Poprawki


Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 2 - 5 - Draft report - on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 on the methods and procedure for making available the traditional, VAT and GNI-based own resources and on the measures to meet cash requirements

24-11-2015 BUDG_AM(2015)572847 PE 572.847v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04480

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report - on the Council position on Draft amending budget No 8/2015 of the European Union for the financial year 2015, Own resources, European Data Protection Supervisor

18-11-2015 BUDG_AM(2015)571768 PE 571.768v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04782

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures to address the refugee crisis, in accordance with point 12 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management

18-11-2015 BUDG_AM(2015)571771 PE 571.771v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04747

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft report - Mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

08-10-2015 BUDG_AM(2015)569674 PE 569.674v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04659

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - Draft amending budget No 7/2015: Managing the refugee crisis: immediate budgetary measures under the European Agenda on Migration

08-10-2015 BUDG_AM(2015)569675 PE 569.675v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04660

  AMENDMENTS 1 - 119 - Draft report - Draft general budget of the European Union for the financial year 2016

07-10-2015 BUDG_AM(2015)569636 PE 569.636v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES, Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/03789

  AMENDMENTS - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Italy – EGF/2015/004 IT/Alitalia)

24-09-2015 BUDG_AM(2015)567783 PE 567.783v01-00
BUDG

Monika VANA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04334

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/002 DE/Adam Opel, from Germany)

16-09-2015 BUDG_AM(2015)567719 PE 567.719v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04320

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2015/003 BE/Ford Genk, from Belgium)

16-09-2015 BUDG_AM(2015)567720 PE 567.720v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04321

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt opinii - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015

10-09-2015 BUDG_AM(2015)567637 PE 567.637v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/04184