Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2018
15-01-2018 W skrócie

Assessment of the 10 years’ Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania
21-12-2017 Badanie

Transitional allowances for former EU office holders - too few conditions?
15-12-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - December 2017
11-12-2017 W skrócie

The next Multiannual Financial Framework (MFF) and the Unity of EU budget
15-11-2017 Analiza

The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its Flexibility
15-11-2017 Analiza

"Other revenue" in the European Union Budget
15-11-2017 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2017
13-11-2017 W skrócie

Documentation from the workshop on the financing of the European Fund for Strategic Investment (EFSI) and the link between these and other investment funds
09-11-2017 Badanie

The Istanbul Convention - combating violence against women
09-11-2017 Czasopisma