Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft motion for a resolution - on the mid-term revision of the MFF 2014-2020

18-10-2016 BUDG_AM(2016)592256 PE 592.256v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

  AMENDMENTS - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2017

14-10-2016 BUDG_AM(2016)592211 PE 592.211v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06987

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft report - Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Estonia– EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals

13-10-2016 BUDG_AM(2016)592196 PE 592.196v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07978

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion - Annual Report on the Financial Activities of the European Investment Bank

12-10-2016 BUDG_AM(2016)592106 PE 592.106v02-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06714

POPRAWKI 10 - 73 - Projekt opinii - w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu

12-10-2016 BUDG_AM(2016)592171 PE 592.171v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07709

POPRAWKI 12 - 208 - Projekt opinii - w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013

06-10-2016 BUDG_AM(2016)589493 PE 589.493v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05204

  AMENDMENTS 1 - 214 - Draft report - on the Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2017

05-10-2016 BUDG_AM(2016)592062 PE 592.062v01-00
BUDG

Jens GEIER, Indrek TARAND

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06195

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Finland – EGF/2016/001/Microsoft)

19-09-2016 BUDG_AM(2016)589289 PE 589.289v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07168

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Sweden – EGF/2016/002/Ericsson)

16-09-2016 BUDG_AM(2016)589293 PE 589.293v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07169

POPRAWKI 4 - 254 - Projekt opinii - Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

15-09-2016 BUDG_AM(2016)589112 PE 589.112v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/06539