Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

22-03-2017 BUDG_AM(2017)601253 PE 601.253v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07859

  AMENDMENTS 1 - 204 - Draft report - Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2018 – Section I – European Parliament

15-03-2017 BUDG_AM(2017)601129 PE 601.129v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09263

  AMENDMENTS 11 - 47 - Draft opinion - Promotion of Internet connectivity in local communities

10-03-2017 BUDG_AM(2017)601135 PE 601.135v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07866

POPRAWKI 36 - 137 - Projekt sprawozdania - Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

06-03-2017 BUDG_AM(2017)601022 PE 601.022v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07896

POPRAWKI 2 - 3 - Projekt sprawozdania - Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

03-03-2017 BUDG_AM(2017)601023 PE 601.023v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07915

POPRAWKI 8 - 309 - Projekt opinii - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

02-03-2017 BUDG_AM(2017)599742 PE 599.742v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07699

POPRAWKI 9 - 266 - Projekt opinii - Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

02-03-2017 BUDG_AM(2017)599743 PE 599.743v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07697

POPRAWKI 8 - 265 - Projekt opinii - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

02-03-2017 BUDG_AM(2017)599744 PE 599.744v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07696

POPRAWKI 1 - 216 - Projekt sprawozdania - Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

02-03-2017 CJ16_AM(2017)600948 PE 600.948v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/06315

POPRAWKI 217 - 395 - Projekt sprawozdania - Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

02-03-2017 CJ16_AM(2017)600952 PE 600.952v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/06315