Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 W skrócie

Potential revenue from the extension of charging fees by EU Agencies
07-09-2018 Badanie

The effectiveness and visibility of EU funding in the Western Balkan countries with a special focus on the cross-border cooperation
16-08-2018 Badanie

Defence: What has the EU done?
29-06-2018 Briefing

Financial Implementation of European Structural and Investment Funds
15-06-2018 Badanie

Defence: Member States' Spending
31-05-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2018
28-05-2018 W skrócie

EU funds for migration, asylum and integration policies
15-05-2018 Badanie

Zapewnić tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dzięki unijnym programom finansowania: Jak lepiej włączyć najlepsze praktyki programu „Horyzont 2020” do innych programów (EFS, gwarancja dla młodzieży, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji)?
15-05-2018 Badanie