Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 2 kwietnia 2019 r. - Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

25-03-2019 CJ13_OJ(2019)04-02_1 PE 637.339v01-00
CONT BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ13/8/15865

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 7 marca 2019 r. - Czwartek, 7 marca 2019 r.

27-02-2019 BUDG_OJ(2019)03-07_1 PE 636.205v01-00
BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/15625

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 26 lutego 2019 r. - Wtorek, 26 lutego 2019 r.

19-02-2019 BUDG_OJ(2019)02-26_1 PE 636.076v01-00
BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/15581

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 20 lutego 2019 r. - Środa, 20 lutego 2019 r.

13-02-2019 CJ16_OJ(2019)02-20_1 PE 634.830v01-00
ECON BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/15487

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Czwartek, 14 lutego 2019 r.

07-02-2019 BUDG_OJ(2019)02-14_1 PE 634.754v01-00
BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/15454