Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 1 - 12 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Spain EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

21-06-2017 BUDG_AM(2017)606221 PE 606.221v01-00
BUDG

Monika VANA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10059

  AMENDMENTS 1 - 227 - Draft report - Mandate for the Trilogue on the 2018 draft budget

20-06-2017 BUDG_AM(2017)606168 PE 606.168v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09470

POPRAWKI 1 - 12 - Projekt sprawozdania - Projekt budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja

31-05-2017 BUDG_AM(2017)605932 PE 605.932v01-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09788

POPRAWKI 1 - 15 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

02-05-2017 BUDG_AM(2017)604537 PE 604.537v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09688

POPRAWKI 211 - 480 - Projekt sprawozdania - Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

18-04-2017 CJ13_AM(2017)603011 PE 603.011v01-00
CONT BUDG

Richard ASHWORTH, Ingeborg GRÄSSLE

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ13/8/09028

POPRAWKI 1 - 8 - Projekt opinii - Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

18-04-2017 BUDG_AM(2017)603013 PE 603.013v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08469

POPRAWKI 481 - 756 - Projekt sprawozdania - Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

18-04-2017 CJ13_AM(2017)603035 PE 603.035v01-00
CONT BUDG

Richard ASHWORTH, Ingeborg GRÄSSLE

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ13/8/09028

POPRAWKI 1 - 20 - Projekt opinii - Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020

05-04-2017 BUDG_AM(2017)602834 PE 602.834v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08793

POPRAWKI 1 - 4 - Projekt sprawozdania - w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

29-03-2017 BUDG_AM(2017)601271 PE 601.271v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09360

POPRAWKI 1 - 230 - Projekt opinii - Unijne ramy przesiedleń

28-03-2017 BUDG_AM(2017)602760 PE 602.760v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07287