Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2013/009 PL/Zachem from Poland)

17-02-2015 BUDG_AM(2015)549261 PE 549.261v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02605

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/014 DE/Aleo Solar from Germany)

17-02-2015 BUDG_AM(2015)549281 PE 549.281v01-00
BUDG

Iris HOFFMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02471

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/011 BE/Caterpillar, from Belgium)

17-02-2015 BUDG_AM(2015)549298 PE 549.298v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02469

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal from Belgium)

16-02-2015 BUDG_AM(2015)549278 PE 549.278v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02468

POPRAWKI 1 - 14 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit

16-02-2015 BUDG_AM(2015)549294 PE 549.294v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02606

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), from Belgium)

16-02-2015 BUDG_AM(2015)549297 PE 549.297v01-00
BUDG

Andrej PLENKOVIĆ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02467

POPRAWKI 1 - 126 - Projekt sprawozdania - Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2016: sekcja 3

12-02-2015 BUDG_AM(2015)549222 PE 549.222v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02488

  AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion - on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2015

27-01-2015 BUDG_AM(2015)546807 PE 546.807v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02174

POPRAWKI 24 - 76 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

19-01-2015 BUDG_AM(2015)546617 PE 546.617v01-00
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00619

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt opinii - w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa za rok 2013 przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego

17-12-2014 BUDG_AM(2014)544415 PE 544.415v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02112