Poprawki

Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion - on the 2013 annual report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament

Data : 17-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544415 PE 544.415v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02112

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 40 - Projekt sprawozdania - w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

Data : 12-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544380 PE 544.380v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Monika HOHLMEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02188

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

Data : 12-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544388 PE 544.388v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00469

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r.

Data : 12-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544389 PE 544.389v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00485

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie we Włoszech, trzęsienie ziemi w Grecji, oblodzenie w Słowenii oraz oblodzenie i powodzie w Chorwacji)

Data : 12-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544390 PE 544.390v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01085

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja

Data : 12-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544391 PE 544.391v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01838

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 3 - 17 - Draft report - on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 2007/436/EC, Euratom on the system of the European Communities' own resources

Data : 09-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544333 PE 544.333v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ , Janusz LEWANDOWSKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01992

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, from Greece)

Data : 05-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544280 PE 544.280v01-00
BUDG

Monika VANA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01985

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/010 IT/Whirpool, from Italy)

Data : 04-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544277 PE 544.277v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01882

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., from Poland)

Data : 04-12-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)544278 PE 544.278v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/01963

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Szanowni Odwiedzający,
 
witamy na stronie internetowej Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, jednego z organów europejskiej władzy budżetowej. Komisja Budżetowa składa się z 41 członków oraz tyluż zastępców i zajmuje się omawianiem, rozpatrywaniem i wprowadzaniem zmian do budżetu Unii Europejskiej oraz przyjmowaniem go we współpracy z Radą Unii Europejskiej.
 
Zasadniczym zadaniem parlamentów poszczególnych państw członkowskich UE, oprócz pełnienia funkcji ustawodawczej, jest głosowanie nad przyjęciem uchwał podatkowych.  Unia Europejska natomiast nie posiada kompetencji do pobierania podatków, co do czasu uzyskania przez nią zasobów własnych, jest wyłączną domeną państw członkowskich. Unia ma jednakże do dyspozycji budżet na finansowanie swojej polityki oraz działalności instytucji unijnych.
 
Zamierzam skoncentrować całą swoją energię, doświadczenie i przekonania, aby uczynić budżet unijny siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. W związku z tym dołożę wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwość, jaką stwarza śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych, do ich gruntowej renegocjacji z Radą UE. Zajmiemy się również szeregiem innych istotnych spraw, między innymi kwestią budżetu strefy euro, wprowadzenia systemu autentycznych zasobów własnych oraz powracającego problemu nagromadzonych zobowiązań pozostających do realizacji. Komisja Budżetowa uczyni wszystko, co w jej mocy, aby nadać UE nowy impet i nowe znaczenie.
 
Życzymy miłego przeglądania naszej strony internetowej!
 
Jean Arthuis