Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 W skrócie

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Badanie

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Badanie

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Badanie

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Badanie

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 W skrócie

The next MFF and Own Resources
15-02-2019 W skrócie

Gender Responsive EU Budgeting. Update of the study ‘The EU Budget for Gender Equality’ and review of its conclusions and recommendations
15-02-2019 Badanie

Appointment procedures in the EU institutions
15-02-2019 Badanie

Gaps and Errors in the TED database
15-02-2019 Analiza