Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its duration
16-10-2017 Analiza

Country Specific Recommendations and Common Consolidated Corporate Tax
29-09-2017 Czasopisma

Policy Departments’ Monthly Highlights - September 2017
11-09-2017 W skrócie

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence
06-07-2017 Analiza

The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor's Office (EPPO)
05-07-2017 Analiza

Democratic accountability of Council's budget - Council executive powers
21-06-2017 Analiza

BADANIE NA TEMAT „SYNERGII POMIĘDZY CELAMI OKREŚLONYMI W ROCZNEJ ANALIZIE WZROSTU GOSPODARCZEGO A WKŁADEM Z BUDŻETU UE I BUDŻETÓW KRAJOWYCH”
15-06-2017 Badanie

Council discharge by the European Parliament - Finding solutions
15-06-2017 Badanie

Value for money of EU programme funding in the field of democracy and rule of law
02-06-2017 Badanie

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2017
12-05-2017 W skrócie