Członkowie

Jean ARTHUIS
 • Jean ARTHUIS Przewodniczący
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Francja
 
Petri SARVAMAA
 • Petri SARVAMAA Wiceprzewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Finlandia
 
Jens GEIER
 • Jens GEIER Wiceprzewodniczący
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Niemcy
 
Siegfried MUREŞAN
 • Siegfried MUREŞAN Wiceprzewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Rumunia
 
Monika HOHLMEIER
 • Monika HOHLMEIER Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Niemcy
 
Неджми АЛИ
 • Nedzhmi ALI Członek
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Bułgaria
 
Richard ASHWORTH
 • Richard ASHWORTH Członek
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Wielka Brytania
 
Reimer BÖGE
 • Reimer BÖGE Członek
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Niemcy
 
Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 
Gérard DEPREZ
 • Gérard DEPREZ Członek
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Belgia