

POPRAWKI 1 - 23 - Projekt opinii - Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020

05-02-2018 BUDG_AM(2018)618051 PE 618.051v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11785

POPRAWKI 1 - 272 - Projekt sprawozdania - Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

01-02-2018 BUDG_AM(2018)616895 PE 616.895v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09701

POPRAWKI 273 - 477 - Projekt sprawozdania - Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

01-02-2018 BUDG_AM(2018)616896 PE 616.896v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09701

POPRAWKI 478 - 683 - Projekt sprawozdania - Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

01-02-2018 BUDG_AM(2018)616897 PE 616.897v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09701

POPRAWKI 1 - 171 - Projekt sprawozdania - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

31-01-2018 BUDG_AM(2018)616885 PE 616.885v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ, Janusz LEWANDOWSKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09715

POPRAWKI 6 - 9 - Projekt opinii - Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

30-01-2018 BUDG_AM(2018)616850 PE 616.850v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11694