Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  MINUTES - Thursday 11 May 2017

22-05-2017 BUDG_PV(2017)05-11-1 PE 604.679v01-00
BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09850

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

18-05-2017 BUDG_OJ(2017)05-29_1 PE 604.738v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

18-05-2017 CJ13_OJ(2017)05-30_1 PE 604.818v01-00
CONT BUDG

  MINUTES - Tuesday 11 April 2017

12-05-2017 CJ31_PV(2017)04-11-1 PE 603.071v01-00
BUDG DEVE AFET

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ31/8/09625

  OPINION on increasing engagement of partners and visibility in the performance of the European Structural and Investment Funds

12-05-2017 BUDG_AD(2017)601229 PE 601.229v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08469

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94

10-05-2017 BUDG_AD(2017)597561 PE 597.561v03-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/07699

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 2/2017 of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission

09-05-2017 BUDG_PR(2017)604608 PE 604.608v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termin składania poprawek : 31-05-2017

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Czwartek, 11 maja 2017 r. - Czwartek, 11 maja 2017 r.

08-05-2017 BUDG_OJ(2017)05-11_1 PE 604.613v01-00
BUDG

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09850