Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence
06-07-2017 Analiza

Value for money of EU programme funding in the field of democracy and rule of law
02-06-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2017
12-05-2017 W skrócie

Sources of European Union law and the decision-making process
26-04-2017 Czasopisma

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2017
04-04-2017 W skrócie

The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States
03-04-2017 Badanie

A Fair Share in Europe - Creating a European Asylum System
20-02-2017 Czasopisma

How the EU Budget Has Developed and Changed in the Last 10 years?
15-02-2017 Analiza

Workshop Documentation on Budgetary Control of NGOs’ Financing from the EU Budget
15-02-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2017
13-02-2017 W skrócie