Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Defence: What has the EU done?
29-06-2018 Briefing

Defence: Member States' Spending
31-05-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2018
28-05-2018 W skrócie

EU funds for migration, asylum and integration policies
15-05-2018 Badanie

Zapewnić tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dzięki unijnym programom finansowania: Jak lepiej włączyć najlepsze praktyki programu „Horyzont 2020” do innych programów (EFS, gwarancja dla młodzieży, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji)?
15-05-2018 Badanie

Sources of European Union law and the decision-making process
16-04-2018 Czasopisma

The EU spending on fight against climate change
16-04-2018 Analiza

State Aid and EU funding: are they compatible?
16-04-2018 Analiza

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2018
15-01-2018 W skrócie

Assessment of the 10 years’ Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania
21-12-2017 Badanie