Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

21-03-2018 BUDG_AD(2018)616580 PE 616.580v03-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11694

  OPINION on strengthening economic, social and territorial cohesion in the European Union: the 7th report of the European Commission

21-03-2018 BUDG_AD(2018)616664 PE 616.664v02-00
BUDG

Younous OMARJEE

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11780

  MINUTES - Wednesday 21 February 2018

15-03-2018 BUDG_PV(2018)02-21-1 PE 618.300v01-00
BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/12164

  DRAFT OPINION on the future of food and farming

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

  AMENDMENTS 1 - 115 - Draft report - Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2019 – Section I – European Parliament

14-03-2018 BUDG_AM(2018)619240 PE 619.240v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11947

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 21 marca 2018 r. - Czwartek, 22 marca 2018 r.

13-03-2018 BUDG_OJ(2018)03-21_1 PE 619.212v01-00
BUDG

SPRAWOZDANIE w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2019, sekcja III – Komisja

09-03-2018 A8-0062/2018 PE 615.442v02-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11832

POPRAWKI
001-005
006-014
015-015
016-020
021-023
024-033
034-037
038-040

OPINIA w sprawie wdrażania instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, instrumentu pomocy humanitarnej i Europejskiego Funduszu Rozwoju

08-03-2018 BUDG_AD(2018)616589 PE 616.589v02-00
BUDG

Jordi SOLÉ

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11557

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019

05-03-2018 BUDG_PR(2018)618305 PE 618.305v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Termin składania poprawek : 14-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/11947