Poprawki

Po przedłożeniu właściwej komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku członkowie mają możliwość składania poprawek. Komisja ustala termin, do którego należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane głosowaniu podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na tej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, które nie zostały jeszcze poddane głosowaniu.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 79 - Projekt sprawozdania - Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015

Data : 04-04-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)529866 PE 529.866v02-00
BUDG

Salvador GARRIGA POLLEDO

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15010

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 6 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/007 IT/VDC Technologies z Włoch)

Data : 24-03-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)532323 PE 532.323v01-00
BUDG

Frédéric DAERDEN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15392

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 8 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/004 ES/Grupo Santana, Hiszpania)

Data : 24-03-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)532324 PE 532.324v01-00
BUDG

Frédéric DAERDEN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15430

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 1/2014

Data : 11-03-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)530045 PE 530.045v01-00
BUDG

Anne E. JENSEN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15219

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 22 - Projekt sprawozdania - Środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

Data : 11-03-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)530056 PE 530.056v01-00
BUDG

Jean-Luc DEHAENE , Anne E. JENSEN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15311

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 6 - 13 - Projekt sprawozdania - System zasobów własnych Unii Europejskiej

Data : 11-03-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)530057 PE 530.057v01-00
BUDG

Anne E. JENSEN , Jean-Luc DEHAENE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/06381

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Data : 27-02-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)529861 PE 529.861v01-00
BUDG

Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15207

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 100 - Projekt sprawozdania - w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014 – 2020: wnioski i dalsze działania

Data : 24-02-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)529801 PE 529.801v01-00
BUDG

Jean-Luc DEHAENE , Ivailo KALFIN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15023

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 7 - Projekt sprawozdania - Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles z Hiszpanii

Data : 19-02-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)529802 PE 529.802v01-00
BUDG

Frédéric DAERDEN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15122

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POPRAWKI 1 - 60 - Projekt sprawozdania - Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania budżetu na rok 2015 – Sekcja 3 – Komisja

Data : 11-02-2014

Odniesienie :

BUDG_AM(2014)529711 PE 529.711v01-00
BUDG

Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/7/15013

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Drogi Internauto!
 
Witaj na stronie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Uprawnienia w dziedzinie budżetu były jednymi z pierwszych, jakie uzyskał Parlament, a wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostały one jeszcze zwiększone. Obecnie bowiem Parlament na równi z Radą decyduje o wszystkich wydatkach zawartych w rocznym budżecie Unii. 
 
Głównym zadaniem Komisji Budżetowej, w której składzie skład wchodzi 43 członków i tyluż zastępców, jest przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego rocznego budżetu Unii (147,2 mld EUR w środkach na pokrycie zobowiązań i 129,1 mld EUR w środkach na pokrycie płatności w roku budżetowym 2012). 
 
Ponadto Komisja Budżetowa jest również odpowiedzialna za przygotowanie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych (lub perspektywy finansowej), które przez siedem lat stanowią ramy rocznych procedur budżetowych. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w którym raz jeszcze powtórzono, że budżet UE musi być w pełni finansowany z zasobów własnych, Komisja Budżetowa pracuje obecnie nad ważnymi wnioskami ustawodawczymi zmierzającymi do ponownego wprowadzenia rzeczywistych dochodów, które zasilałyby budżet publiczny UE.
 
Na tej stronie znajdziesz użyteczne i regularnie aktualizowane informacje na temat prac Komisji Budżetowej. Zachęcam także do śledzenia naszych posiedzeń na EP live. 
 
Życzę miłej wizyty! 
 
Alain Lamassoure