Poprawki

Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 28 - Draft opinion - on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Data : 17-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537503 PE 537.503v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00851

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/000 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

Data : 05-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537367 PE 537.367v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00656

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 12 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon, Hiszpania)

Data : 04-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537351 PE 537.351v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00880

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 15 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart)

Data : 04-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537354 PE 537.354v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00648

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 14 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction)

Data : 04-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537356 PE 537.356v01-00
BUDG

Paul TANG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00795

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 17 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii)

Data : 04-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537362 PE 537.362v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00775

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 19 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel)

Data : 04-09-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)537365 PE 537.365v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/00719

Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Welcome words
 
 

Available soon