Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 22 lipca 2019 r. - Wtorek, 23 lipca 2019 r.

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 10 lipca 2019 r.

10-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-10_1 PE639.681v02-00
BUDG