Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Nie przegap
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Więcej informacji
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Więcej informacji
 
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
  1. wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;
  2. prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;
  3. preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;
  4. budżetu organów zdecentralizowanych;
  5. działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  6. włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie Porozumienia o Partnerstwie AKP-UE;
  7. skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Wspólnoty z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;
  8. śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień artykułu 78 ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z projektami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;
  9. rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania, zarządzania i kontroli budżetu.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Drogi Internauto!
 
Witaj na stronie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Uprawnienia w dziedzinie budżetu były jednymi z pierwszych, jakie uzyskał Parlament, a wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony zostały one jeszcze zwiększone. Obecnie bowiem Parlament na równi z Radą decyduje o wszystkich wydatkach zawartych w rocznym budżecie Unii. 
 
Głównym zadaniem Komisji Budżetowej, w której składzie skład wchodzi 43 członków i tyluż zastępców, jest przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego rocznego budżetu Unii (147,2 mld EUR w środkach na pokrycie zobowiązań i 129,1 mld EUR w środkach na pokrycie płatności w roku budżetowym 2012). 
 
Ponadto Komisja Budżetowa jest również odpowiedzialna za przygotowanie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych (lub perspektywy finansowej), które przez siedem lat stanowią ramy rocznych procedur budżetowych. W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, w którym raz jeszcze powtórzono, że budżet UE musi być w pełni finansowany z zasobów własnych, Komisja Budżetowa pracuje obecnie nad ważnymi wnioskami ustawodawczymi zmierzającymi do ponownego wprowadzenia rzeczywistych dochodów, które zasilałyby budżet publiczny UE.
 
Na tej stronie znajdziesz użyteczne i regularnie aktualizowane informacje na temat prac Komisji Budżetowej. Zachęcam także do śledzenia naszych posiedzeń na EP live. 
 
Życzę miłej wizyty! 
 
Alain Lamassoure