Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2017
12-05-2017 W skrócie

Sources of European Union law and the decision-making process
26-04-2017 Czasopisma

Policy Departments’ Monthly Highlights - April 2017
04-04-2017 W skrócie

A Fair Share in Europe - Creating a European Asylum System
20-02-2017 Czasopisma

How the EU Budget Has Developed and Changed in the Last 10 years?
15-02-2017 Analiza

Policy Departments’ Monthly Highlights - February 2017
13-02-2017 W skrócie

European Semester Conference - European Parliamentary Week 2017
25-01-2017 Czasopisma

The European Fund for Strategic Investments as a New Type of Budgetary Instrument
18-01-2017 Analiza

The Budgetary Tools for Financing the EU External Policy
16-01-2017 Badanie

Codes of Conduct and Conflicts of Interest at any governance level of the management of EU Funds
16-01-2017 Badanie