Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

POPRAWKI 1 - 26 - Projekt opinii - na temat sytuacji na Morzu Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji

16-07-2015 BUDG_AM(2015)564993 PE 564.993v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03345

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/001 FI/Broadcom, from Finland)

17-06-2015 BUDG_AM(2015)560767 PE 560.767v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03625

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft report - on the Council position on Draft amending budget No 1/2015 of the European Union for the financial year 2015, Section III – Commission accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

15-06-2015 BUDG_AM(2015)560731 PE 560.731v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02563

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report - Draft amending budget No 5/2015 - Responding to migratory pressures

15-06-2015 BUDG_AM(2015)560737 PE 560.737v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03538

  AMENDMENTS 1 - 83 - Draft report - mandate for the trilogue on the 2016 draft budget

11-06-2015 BUDG_AM(2015)560711 PE 560.711v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03182

POPRAWKI 1 - 25 - Projekt opinii - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

05-06-2015 BUDG_AM(2015)557292 PE 557.292v02-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/02842

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 3/2015 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2014

05-06-2015 BUDG_AM(2015)560546 PE 560.546v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03277

POPRAWKI 1 - 9 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2015 na rok budżetowy 2015 - dołączony do wniosku o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch

05-06-2015 BUDG_AM(2015)560547 PE 560.547v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03276

POPRAWKI 1 - 5 - Projekt sprawozdania - w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE: powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech

05-06-2015 BUDG_AM(2015)560637 PE 560.637v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03270

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/000 TA - Technical Assistance at the initiative of the Commission)

04-06-2015 BUDG_AM(2015)560542 PE 560.542v02-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03257